Ευρωπαϊκή Πίστη

Ευρωπαϊκή Πίστη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 1977 και είναι ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Ανήκει στους 10 μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ελλάδος (στοιχεία 2014)  και είναι 100% ελληνική εταιρία. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (δημόσια εγγραφή: 1997). Η Εταιρία διατηρεί Δίκτυο Πωλήσεων 4.700 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 450.000 πελάτες.

ALTER EGO A.E: Έτος ίδρυσης 1986. Το ποσοστό συμμετοχής της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη είναι 85,14%. Η Alter Ego A.E., πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και δραστηριοποιείται στο χώρο του Facilities Management. Προσφέρει υπηρεσίες, όπως τεχνική υποστήριξη, διαχείριση έργου μετεγκατάστασης, μελέτη & κατασκευή χώρων, υπηρεσίες φύλαξης, υπηρεσίες καθαρισμού, απολυμάνσεις, διαμόρφωση & συντήρηση χώρων πρασίνου, catering, ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου και παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας με την στρατηγική μονάδα MEDICALL-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, μέλος του ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. To ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη είναι 99,07%. Τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρία, διεύρυνε τον εταιρικό της σκοπό, απορροφώντας την εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE ΑΕΠΕΥ και αλλάζοντας την επωνυμία της σε ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρίας στο τέλος του 2014 ανέρχονταν σε 308 εκατ. € αυξημένα κατά 115 εκατ.€ (59.6%) σε σχέση με την 31/12/2013.

RELIANCE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων: Έτος ίδρυσης 2012. Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη είναι 100,00%. Η Reliance είναι μεσιτική εταιρία, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη δραστηριοποίησή.


Οικονομικά στοιχεία
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε το 2014 σε 168,6 εκατ. €, έναντι 165,4 εκατ. € του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%, τη στιγμή που το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, εμφάνισε μείωση 0,6%.
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
(ποσά σε εκατ. €)
2010 2011 2012 2013 2014
Κύκλος εργασιών 131,1 157,7 163,6 165,4 168,6
Κέρδη Προ Φόρων 3,8 3,9 11,9 13,4 15,1
Σύνολο Καθαρής Θέσης 39,8 41,4 51,6 59,0 71,6


Ιστορία της Ευρωπαικης Πιστης
 
1977: Ίδρυση της Εταιρίας από µια οµάδα 19 Ασφαλιστικών Συµβούλων Ζωής.
1983: Ανέγερση του πρώτου ακινήτου 3.500 τ.µ. στη Λ. Κηφισίας στο Χαλάνδρι.
1986: Σύσταση της εταιρίας Alter Ego A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής.
1990: Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.∆.Α.Κ., εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε.∆.Α.Κ.
1995: Ανέγερση του μεγάρου Europlaza, ενός κτηρίου 16.000 τ.µ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας. Από τότε το συγκεκριμένο κτήριο αποτελεί την έδρα της εταιρίας.
1997: Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε δηµόσια εγγραφή.
1999: Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Finance A.Ε.Π.Ε.Υ.
2002: Πιστοποίηση της Εταιρίας µε ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Διατηρεί την πιστοποίηση συνεχώς µέχρι σήµερα µε το νέο ISO 9001:2008.
2005: Από 1/1/2005 η Ευρωπαϊκή Πίστη ως εισηγµένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IAS, IFRS).
2007: Συµφωνία ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.
2009: Συγχώνευση των θυγατρικών Α.Ε.∆.Α.Κ. & Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2011: Επιτυχής συµµετοχή στο πανευρωπαϊκό stress – test των ασφαλιστικών εταιριών, µε εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης.
2012: Τριπλασιασµός των κερδών στα € 11,6 εκ. έναντι € 4 εκ. το 2011.
2013: Συνέχιση της αύξησης της κερδοφορίας στα € 13,3 εκ.
2014: Εξέλιξη της εταιρίας σε έβδομο μεγαλύτερο ασφαλιστικό Όμιλο ανάμεσα σε 67 ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με βάση τον κύκλο εργασιών.
Καλέστε μας τώρα και μιλήστε
με έναν από τους
εξειδικευμένους μας συμβούλους!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23 11 11 8000
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: 210 300 89 09
Κάντε κλικ εδώ
αφήστε μας το τηλέφωνό σας,
και ένας από τους εξειδικευμένους
μας συμβούλους θα επικοινωνήσει
άμεσα μαζί σας!

Διαβάστε στο Blog μας