Πολιτική ακυρώσεων

Πολιτική ακυρώσεων

Σε όλα τα προϊόντα ταξιδιωτικής ασφάλισης που πωλούνται μέσα από τον ιστότοπό μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την ασφάλιση έως και 14 ημέρες από την ημερομηνία που θα λάβετε τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου στην αρχή της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ταξιδέψει κανένας ασφαλισμένος, (ή στην περίπτωση ασφαλιστηρίων μονού ταξιδιού, η κάλυψη δεν έχει αρχίσει ήδη) και δεν έχει προβληθεί καμία αξίωση στο πλαίσιο αυτού του ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης εντός αυτής της προθεσμίας, θα δικαιούστε πλήρη επιστροφή του ασφαλίστρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ταξιδέψει κανένας ασφαλισμένος, (ή στην περίπτωση ασφαλιστηρίων μονού ταξιδιού, η κάλυψη δεν έχει αρχίσει ήδη) και δεν έχει προβληθεί ή δεν πρόκειται να προβληθεί καμία αξίωση στο πλαίσιο αυτού του ασφαλιστηρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης.

Σύνδεση

Αποσύνδεση