Ταξιδιωτική ασφάλιση για μεμονωμένο ταξίδι

Περιγραφή

Τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης για απλά μεμονωμένα ταξίδια αναφέρονται σε κάλυψη παροχών υγείας για άτομα που ταξιδεύουν σε μία (1) χώρα ή και παραπάνω. Το ταξίδι θα πρέπει να είναι συνεχόμενο. Για παράδειγμα, ένας Τουρίστας ξεκινάει ταξίδι 35 ημερών από Ελλάδα με προορισμό Γαλλία, μετά Ισπανία και Ιταλία και γυρίζει πάλι πίσω Ελλάδα.

Το Gold είναι καλύτερο για παρατεταμένη διαμονή ενώ παρέχει καλύτερη κάλυψη ιατρικών εξόδων. Προτείνεται για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και απομακρυσμένους προορισμούς.


Τι ασφαλίζεται;

Η προσφερόμενη κάλυψη περιλαμβάνει κυρίως κάλυψη για έκτακτα ιατρικά περιστατικά όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό και για προσωπική ευθύνη.

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αποζημιώνει, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των Όρων Συμβολαίου, σε περίπτωση που:

 • πρέπει να ακυρώσετε ή να περικόψετε το ταξίδι σας λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων υγείας που επηρεάζουν το ταξίδι σας,
 • επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό, εάν σας συμβεί κάποιος απροσδόκητος τραυματισμός ή ασθένεια ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό,
 • καθυστέρησης στο ταξίδι σας,
 • αδυναμίας έγκαιρης άφιξης στο σημείο αναχώρησης για είσοδο στο δημόσιο μέσο μεταφοράς στο οποίο έχετε κάνει κράτηση για διεθνή ταξίδια εξόδου και επιστροφή του ταξιδιού σας,
 • απώλειας ή καταστροφής των αποσκευών σας ή προσωπικών σας αντικειμένων ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό,
 • προσωπικής ευθύνης (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων και δαπανών) έναντι οποιουδήποτε ποσού το οποίο ο ασφαλισμένος καθίσταται νομικά υπεύθυνος να καταβάλει ως αποζημίωση για κάθε αξίωση ή σειρά αξιώσεων που θα προκύψουν από οποιοδήποτε γεγονός ή πηγή αρχικής αιτίας τυχαίου συμβάντος σύμφωνα πάντα με τους Όρους του Συμβολαίου.
 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται στην βεβαίωση ασφάλισης και το οποίο ταξιδεύει μαζί σας. Τα κύρια τμήματα του ασφαλιστηρίου και τα επίπεδα παροχών παρατίθενται κατωτέρω, ενώ τα πλήρη στοιχεία περιλαμβάνονται στην βεβαίωση ασφάλισης και στους όρους του συμβολαίου.

 • Ακύρωση και περικοπή έως € 7.000
 • Έκτακτα Ιατρικά, έξοδα Επαναπατρισμού και άλλα έξοδα έως € 12.000.000
 • Προσωπικό ατύχημα € 64.000
 • Καθυστερημένη αναχώρηση έως € 600
 • Μη προσέλευση για αναχώρηση έως € 1.800
 • Κάλυψη αποσκευών έως € 3.000
 • Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήριο & Έγγραφα έως € 900
 • Προσωπική ευθύνη έως € 2.500.000
 • Νομικά έξοδα & συνδρομή έως € 32.000
 

Ανατρέξτε στο παράρτημα καλύψεων και στους όρους του συμβολαίου για τις πλήρεις παροχές που καλύπτονται, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου αυτού, που διατίθενται κατόπιν αιτήματος.


Τι δεν ασφαλίζεται;

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του τι δεν καλύπτεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις εξαιρέσεις, ανατρέξτε στους όρους του συμβολαίου.

 • Οποιεσδήποτε ιατρικές παθήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος και για τις οποίες τον έχει συμβουλεύσει ιατρός να μην ταξιδέψει, αλλά παρόλα αυτά ο ασφαλισμένος ταξίδεψε.
 • Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, αγωγή ή εξετάσεις για τις οποίες ο ασφαλισμένος προτίθεται να ταξιδέψει εκτός του τόπου κατοικίας του (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που προκύπτουν λόγω ανακάλυψης άλλων ιατρικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια ή/και επιπλοκών που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές).
 • Αυτοκτονία, χρήση ναρκωτικών, κατάχρηση αλκοόλ ή διαλυτών και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος στον οποίο ο ασφαλισμένος θέτει την υγεία του.
 • Συμμετοχή ή ενασχόληση με οποιαδήποτε επαγγελματική αθλητική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα ή άλλα αθλήματα ή δραστηριότητες.
 • Πραγματοποίηση ταξιδιών αντίθετων προς τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (FCO) ή κατά των συστάσεων κρατικού οργανισμού αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις. Ορισμένες προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις μπορεί να καλύπτονται ως τυπικές. Ανατρέξτε στο Μέρος 1 - Σημαντικές πληροφορίες στους όρους του συμβολαίου.
 • Οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εμπορικών ή οικονομικών κυρώσεων ή άλλων νόμων της Ελλάδας, της ΕΕ ή των ΗΠΑ.
 • Αυτή η ασφάλιση διατίθεται μόνο σε πρόσωπα που επί του παρόντος διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και έχουν εγγραφεί σε θεράποντα ιατρό ή έχουν δικαίωμα δωρεάν δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης βάσει αμοιβαίων συμφωνιών που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΕΟΧ.
 • Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τα περισσότερα τμήματα της ασφάλισης αυτής, οι αξιώσεις υπόκεινται σε απαλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για το πρώτο μέρος κάθε αξίωσης ανά περιστατικό για το οποίο ζητείται αποζημίωση, για κάθε τμήμα και από κάθε ασφαλισμένο, εκτός εάν έχει καταβληθεί πρόσθετο ασφάλιστρο, το οποίο απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από την καταβολή απαλλαγής.

Αρχεία

Μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρες έγγραφα Πληροφοριών για ασφαλιστικά προϊόντα και τους όρους του συμβολαίου ακολούθως:

Σύνδεση

Αποσύνδεση