Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

Ευρωπαϊκή Πίστη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Ανήκει στους 10 μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ελλάδος (στοιχεία 2014) και είναι 100% ελληνική εταιρία. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (δημόσια εγγραφή: 1997).

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:

Η Alter Ego A.E., πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, δραστηριοποιείται στο Facilities Management. Ακολουθώντας την τακτική διείσδυσης στην αγορά των επιχειρήσεων, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως τεχνική υποστήριξη, διαχείριση έργου μετεγκατάστασης, μελέτη & κατασκευή χώρων, διάθεση ατόμου υποδοχής, υπηρεσίες καθαρισμού, απολυμάνσεις, διαμόρφωση & συντήρηση χώρων πρασίνου, catering, ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου.
Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι 97,15%.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, μέλος του ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ιδρύθηκε το 1990 και είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρίες στην Ελληνική αγορά. Σήμερα διαχειρίζεται 6 Αμοιβαία Κεφάλαια και περισσότερα από 300 εκ. ευρώ, προσφέροντας στους επενδυτές τις καταλληλότερες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια.
Τα δύο τελευταία έτη, έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις στα Fund Managers’ Awards για τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της.
Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι 99,07%.

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Πίστης

 • 1977: Ίδρυση της Εταιρίας από µια ομάδα 19 Ασφαλιστικών Συμβούλων Ζωής.
 • 1983: Ανέγερση του πρώτου ακινήτου 3.500 τ.µ. στη Λ. Κηφισίας στο Χαλάνδρι.
 • 1986: Σύσταση της εταιρίας Alter Ego A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής.
 • 1990: Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.∆.Α.Κ., εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε.∆.Α.Κ.
 • 1995: Ανέγερση του μεγάρου Europlaza, ενός κτηρίου 16.000 τ.µ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας. Από τότε το συγκεκριμένο κτήριο αποτελεί την έδρα της εταιρίας.
 • 1997: Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών µε δημόσια εγγραφή.
 • 1999: Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Finance A.Ε.Π.Ε.Υ.
 • 2002: Πιστοποίηση της Εταιρίας µε ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Διατηρεί την πιστοποίηση συνεχώς µέχρι σήμερα µε το νέο ISO 9001:2008.
 • 2005: Από 1/1/2005 η Ευρωπαϊκή Πίστη ως εισηγµένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
 • 2007: Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.
 • 2010: Η Εταιρία μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και σε μια χρονιά που η ασφαλιστική αγορά σημείωσε μείωση παραγωγής -0,8%, πέτυχε σημαντική αύξηση παραγωγής +14%. Παράλληλα, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα € 3.885 χιλ., έναντι € 3.663 χιλ. το 2009.
 • 2011: Επιτυχής συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό stress – test των ασφαλιστικών εταιριών, με εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και απορρόφηση κατά 100% της ζημιάς του PSI.
 • 2012: Τριπλασιασμός των κερδών στα € 12 εκ. Έναντι € 4 εκ. το 2011 σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο.
 • 2015: Συνέχιση της αύξησης της κερδοφορίας στα € 16,1 εκ.
 • 2016: Η Εταιρία είναι ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.
 • 2017: Σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών µεγεθών για 8η συνεχόμενη χρονιά ενώ για πρώτη χρονιά το σύνολο του Ενεργητικού υπερβαίνει τα 400 εκ. €.
 • 2018: Συνέχιση της ανοδικής πορείας, με το σύνολο των Εσόδων του Ομίλου να ξεπερνά για πρώτη φορά τα €200 εκ. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 159,81% έναντι 145,73% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία θα βρείτε: www.europaikipisti.gr