Online Τιμολόγηση

Ασφάλειας Υγείας

#1
Βασικά στοιχεία
υπολογισμού
#2
Παρουσίαση
προσφορών
#3
Αίτηση
πελάτη
#4
Ολοκλήρωση
επιλογής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακάτω εμφανίζονται ενδεικτικές προσφορές ατομικής ασφάλισης υγείας για ενήλικα 30 ετών.
Παραμετροποιήστε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Προστασία Υγείας

Ετήσια ασφάλιστρα

139.57

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

19

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

50000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

0-1500

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Όριο κάλυψης

Συμμετοχή ασφαλισμένου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

50.000
Καλύπτονται έξοδα νοσηλείας με ανώτατο ετήσιο όριο 50.000€.

α) Για οποιαδήποτε ασθένεια ή ατύχημα, για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος κάνει χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού
φορέα, η Εταιρία καταβάλλει το 100% της διαφοράς μεταξύ των δαπανών και της
αποζημίωσης που εισέπραξε ο ασφαλισμένος από τον ασφαλιστικό του φορέα.

β) Εάν δεν υπάρχει χρήση δημόσιου φορέα ασφάλισης, τότε η εταιρία αποζημιώνει το 85% των δαπανών.

Και στις δύο περιπτώσεις αφαιρείται και το ποσό απαλλαγής (εάν υπάρχει)
 

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΟΧΙ

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΝΑΙ
Kαλύπτεται με συμμετοχή ασφαλισμένου 1500€ ανά έτος.
Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές ποσού συμμετοχής 0€ & 600€  .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το ποσό συμμετοχής του Ασφαλισμένου αφαιρείται από τα συνολικά Αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΧΙ

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Kαταβάλλονται  αμοιβές  χειρούργου και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ
Είδος Επέμβασης                                                                Αμοιβές Χειρουργών                Αμοιβές Αναισθησιολόγων
Πολύ μικρές επεμβάσεις                                                                 €90                                               €60
Μικρές επεμβάσεις                                                                        €280                                             €170
Μεσαίες επεμβάσεις                                                                      €700                                             €230
Μεγάλες επεμβάσεις                                                                    €1.000                                           €340
Βαριές επεμβάσεις                                                                       €1.500                                           €400
Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις                                                     €2.000                                            €500
Ειδικές επεμβάσεις                                                                      €2.800                                            €680

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται δαπάνες νοσηλείας σε ΜΕΘ και ΜΑΦ με όριο 150€ / ημερησίως

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΧΙ

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΑΙ
ΔΙΚΛΙΝΟ
Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή με όριο 150€/ ημερησίως.
Yπάρχει η δυνατότητα επιλογής μονόκλινου δωματίου με επιπλέον συμμετοχή του ασφαλιζόμενου.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων που δεν απαιτείται 24ωρη τουλάχιστον νοσηλεία, πρέπει η Εταιρία να
ειδοποιείται γραπτώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την επέμβαση και να προσκομίζεται εισιτήριο-εξιτήριο από το
νοσηλευτήριο, έστω και χωρίς χρέωση νοσηλίου.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου, παρέχετε υγειονομική μεταφορά προς το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, με τα ασθενοφόρα οχήματα και ιπτάμενα μέσα που διαθέτει η Εταιρία.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται δαπάνες για χημειοθεραπείες & ακτινοθεραπείες με υπολογισμό της συμμετοχής ως εννιαία νοσηλεία για μία φορά. Δεν καλύπτονται τα φάρμακα για την φαρμακευτική αγωγή .
 

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη, απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών στα Κέντρα ΙατρικήςΒοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.
 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για ιατρικές εξετάσεις στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Επίσης παρέχονται απεριόριστες επισκέψεις σε δίκτυο συνεργαζομένων Ιατρών μέσω συνεργαζομένων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ανεξάρτητου δικτύου ιατρών σε προνομιακές τιμές.

Επίσης καλύπτονται μέχρι 3 επισκέψεις ετησίως σε ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας από το δίκτυο
συνεργαζομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ανεξάρτητου δικτύου ιατρών.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται επίδομα τοκετού 500€ μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου (όταν το ετήσιο όριο κάλυψης είναι 50.000€)
 

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΝΑΙ
Παρέχεται εντελώς δωρεάν ετήσιο check up (Γενικής Αίματος και Ούρων μόνο) σε δίκτυο συνεργαζομένων
διαγνωστικών κέντρων.

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη, απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών  στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΧΙ
Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ πρωταγωνιστεί ήδη στην ελληνική ασφαλιστική και ευρύτερη αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την πολλαπλότητα τομέων Παροχής Υπηρεσιών, όσο και από τον αλματώδη ρυθμό αύξησης των συναλλασσομένων, που εγγίζουν τις 700.000

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας είναι η δεύτερη κατά ίδρυση Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1988 και είναι η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη με τα πρότυπα της Ε.Ε. Με μοχλό προώθησης εργασιών ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών και με προσεκτικά και σταθερά βήματα, εμφανίζει συνεχή ανάπτυξη και είναι μία από τις υγιέστερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της χώρας, με συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα. Σήμερα είναι η ηγέτιδα Εταιρία του Ομίλου που κερδίζει δίκαια την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των συνεργατών της. Πάντα Ευέλικτη, Φιλική και κυρίως Ανθρώπινη.

 

Δραστηριότητες 
Η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας, έχοντας σαν επίκεντρό της τον άνθρωπο και τη διαφύλαξη της ζωής και υγείας ατόμων και οικογένειας, επιχειρήσεων και ομάδων προσώπων, δημιουργεί συνεχώς ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης και φροντίδας παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και της εποχής μας. Επεξεργάζεται και βελτιώνει συνεχώς τα Ασφαλιστικά της Προγράμματα, με γνώμονα τις καθημερινές και μελλοντικές ανάγκες των ασφαλισμένων και πάντοτε σε λογικό κόστος.


Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας διαθέτει άρτια οργάνωση, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εμπειρία και ευελιξία. Προσφέρει σταθερά από το 1988 άμεσες και χρήσιμες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της με 24ωρη Ιατρική προληπτική τηλεβοήθεια, επείγουσα μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ιδιόκτητα ασθενοφόρα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, γιατρό στο σπίτι για περιπτώσεις ανάγκης, Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα για πρώτες βοήθειες, γνωματεύσεις, βασικές εξετάσεις και αναλύσεις, ιατρικές συμβουλές και εξειδικευμένη προνοσοκομειακή φροντίδα. Διαθέτει Πανελλήνιο Σύστημα Υγείας με τοπικούς Ιατρούς - Συνεργάτες, συμβεβλημένες Κλινικές, Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μοναδική στις προσφορές της και παρέχει τις υπηρεσίες της 24 ώρες το 24ωρο, μέρα-νύχτα, αργίες και εορτές, όπως το απαιτούν οι ανάγκες των ασφαλιζομένων της. Είναι εύρωστη οικονομικώς, ταχύτατη και συνεπέστατη.

Προστασία Υγείας

Ετήσια ασφάλιστρα

174.88

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

19

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

100000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

0-1500

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Όριο κάλυψης

Συμμετοχή ασφαλισμένου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

100.000
Καλύπτονται έξοδα νοσηλείας με ανώτατο ετήσιο όριο 100.000€.

α) Για οποιαδήποτε ασθένεια ή ατύχημα, για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος κάνει χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού
φορέα, η Εταιρία καταβάλλει το 100% της διαφοράς μεταξύ των δαπανών και της
αποζημίωσης που εισέπραξε ο ασφαλισμένος από τον ασφαλιστικό του φορέα.

β) Εάν δεν υπάρχει χρήση δημόσιου φορέα ασφάλισης, τότε η εταιρία αποζημιώνει το 85% των δαπανών.

Και στις δύο περιπτώσεις αφαιρείται και το ποσό απαλλαγής (εάν υπάρχει)
 

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΟΧΙ

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΝΑΙ
Kαλύπτεται με συμμετοχή ασφαλισμένου 1500€ ανά έτος.
Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές ποσού συμμετοχής 0€ & 600€  .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το ποσό συμμετοχής του Ασφαλισμένου αφαιρείται από τα συνολικά Αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΧΙ

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Kαταβάλλονται  αμοιβές  χειρούργου και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ
Είδος Επέμβασης                                                                Αμοιβές Χειρουργών                Αμοιβές Αναισθησιολόγων
Πολύ μικρές επεμβάσεις                                                                 €90                                               €60
Μικρές επεμβάσεις                                                                        €280                                             €170
Μεσαίες επεμβάσεις                                                                      €700                                             €230
Μεγάλες επεμβάσεις                                                                    €1.000                                           €340
Βαριές επεμβάσεις                                                                       €1.500                                           €400
Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις                                                     €2.000                                            €500
Ειδικές επεμβάσεις                                                                      €2.800                                            €680

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται δαπάνες νοσηλείας σε ΜΕΘ και ΜΑΦ με όριο 150€ / ημερησίως

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΧΙ

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΑΙ
ΔΙΚΛΙΝΟ
Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή με όριο 250€/ ημερησίως.
Yπάρχει η δυνατότητα επιλογής μονόκλινου δωματίου με επιπλέον συμμετοχή του ασφαλιζόμενου.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων που δεν απαιτείται 24ωρη τουλάχιστον νοσηλεία, πρέπει η Εταιρία να
ειδοποιείται γραπτώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την επέμβαση και να προσκομίζεται εισιτήριο-εξιτήριο από το
νοσηλευτήριο, έστω και χωρίς χρέωση νοσηλίου.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου, παρέχετε υγειονομική μεταφορά προς το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, με τα ασθενοφόρα οχήματα και ιπτάμενα μέσα που διαθέτει η Εταιρία.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται δαπάνες για χημειοθεραπείες & ακτινοθεραπείες με υπολογισμό της συμμετοχής ως εννιαία νοσηλεία για μία φορά. Δεν καλύπτονται τα φάρμακα για την φαρμακευτική αγωγή .
 

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη, απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών στα Κέντρα ΙατρικήςΒοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.
 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για ιατρικές εξετάσεις στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Επίσης παρέχονται απεριόριστες επισκέψεις σε δίκτυο συνεργαζομένων Ιατρών μέσω συνεργαζομένων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ανεξάρτητου δικτύου ιατρών σε προνομιακές τιμές.

Επίσης καλύπτονται μέχρι 3 επισκέψεις ετησίως σε ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας από το δίκτυο
συνεργαζομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ανεξάρτητου δικτύου ιατρών.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται επίδομα τοκετού 1000€ μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου (όταν το ετήσιο όριο κάλυψης είναι 50.000€)
 

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΝΑΙ
Παρέχεται εντελώς δωρεάν ετήσιο check up (Γενικής Αίματος και Ούρων μόνο) σε δίκτυο συνεργαζομένων
διαγνωστικών κέντρων.

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη, απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών  στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΧΙ
Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ πρωταγωνιστεί ήδη στην ελληνική ασφαλιστική και ευρύτερη αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την πολλαπλότητα τομέων Παροχής Υπηρεσιών, όσο και από τον αλματώδη ρυθμό αύξησης των συναλλασσομένων, που εγγίζουν τις 700.000

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας είναι η δεύτερη κατά ίδρυση Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1988 και είναι η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη με τα πρότυπα της Ε.Ε. Με μοχλό προώθησης εργασιών ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών και με προσεκτικά και σταθερά βήματα, εμφανίζει συνεχή ανάπτυξη και είναι μία από τις υγιέστερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της χώρας, με συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα. Σήμερα είναι η ηγέτιδα Εταιρία του Ομίλου που κερδίζει δίκαια την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των συνεργατών της. Πάντα Ευέλικτη, Φιλική και κυρίως Ανθρώπινη.

 

Δραστηριότητες 
Η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας, έχοντας σαν επίκεντρό της τον άνθρωπο και τη διαφύλαξη της ζωής και υγείας ατόμων και οικογένειας, επιχειρήσεων και ομάδων προσώπων, δημιουργεί συνεχώς ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης και φροντίδας παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και της εποχής μας. Επεξεργάζεται και βελτιώνει συνεχώς τα Ασφαλιστικά της Προγράμματα, με γνώμονα τις καθημερινές και μελλοντικές ανάγκες των ασφαλισμένων και πάντοτε σε λογικό κόστος.


Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας διαθέτει άρτια οργάνωση, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εμπειρία και ευελιξία. Προσφέρει σταθερά από το 1988 άμεσες και χρήσιμες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της με 24ωρη Ιατρική προληπτική τηλεβοήθεια, επείγουσα μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ιδιόκτητα ασθενοφόρα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, γιατρό στο σπίτι για περιπτώσεις ανάγκης, Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα για πρώτες βοήθειες, γνωματεύσεις, βασικές εξετάσεις και αναλύσεις, ιατρικές συμβουλές και εξειδικευμένη προνοσοκομειακή φροντίδα. Διαθέτει Πανελλήνιο Σύστημα Υγείας με τοπικούς Ιατρούς - Συνεργάτες, συμβεβλημένες Κλινικές, Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μοναδική στις προσφορές της και παρέχει τις υπηρεσίες της 24 ώρες το 24ωρο, μέρα-νύχτα, αργίες και εορτές, όπως το απαιτούν οι ανάγκες των ασφαλιζομένων της. Είναι εύρωστη οικονομικώς, ταχύτατη και συνεπέστατη.

BEWELL

Ετήσια ασφάλιστρα

199.49

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

22

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

20000-1000000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

0-2000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι


Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

20.000
Καλύπτονται έξοδα νοσηλείας με ανώτατο ετήσιο όριο 20.000€.
Yπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανώτατου κεφαλαίου ύψους 50.000€, 100.000€ και 1.000.000€.

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΝΑΙ
20.000
80%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΝΑΙ
20.000
80%

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής συμμετοχής ανά έτος.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας με  συμμετοχή ασφαλισμένου  500  Ευρώ (υπάρχουν και οι εξής άλλες  διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμαμε: (0€ – 1500€ – 2.000€ - 10% - 20%).
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου μηδενίζεται με χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα στις περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου, κακοήθους νεοπλασίας και υποτροπών, οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου,αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών, by pass και αποκατάστασης ανευρύσματος αορτής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  οι αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου στα συμβεβλημενα νοσηλευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις συμβάσεις της Εταιρίας με αυτά   και στα μη συμβεβλημένα ισχύει   πίνακας ανώτατων αμοιβών ανάλογα με τη βαρύτητα της εξέτασης.
 

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία του Βασικού Δικτύου της Εταιρίας.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Διευρημένου ή Πλήρες Δικτύου της Εταιρίας με επιπλέον ασφάλιστρο.

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής δίκλινου, μονόκλινου ή LUX δωματίου.
Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό καταβάλλονται δαπάνες για δωμάτιο και τροφή έως 500,00€ ημερησίως.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης με επιπλέον ασφάλιστρο.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης χωρίς  διανυκτέρευση στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα καλύπτονται οι δαπάνες με μείωση της συμμετοχής του ασφαλισμένου κατα το ήμισυ.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης έως το ποσό των 1000€ με επιπλέον ασφάλιστρο.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  άγνωστες συγγενείς παθήσεις εκτός αυτών του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος.

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η αγορά και τοποθέτηση  μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού και μοσχεύματος αγγείων και αρτηριών.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση βηματοδότη, απινειδωτή, καρδιακής βαλβίδας, γαστρικό δακτύλιο, stent αρτηριών καθώς και υλικών οστεοσύνθεσης και αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση τεχνητού ποδιού, χεριού και απλού τεχνητού ματιού.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΝΑΙ
Καλύπονται,  ως νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση, οι δαπάνες ενδοσκοπικής πράξης στο ουροποιητικό, γεννητικό, ωτορινολαρυγγικό σύστημα και στο δίκτυο χοληφόρων αγγείων.
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης βρογχοσκόπησης, οισοφαγοσκόπησης, γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης με επιπλέον ασφάλιστρο.

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας  για μία βάρδια ανά ημέρα και έως 30 ημέρες ανά περίπτωση.

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες υγειονομικής μεταφοράς του ασφαλισμένου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης στο εξωτερικό, επαναπατρισμού μελών της οικογένειας ή μεταφοράς σορού με επιπλέον ασφάλιστρο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης με επιπλέον ασφάλιστρο.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης με επιπλέον ασφάλιστρο.

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης με επιπλέον ασφάλιστρο.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες υγειονομικής μεταφοράς του ασφαλισμένου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης με επιπλέον επασφάλιστρο.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής επιδόματος τοκετού με επιπλέον ασφάλιστρο.

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Παρέχεται ημερήσιο  νοσοκομειακό επίδομα 250,00€  ή χειρουργικό επίδομα 500,00€ σε περίπτωση επέμβασης  έως 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο.
Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης της κάλυψης με επιπλέον ασφάλιστρο.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ
Υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας check-up για ηλικία άνω των 40 ετών με επιπλέον ασφάλιστρο.
 

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΟΧΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της παροχής με επιπλέον ασφάλιστρο.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Η INTERAMERICAN ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο, με εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 έτη. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεταιριστικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς στον κόσμο και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η ACHMEA κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της πατρίδας της Ολλανδίας, καθώς και στις αγορές των εταιριών-μελών της. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Zeist, στην Ολλανδία.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη και τη θέση της, η ACHMEA...

Αποτελεί τον μεγαλύτεροασφαλιστικό Όμιλο στην Ολλανδία και κατέχει την πρώτη θέση στην ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη. Μετονομάστηκε από EUREKO σε ACHMEA, τον Ιανουάριο του 2012.
 • Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, το 2014, έφτασαν τα 20 δισ. ευρώ.
 • To ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων φθάνει τα 9,8 δισ.ευρώ.
 • Το 2014, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 16 εκ.ευρώ.
 • Δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ολλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Σλοβακία, Τουρκία και Αυστραλία.
 • Ένας από τους κύριους μετόχους του Ομίλου είναι η RABOBANK, μια από τις καλύτερες και ασφαλέστερες τράπεζες του κόσμου
 • Βαθμολογείται με Α+ ως ασφαλιστική εταιρία από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s
 • Ο δείκτης φερεγγυότητάς της φτάνει το 215%.

Metlife Healthcare

Ετήσια ασφάλιστρα

282.81

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

21

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

500000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

1000-3500

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Συμμετοχή

Θέση νοσηλείας

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

500.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

500.000
90%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

500.000
70%

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχή του ασφαλισμένου 2000€ (Υπάρχουν και οι εξής άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα με: (1000€ - 3500€).
Οι απαλλαγές στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία παρουσιάζουν ανά κατηγορία μία κλιμάκωση που έχει να κάνει με την πλειονότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που εφαρμόζεται η χαμηλή απαλλαγή και ορισμένα μεμονωμένα που εφαρμόζεται ανώτερη απαλλαγή. Επίσης υπάρχει μία διαφορετικής κλίμακος απαλλαγή στα μη συμβεβλημένα.
Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για την ίδια αιτία εφόφον η νοσηλεία αυτή έγινε εντός 12 μηνών δεν θα γίνει εφαρμογή του εκπτιτόμενου ποσού, υπολογίζοντας αρθροιστικά όλες τις προηγούμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ        
1.000 € 1.500 € 3.000 €
2.000 € 3.000 € 5.000 €
3.500 € 5.000 € 10.000 €

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Παρέχεται κάλυψη αμοιβής Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου για την παροχή υπηρεσιών εντός του Συμβεβλημένου Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης στα μη συνεργαζόμενα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ/ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ Έως 200 -
ΜΙΚΡΕΣ Έως 500 Έως 200
ΜΕΣΑΙΕΣ Έως 1000 Έως 300
ΜΕΓΑΛΕΣ Έως 1900 Έως 450
ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 3000 Έως 500
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 3900 Έως 650
ΕΙΔΙΚΕΣ Έως 5500 Έως 850

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ -
ΜΙΚΡΕΣ -
ΜΕΣΑΙΕΣ Έως 100
ΜΕΓΑΛΕΣ Έως 100
ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 200
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 200
ΕΙΔΙΚΕΣ Έως 200


 

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής για κάθε μέρα παραμονής στη δικαιούμενη Θέση Νοσηλείας ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα.

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Γ ΘΕΣΗ
Καλύπτεται η Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής για κάθε μέρα παραμονής στη δικαιούμενη Θέση Νοσηλείας ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο.

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης με συνδυαστικό πρόγραμμα.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Υπολογίζεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου ανά νοσηλεία όπως  αναφέρεται στον πίνακα παροχών μειούμενη αναλόγως με τη συμμετοχή άλλου φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού).

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπττεται το σύνολο των άγνωστων συγγενών παθήσεων μετά από πέντε (5) έτη συνεχούς ασφάλισης.

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η νοσηλεία Ασφαλισμένου λήπτη μοσχεύματος ενώ εξαιρούνται τυχόν δαπάνες που συνδέονται με το κόστος αφαίρεσης, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης, προετοιμασίας του μοσχεύματος. Επίσης καλύπτονται τα έξοδα τοποθέτησης μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, μοσχεύματος αρτηριών βαλβίδας καρδιάς, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα τοποθέτησης βηματοδότου, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα για τεχνητά μέλη εφόσον έγινε χρήση τους κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας του ασφαλισμένου ή στα πλαίσια της αποκατάστασης.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προυποθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται αμοιβές αποκλειστικής νοσοκόμας.
Επίσης καταβάλλονται τα  έξοδα Δωματίου και Τροφής γονέα, ο οποίος συνοδεύει το νοσηλευόμενο ασφαλισμένο τέκνο του, ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών με την προυπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα.

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες ασθενοφόρου και  έξοδα για αερομεταφορά έως το ποσό των 4.000 ανά περιστατικό εντός της  Ελληνικής Επικράτειας.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες είτε ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής είτε όχι, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στις δαπάνες φαρμακευτικής αγωγής.
Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για την ίδια αιτία εφόφον η νοσηλεία αυτή έγινε εντός 12 μηνών δεν θα γίνει εφαρμογή του εκπτιτόμενου ποσού, υπολογίζοντας αρθροιστικά όλες τις προηγούμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
Καλύπτεται σύμφωνα με την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στο πρόγραμμά του.
Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για την ίδια αιτία εφόφον η νοσηλεία αυτή έγινε εντός 12 μηνών δεν θα γίνει εφαρμογή του εκπτιτόμενου ποσού, υπολογίζοντας αρθροιστικά όλες τις προηγούμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Εφόσον έχει επιλεχθεί το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Medicare Generation Next, καλύπτονται πλήρως οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις με παράλληλη χρήση δημοσίου φορέα ή με συμμετοχή 20%  του πολίτη χωρίς χρήση φορέα με ανώτατο όριο το ποσό των 2.000€ ετησίως.
 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται  μέσα από το προνόμια της Εταιρίας, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρούργο,ΩΡΛ,Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο,Γυναικολόγο,Ουρολόγο,Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειολόγος, Νευροχειρούργο, Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό ανάλογα με το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Επιπλέον και εφόσον έχει επιλεχθεί το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Medicare Generation Next, παρέχονται 5 δωρεάν επισκέψεις στο δίκτυο της Εταιρίας και με συμμετοχή 20,00€ ανά επίσκεψη για κάθε μία επιπλέον.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται έξοδα για μεταφορά με ασθενοφόρο στους γεωγραφικούς νομούς που υπάρχει Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο εντός της Ελλάδας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβλήθηκαν έξοδα νοσηλείας για αποζημίωση, η Εταιρία καταβάλει ημερήσιο επίδομα νοσηλείας ύψους 50,00€ και έως 15 ημέρες ανά περιστατικό, το οποίο τριαπλιάζεται σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Παρέχεται νοσοκομειακή κάλυψη σε νεογέννητο μετά τον πρώτο μήνα και μέχρι την συμπλήρωση του έκτου μήνα της ζωής του με την προυπόθεση ότι ο γονέας διατηρεί ασφαλιστήριο για τουλάχιστον 2 έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Διαθέτοντας περισσότερα από 145 χρόνια εμπειρίας, οι εταιρίες της MetLife διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών στον τομέα της ασφαλιστικής προστασίας, των συντάξεων και των αποταμιευτικών λύσεων παγκοσμίως.

Εχουμε επιτύχει δυναμική παρουσία σε όλο τον κόσμο, μέσω οργανικής ανάπτυξης, εξαγορών, κοινοπραξιών και άλλων μορφών συνεργασίας. Ενισχύουμε το εταιρικό μας όνομα διεθνώς μέσω δυναμικών προγραμμάτων και υπηρεσιών σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

Οι εταιρίες της MetLife παρέχουν ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας, καθώς και συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα, μέσω ασφαλιστικών συμβούλων και άλλων δικτύων διανομής.  
Την Εταιρία μας αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται εκατομμύρια ασφαλισμένοι σε όλον τον κόσμο, καθώς και περισσότερες από 90 από τις 100 κορυφαίες του FORTUNE 500®  που δραστηριοποιούνται στις Η.Π.Α.

Η τεχνογνωσία μας, οι πόροι μας αλλά και το όραμα που έχουμε μας καθιστούν ικανούς να παρέχουμε οικονομική σιγουριά σε έναν αβέβαιο κόσμο.
 
H MetLife δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1964 και είναι η εταιρία που καθιέρωσε τον θεσμό της ασφάλειας Ζωής στη χώρα μας. Μέσα από μια ευρεία γκάμα ευέλικτων ατομικών και ομαδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, καλύπτει αποτελεσματικά τους κλάδους Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων, Υγείας και Συνταξιοδότησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η MetLife έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Αυστηρά προσηλωμένη στο πραγματικό όφελος των ασφαλισμένων της, σχεδιάζει Προγράμματα και Υπηρεσίες που προσαρμόζονται «στα μέτρα» των δυνατοτήτων τους, πάντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και την πρόνοια να μπορούν να εναρμονίζονται με τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Έχει κατακτήσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ασφαλισμένων της με το κύρος, την ποιότητα του ασφαλιστικού έργου που προσφέρει και την συνετή οικονομική διαχείριση που ασκεί. Αποτελεί «μέτρο αναφοράς» στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, συνδυάζοντας:
 • Οικονομική ευρωστία
 • Διαχρονικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις
 • Φερεγγυότητα
 • Παραγωγικότητα
 • Επαγγελματισμό
 • Υψηλές παροχές
Η συνεχής διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του μεριδίου αγοράς της MetLife την έχουν εδραιώσει στις πρώτες θέσεις της αγοράς, με εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας της.
 
Η MetLife είναι μια Εταιρεία-Ηγέτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αναγνωρίζεται ως η κορυφαία επιλογή στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων. Αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των πιο σημαντικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, έχοντας κατακτήσει υψηλό μερίδιο αγοράς, αλλά και την εμπιστοσύνη των Πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του ασφαλιστικού της έργου. Σήμερα στην Ελλάδα, 1 στις 3 ασφαλισμένες επιχειρήσεις εμπιστεύονται για την Ομαδική Ασφάλιση του Προσωπικού τους την MetLife.

Metlife Healthnet

Ετήσια ασφάλιστρα

325.89

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

21

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

150000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

500 - 1500

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Συμμετοχή ασφαλισμένου

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

150.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΟΧΙ

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχή του ασφαλισμένου 1500€ (Υπάρχουν και οι εξής άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα με: (500€ - 1000€)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Παρέχεται κάλυψη αμοιβής Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου για την παροχή υπηρεσιών εντός του Συμβεβλημένου Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου και με ελεύθερη επιλογή των συνεργαζόμενων με τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα του προγράμματος χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς.

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής για κάθε μέρα παραμονής στη δικαιούμενη Θέση Νοσηλείας ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο. Δεν καλύπτεται μηχανική υποστήριξη ζωής (life support machine) άνω των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών Νοσηλείας. 

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Β ΘΕΣΗ
Καλύπτεται η Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής για κάθε μέρα παραμονής στη δικαιούμενη Θέση Νοσηλείας ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο.

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης με συνδυαστικό πρόγραμμα.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Υπολογίζεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου ανά νοσηλεία όπως  αναφέρεται στον πίνακα παροχών μειούμενη αναλόγως με τη συμμετοχή άλλου φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού).

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η νοσηλεία Ασφαλισμένου λήπτη μοσχεύματος ενώ εξαιρούνται τυχόν δαπάνες που συνδέονται με το κόστος αφαίρεσης, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης, προετοιμασίας του μοσχεύματος. Επίσης καλύπτονται τα έξοδα τοποθέτησης μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, μοσχεύματος αρτηριών βαλβίδας καρδιάς, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα τοποθέτησης βηματοδότου, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα για τεχνητά μέλη εφόσον έγινε χρήση τους κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας του ασφαλισμένου ή στα πλαίσια της αποκατάστασης.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προυποθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Έξοδα για παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από αποκλειστικούς νοσηλευτές. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες ανά έτος. Για την κάλυψη των εξόδων για παροχή υπηρεσιών αποκλειστικού νοσηλευτή απαιτείται οι υπηρεσίες αυτές να κρίνονται απαραίτητες και να έχουν υποδειχθεί από τον θεράποντα Γιατρό. Όλες οι αναγνωριζόμενες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί ή προσφερθεί από το αρμόδιο νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου και να αφορούν συγκεκριμένα και μόνο στη θεραπεία του αιτίου ή των αιτίων για το/α οποίο/α ο Ασφαλισμένος έχει εισαχθεί στο Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.

Τα έξοδα που αναγνωρίζονται είναι η Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής γονέα, ο οποίος συνοδεύει το νοσηλευόμενο ασφαλισμένο τέκνο του, ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών. 

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται έξοδα για μεταφορά με ασθενοφόρο στους γεωγραφικούς νομούς που υπάρχει Συμβεβλημένο Νοσοκομείο. Υγιειονονομική αερομεταφορά όχι.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες είτε ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής είτε όχι, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
Καλύπτεται σύμφωνα με την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στο πρόγραμμά του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η επέμβαση αποκατάστασης κακοηθών όγκων μαστού, από αυτό το Ασφαλιστήριο. 

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων με ετήσιο όριο 500 € με Υποχρεωτική χρήση παραπεμπτικού από γιατρό του δικτύου, εκτός αν ο ασφαλισμένος έχει λάβει παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ από οποιονδήποτε ιατρό.

Συμμετοχή του ασφαλισμένου:
 • 0% (καθόλου συμμετοχή) με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ
 • 20% στο κόστος των εξετάσεων χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ 
Επιπλέον και εφόσον έχει επιλεχθεί το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Medicare Generation Next, καλύπτονται πλήρως οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις με παράλληλη χρήση δημοσίου φορέα ή με συμμετοχή 20%  του πολίτη χωρίς χρήση φορέα με ανώτατο όριο το ποσό των 2.000€ ετησίως.

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται μέσα από το προνόμια της Εταιρίας, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρούργο,ΩΡΛ,Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο,Γυναικολόγο,Ουρολόγο,Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειολόγος, Νευροχειρούργο, Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό ανάλογα με το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Επιπλέον και εφόσον έχει επιλεχθεί το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Medicare Generation Next, παρέχονται 5 δωρεάν επισκέψεις στο δίκτυο της Εταιρίας και με συμμετοχή 20,00€ ανά επίσκεψη για κάθε μία επιπλέον.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται έξοδα για μεταφορά με ασθενοφόρο στους γεωγραφικούς νομούς που υπάρχει Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΧΙ
Διαθέτοντας περισσότερα από 145 χρόνια εμπειρίας, οι εταιρίες της MetLife διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών στον τομέα της ασφαλιστικής προστασίας, των συντάξεων και των αποταμιευτικών λύσεων παγκοσμίως.

Εχουμε επιτύχει δυναμική παρουσία σε όλο τον κόσμο, μέσω οργανικής ανάπτυξης, εξαγορών, κοινοπραξιών και άλλων μορφών συνεργασίας. Ενισχύουμε το εταιρικό μας όνομα διεθνώς μέσω δυναμικών προγραμμάτων και υπηρεσιών σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

Οι εταιρίες της MetLife παρέχουν ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας, καθώς και συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα, μέσω ασφαλιστικών συμβούλων και άλλων δικτύων διανομής.  
Την Εταιρία μας αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται εκατομμύρια ασφαλισμένοι σε όλον τον κόσμο, καθώς και περισσότερες από 90 από τις 100 κορυφαίες του FORTUNE 500®  που δραστηριοποιούνται στις Η.Π.Α.

Η τεχνογνωσία μας, οι πόροι μας αλλά και το όραμα που έχουμε μας καθιστούν ικανούς να παρέχουμε οικονομική σιγουριά σε έναν αβέβαιο κόσμο.
 
H MetLife δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1964 και είναι η εταιρία που καθιέρωσε τον θεσμό της ασφάλειας Ζωής στη χώρα μας. Μέσα από μια ευρεία γκάμα ευέλικτων ατομικών και ομαδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, καλύπτει αποτελεσματικά τους κλάδους Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων, Υγείας και Συνταξιοδότησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η MetLife έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Αυστηρά προσηλωμένη στο πραγματικό όφελος των ασφαλισμένων της, σχεδιάζει Προγράμματα και Υπηρεσίες που προσαρμόζονται «στα μέτρα» των δυνατοτήτων τους, πάντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και την πρόνοια να μπορούν να εναρμονίζονται με τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Έχει κατακτήσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ασφαλισμένων της με το κύρος, την ποιότητα του ασφαλιστικού έργου που προσφέρει και την συνετή οικονομική διαχείριση που ασκεί. Αποτελεί «μέτρο αναφοράς» στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, συνδυάζοντας:
 • Οικονομική ευρωστία
 • Διαχρονικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις
 • Φερεγγυότητα
 • Παραγωγικότητα
 • Επαγγελματισμό
 • Υψηλές παροχές
Η συνεχής διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του μεριδίου αγοράς της MetLife την έχουν εδραιώσει στις πρώτες θέσεις της αγοράς, με εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας της.
 
Η MetLife είναι μια Εταιρεία-Ηγέτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αναγνωρίζεται ως η κορυφαία επιλογή στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων. Αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των πιο σημαντικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, έχοντας κατακτήσει υψηλό μερίδιο αγοράς, αλλά και την εμπιστοσύνη των Πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του ασφαλιστικού της έργου. Σήμερα στην Ελλάδα, 1 στις 3 ασφαλισμένες επιχειρήσεις εμπιστεύονται για την Ομαδική Ασφάλιση του Προσωπικού τους την MetLife.

Vital

Ετήσια ασφάλιστρα

331.06

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

24

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

250000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

750-3000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Όχι

Επιλογή περιοχής

Συμμετοχή ασφαλισμένου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

250.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

250.000
100%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχη 1500€ και μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου. (υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 750€  και 3000€).
Το εκπιπτόμενο ποσό δεν θα εφαρμόζεται σε νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού.
 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Η χρήση μηχανικής υποστήριξης στην εντατική δεν μπορεί να παραταθεί πέρα των 60 ημερών.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία.

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ
Καλύπτονται τα έξοδα δωματίου και τροφής Β΄θεσης και με δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες χειρουργικών επεμβάσεων μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και με την αφαίρεση 10% του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δωρεάν οι ιατρικές επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρούργο, παθολόγο,καρδιολόγο, ορθοπεδικό και   χειρουργό και οι δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων έως 400€ ανά περιστατικό (αναλόγα με την περιοχή κάλυψης) με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων).

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΧΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά διορθωτικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης) όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτησή τους είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά προσθετικών τμημάτων του σώματος.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα  που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις  έχει αποδεχθεί η εταιρία  και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας (μία βάρδια/24ωρο) με ανώτατο όριο δέκα (10) ημέρες για κάθε νοσηλεία  ή τα έξοδα συνοδού όταν πρόκειται για νοσηλεία  ανήλικου τέκνου (έως 14 ετών).

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου με κάθε κατάλληλο μέσο προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα (Ελλάδα & Εξωτερικό) ή προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη (Ελλάδα).

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα επαναπατρισμού του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας που τον συνοδεύουν από το εξωτερικό προς ένα νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του με αεροσκάφος, ελικόπτερο ή άλλο κατάλληλο μέσο. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου του η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα έκδοσης νέου και τα έξοδα διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ανώτατο όριο 150€ ημερησίως και έως πέντε (5) ημέρες.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται πάνω από δέκα (10) μέρες εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του τότε η Εταιρία χορηγεί ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου βαθμού για να τον επισκεφτεί και θα καλύψη τα έξοδα διαμονής του έως 88€/μέρα για την Ελλάδα  και μέγιστο  7 ημέρες και έως 110€/μέρα για το εξωτερικό με μέγιστο όριο 10 μέρες.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες  επαναπατρισμού  της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του  με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000€.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπείες ως νοσηλεία μιας ημέρας μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και  χωρίς την εφαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΟΧΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΝΑΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Κάθε νεογέννητο παιδί του οποίου η μητέρα ήταν ασφαλισμένη επί τουλάχιστον εννέα μήνες μπορεί να ασφαλιστεί δωρεάν μέχρι την επέτειο του συμβολαίου της μητέρας με ανώτατο όριο κάλυψης 25.000€.
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Διανύει ήδη την 5η δεκαετία γόνιμης δραστηριότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, χωρίς να υστερεί και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά προγράμματα. Τα τελευταία δε χρόνια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου Ζωής και Υγείας.

Ιδρυτής της εταιρείας υπήρξε ο Παναγιώτης Μινέτας, ο οποίος δραστηριοποιείτο στον κλάδο των ασφαλειών από τα τέλη της δεκαετίας του 1950,ενώ, η οικογένεια Μινέτα ασχολείτo με τις ασφαλιστικές εργασίες από το 1955, όταν ο Γεώργιος Μινέτας αντιπροσώπευε Brokers του Lloyd’s. Ο Πάνος Μινέτας ανέλαβε το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του πατέρα του, Γεωργίου, το 1959 και αντιπροσώπευε την Αγγλική εταιρεία Licences and General όπως και τους Brokers του Lloyd’s Harrington Austin. Επιπροσθέτως εκείνη την περίοδο ο Πάνος Μινέτας έγινε πρόεδρος της Ενώσεως των Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Έτσι, έχοντας ως εργαλείο την πλούσια πείρα του, ίδρυσε (το 1973) την Ευρωπαϊκή Ένωση- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αναλαμβάνοντας, από την αρχή της δραστηριοποίησής της, την καλλιέργεια του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό κοινό, ανέπτυξε ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με λίγα λόγια, η ΜΙΝΕΤΤΑ… ασφαλίζει ό,τι αξίζει…
Σήμερα, οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οικογένειες Θεοχαράκη και Μινέτα, έχοντας ενστερνιστεί τις αξίες,το όραμα και τους στόχους του ιδρυτή της διασφαλίζουν με τον ίδιο ζήλο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζει τις δραστηριότητες της σε ένα τρίπτυχο επαγγελματικών αξιών:
1. Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος
2. Προσωπικές σχέσεις
3. Ταχύτητα στην αποζημίωση

Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προσέγγιση, βρίσκεται κοντά στον πελάτη, κατανοεί τις ανάγκες του και δημιουργεί ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα του. Οι ασφαλιστές της ΜΙΝΕΤΤΑ δεν πουλούν ασφάλειες, δημιουργούν ασφάλεια. Απώτερος σκοπός τους δεν είναι το κλείσιμο της πώλησης αλλά το «χτίσιμο» ενός πλαισίου υποστήριξης, από κοινού με τον πελάτη, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ικανοποίησης. Έτσι, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα σταθερό πελατολόγιο, πάνω από 300.000 πελάτες, οι οποίοι ασφαλίζονται επί σειρά ετών στην εταιρεία αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία, τα ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα και την κορυφαία εξυπηρέτηση, αξίες που χαρακτηρίζουν τη ΜΙΝΕΤΤΑ.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 1000 επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων), σε όλη την Ελλάδα και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού 193-195, Νέα Σμύρνη.


ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων. Με βάση αυτό τον παράγοντα η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών Γενικών Ασφαλειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα διαρκώς αυξανόμενα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας πιστοποιούν τη φερεγγυότητά της.

Vital Athens

Ετήσια ασφάλιστρα

346.47

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

24

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

250000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

750-3000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Επιλογή περιοχής

Συμμετοχή ασφαλισμένου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

250.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

250.000
100%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχη 1500€ και μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου. (υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 750€  και 3000€).
Το εκπιπτόμενο ποσό δεν θα εφαρμόζεται σε νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού.
 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Η χρήση μηχανικής υποστήριξης στην εντατική δεν μπορεί να παραταθεί πέρα των 60 ημερών.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία.

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ
Καλύπτονται τα έξοδα δωματίου και τροφής Β΄θεσης και με δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες χειρουργικών επεμβάσεων μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και με την αφαίρεση 10% του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δωρεάν οι ιατρικές επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρούργο, παθολόγο,καρδιολόγο, ορθοπεδικό και   χειρουργό και οι δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων έως 400€ ανά περιστατικό (αναλόγα με την περιοχή κάλυψης) με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων).

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΧΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά διορθωτικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης) όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτησή τους είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά προσθετικών τμημάτων του σώματος.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα  που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις  έχει αποδεχθεί η εταιρία  και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας (μία βάρδια/24ωρο) με ανώτατο όριο δέκα (10) ημέρες για κάθε νοσηλεία  ή τα έξοδα συνοδού όταν πρόκειται για νοσηλεία  ανήλικου τέκνου (έως 14 ετών).

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου με κάθε κατάλληλο μέσο προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα (Ελλάδα & Εξωτερικό) ή προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη (Ελλάδα).

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα επαναπατρισμού του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας που τον συνοδεύουν από το εξωτερικό προς ένα νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του με αεροσκάφος, ελικόπτερο ή άλλο κατάλληλο μέσο. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου του η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα έκδοσης νέου και τα έξοδα διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ανώτατο όριο 150€ ημερησίως και έως πέντε (5) ημέρες.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται πάνω από δέκα (10) μέρες εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του τότε η Εταιρία χορηγεί ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου βαθμού για να τον επισκεφτεί και θα καλύψη τα έξοδα διαμονής του έως 88€/μέρα για την Ελλάδα  και μέγιστο  7 ημέρες και έως 110€/μέρα για το εξωτερικό με μέγιστο όριο 10 μέρες.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες  επαναπατρισμού  της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του  με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000€.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπείες ως νοσηλεία μιας ημέρας μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και  χωρίς την εφαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΟΧΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΝΑΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Κάθε νεογέννητο παιδί του οποίου η μητέρα ήταν ασφαλισμένη επί τουλάχιστον εννέα μήνες μπορεί να ασφαλιστεί δωρεάν μέχρι την επέτειο του συμβολαίου της μητέρας με ανώτατο όριο κάλυψης 25.000€.
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Διανύει ήδη την 5η δεκαετία γόνιμης δραστηριότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, χωρίς να υστερεί και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά προγράμματα. Τα τελευταία δε χρόνια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου Ζωής και Υγείας.

Ιδρυτής της εταιρείας υπήρξε ο Παναγιώτης Μινέτας, ο οποίος δραστηριοποιείτο στον κλάδο των ασφαλειών από τα τέλη της δεκαετίας του 1950,ενώ, η οικογένεια Μινέτα ασχολείτo με τις ασφαλιστικές εργασίες από το 1955, όταν ο Γεώργιος Μινέτας αντιπροσώπευε Brokers του Lloyd’s. Ο Πάνος Μινέτας ανέλαβε το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του πατέρα του, Γεωργίου, το 1959 και αντιπροσώπευε την Αγγλική εταιρεία Licences and General όπως και τους Brokers του Lloyd’s Harrington Austin. Επιπροσθέτως εκείνη την περίοδο ο Πάνος Μινέτας έγινε πρόεδρος της Ενώσεως των Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Έτσι, έχοντας ως εργαλείο την πλούσια πείρα του, ίδρυσε (το 1973) την Ευρωπαϊκή Ένωση- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αναλαμβάνοντας, από την αρχή της δραστηριοποίησής της, την καλλιέργεια του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό κοινό, ανέπτυξε ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με λίγα λόγια, η ΜΙΝΕΤΤΑ… ασφαλίζει ό,τι αξίζει…
Σήμερα, οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οικογένειες Θεοχαράκη και Μινέτα, έχοντας ενστερνιστεί τις αξίες,το όραμα και τους στόχους του ιδρυτή της διασφαλίζουν με τον ίδιο ζήλο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζει τις δραστηριότητες της σε ένα τρίπτυχο επαγγελματικών αξιών:
1. Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος
2. Προσωπικές σχέσεις
3. Ταχύτητα στην αποζημίωση

Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προσέγγιση, βρίσκεται κοντά στον πελάτη, κατανοεί τις ανάγκες του και δημιουργεί ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα του. Οι ασφαλιστές της ΜΙΝΕΤΤΑ δεν πουλούν ασφάλειες, δημιουργούν ασφάλεια. Απώτερος σκοπός τους δεν είναι το κλείσιμο της πώλησης αλλά το «χτίσιμο» ενός πλαισίου υποστήριξης, από κοινού με τον πελάτη, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ικανοποίησης. Έτσι, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα σταθερό πελατολόγιο, πάνω από 300.000 πελάτες, οι οποίοι ασφαλίζονται επί σειρά ετών στην εταιρεία αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία, τα ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα και την κορυφαία εξυπηρέτηση, αξίες που χαρακτηρίζουν τη ΜΙΝΕΤΤΑ.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 1000 επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων), σε όλη την Ελλάδα και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού 193-195, Νέα Σμύρνη.


ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων. Με βάση αυτό τον παράγοντα η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών Γενικών Ασφαλειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα διαρκώς αυξανόμενα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας πιστοποιούν τη φερεγγυότητά της.

Top

Ετήσια ασφάλιστρα

332.45

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

36

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

500000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

750-3000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Επιλογή περιοχής

Συμμετοχή ασφαλισμένου

Θέση νοσηλείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

500.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

500.000
100%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

500.000
100%

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΝΑΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχή 1500€. (υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 1000€, 2000€, 3000€, 5000€).
Το εκπιπτόμενο ποσό δεν θα εφαρμόζεται σε νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Η χρήση μηχανικής υποστήριξης στην εντατική δεν μπορεί να παραταθεί πέρα των 60 ημερών.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα. (Στα μη συμβεβλημένα η διεκπεραίωση της αποζημίωσης μπορεί να υλοποιηθεί με συναλλαγματική).

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Καλύπτονται τα έξοδα δωματίου και τροφής  Γ΄θεσης και με δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν 30 ημέρες πριν  και 60 ημέρες μετά τη νοσηλεία μέχρι του ποσού των 1000€. Ειδικότερα στις περιπτώσεις νοσηλείας για  εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού καλύπτονται δαπάνες έως 1500€ και για χρονικό διάστημα έως 90 ημέρες μετά τη νοσηλεία.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες χειρουργικών επεμβάσεων μετά  την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και με την αφαίρεση 10% του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δωρεάν οι ιατρικές επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρούργο, παθολόγο,καρδιολόγο, ορθοπεδικό και χειρουργό και οι  δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων έως 400€ ανά περιστατικό (αναλόγα με την περιοχή κάλυψης) με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων).

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων του νευρικού, μυοσκελετικού και καρδιαγγειακού συστήματος,των οφθαλμών και των ώτων, μετά την πάροδο πέντε (5) ασφαλιστικών περιόδων πλήρους ασφάλισης. Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα νοσοκομεία, με πλήρη εφαρμογή του αρχικού εκπιπτόμενου ποσού και υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά διορθωτικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης) όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτησή τους είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά προσθετικών τμημάτων του σώματος.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες για ενδοσκοπήσεις (πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού) και άλλες επεμβατικές ενδαγγειακές τεχνικές μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και με την αφαίρεση 10% του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις  έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας (μία βάρδια/24ωρο) με ανώτατο όριο είκοσι (20) ημέρες για κάθε νοσηλεία. Καλύπτονται ακόμα τα έξοδα συνοδού όταν πρόκειται για νοσηλεία  ανήλικου τέκνου (έως 14 ετών).

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου με κάθε κατάλληλο μέσο προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα (Ελλάδα & Εξωτερικό) ή προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη (Ελλάδα).

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα επαναπατρισμού του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας που τον συνοδεύουν από το εξωτερικό προς ένα νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του με αεροσκάφος, ελικόπτερο ή άλλο κατάλληλο μέσο. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου του η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα έκδοσης νέου και τα έξοδα διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ανώτατο όριο 150€ ημερησίως και έως πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται πάνω από δέκα (10) μέρες εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του τότε η Εταιρία χορηγεί ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου βαθμού για να τον επισκεφτεί και θα καλύψη τα έξοδα διαμονής του έως 88€/μέρα για την Ελλάδα  και μέγιστο  7 ημέρες και έως 110€/μέρα για το εξωτερικό με μέγιστο όριο 10 μέρες.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες  επαναπατρισμού  της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του  με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000€.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπείες ως νοσηλεία μιας ημέρας μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και  χωρίς την εφαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΟΧΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτοντα δαπάνες  για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες (μεγ. 20 συνεδρίες) για διάστημα δύο  (2) μηνών μετά από  νοσηλεία έως το ποσό των 1.000€. Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις νοσηλείας για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού το ανώτατο καταβλητέο ποσό αυξάνεται στα 1500€ για χρονικό διάστημα έως 90 ημέρες μετά τη νοσηλεία.
Επιπροσθέτως καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα αποκατάστασης έως 10 ημέρες και ανάλογα με τη θέση νοσηλείας που έχετε επιλέξει.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται επίδομα τοκετού ανάλογα με τη θέση νοσηλείας που έχετε επιλέξει μετά από 24 μήνες ισχύος του ασφαλιστηρίου. Μετά την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών συνεχούς ασφάλισης, το επίδομα τοκετού αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%).
ετησίως έως ότου φτάσει στο εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του αρχικού ποσού, οπότε και σταθεροποιείται.

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται νοσοκομειακό επίδομα 60€ ημερησίως με ανώτατο όριο τις δέκα (10) ημέρες ανά έτος ενώ σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης το επίδομα αυτό διπλασιάζεται στο ποσό των 120€ ημερησίως.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΝΑΙ
Παρέχεται ένας δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας και ειδικότερα:
Α. Ενήλικες (από 18 ετών και άνω): Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, HDL, LDL, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη, Τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, SGOT, SGPT, γGT.
Β. Παιδιά (έως και 17 ετών): Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Φερριτίνη.

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΝΑΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Κάθε νεογέννητο παιδί του οποίου η μητέρα ήταν ασφαλισμένη επί τουλάχιστον εννέα μήνες μπορεί να ασφαλιστεί δωρεάν μέχρι την επέτειο του συμβολαίου της μητέρας με ανώτατο όριο κάλυψης 50.000€
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Διανύει ήδη την 5η δεκαετία γόνιμης δραστηριότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, χωρίς να υστερεί και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά προγράμματα. Τα τελευταία δε χρόνια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου Ζωής και Υγείας.

Ιδρυτής της εταιρείας υπήρξε ο Παναγιώτης Μινέτας, ο οποίος δραστηριοποιείτο στον κλάδο των ασφαλειών από τα τέλη της δεκαετίας του 1950,ενώ, η οικογένεια Μινέτα ασχολείτo με τις ασφαλιστικές εργασίες από το 1955, όταν ο Γεώργιος Μινέτας αντιπροσώπευε Brokers του Lloyd’s. Ο Πάνος Μινέτας ανέλαβε το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του πατέρα του, Γεωργίου, το 1959 και αντιπροσώπευε την Αγγλική εταιρεία Licences and General όπως και τους Brokers του Lloyd’s Harrington Austin. Επιπροσθέτως εκείνη την περίοδο ο Πάνος Μινέτας έγινε πρόεδρος της Ενώσεως των Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Έτσι, έχοντας ως εργαλείο την πλούσια πείρα του, ίδρυσε (το 1973) την Ευρωπαϊκή Ένωση- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αναλαμβάνοντας, από την αρχή της δραστηριοποίησής της, την καλλιέργεια του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό κοινό, ανέπτυξε ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με λίγα λόγια, η ΜΙΝΕΤΤΑ… ασφαλίζει ό,τι αξίζει…
Σήμερα, οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οικογένειες Θεοχαράκη και Μινέτα, έχοντας ενστερνιστεί τις αξίες,το όραμα και τους στόχους του ιδρυτή της διασφαλίζουν με τον ίδιο ζήλο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζει τις δραστηριότητες της σε ένα τρίπτυχο επαγγελματικών αξιών:
1. Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος
2. Προσωπικές σχέσεις
3. Ταχύτητα στην αποζημίωση

Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προσέγγιση, βρίσκεται κοντά στον πελάτη, κατανοεί τις ανάγκες του και δημιουργεί ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα του. Οι ασφαλιστές της ΜΙΝΕΤΤΑ δεν πουλούν ασφάλειες, δημιουργούν ασφάλεια. Απώτερος σκοπός τους δεν είναι το κλείσιμο της πώλησης αλλά το «χτίσιμο» ενός πλαισίου υποστήριξης, από κοινού με τον πελάτη, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ικανοποίησης. Έτσι, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα σταθερό πελατολόγιο, πάνω από 300.000 πελάτες, οι οποίοι ασφαλίζονται επί σειρά ετών στην εταιρεία αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία, τα ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα και την κορυφαία εξυπηρέτηση, αξίες που χαρακτηρίζουν τη ΜΙΝΕΤΤΑ.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 1000 επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων), σε όλη την Ελλάδα και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού 193-195, Νέα Σμύρνη.


ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων. Με βάση αυτό τον παράγοντα η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών Γενικών Ασφαλειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα διαρκώς αυξανόμενα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας πιστοποιούν τη φερεγγυότητά της.

Top Athens

Ετήσια ασφάλιστρα

347.92

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

36

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

500000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

750-3000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Επιλογή περιοχής

Συμμετοχή ασφαλισμένου

Θέση νοσηλείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

500.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

500.000
100%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

500.000
100%

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΝΑΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχή 1500€. (υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 1000€, 2000€, 3000€, 5000€).
Το εκπιπτόμενο ποσό δεν θα εφαρμόζεται σε νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Η χρήση μηχανικής υποστήριξης στην εντατική δεν μπορεί να παραταθεί πέρα των 60 ημερών.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα. (Στα μη συμβεβλημένα η διεκπεραίωση της αποζημίωσης μπορεί να υλοποιηθεί με συναλλαγματική).

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Καλύπτονται τα έξοδα δωματίου και τροφής  Γ΄θεσης και με δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν 30 ημέρες πριν  και 60 ημέρες μετά τη νοσηλεία μέχρι του ποσού των 1000€. Ειδικότερα στις περιπτώσεις νοσηλείας για  εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού καλύπτονται δαπάνες έως 1500€ και για χρονικό διάστημα έως 90 ημέρες μετά τη νοσηλεία.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες χειρουργικών επεμβάσεων μετά  την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και με την αφαίρεση 10% του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δωρεάν οι ιατρικές επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρούργο, παθολόγο,καρδιολόγο, ορθοπεδικό και χειρουργό και οι  δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων έως 400€ ανά περιστατικό (αναλόγα με την περιοχή κάλυψης) με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων).

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων του νευρικού, μυοσκελετικού και καρδιαγγειακού συστήματος,των οφθαλμών και των ώτων, μετά την πάροδο πέντε (5) ασφαλιστικών περιόδων πλήρους ασφάλισης. Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα νοσοκομεία, με πλήρη εφαρμογή του αρχικού εκπιπτόμενου ποσού και υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά διορθωτικών συσκευών (π.χ. βηματοδότης) όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτησή τους είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά προσθετικών τμημάτων του σώματος.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες για ενδοσκοπήσεις (πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού) και άλλες επεμβατικές ενδαγγειακές τεχνικές μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και με την αφαίρεση 10% του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις  έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας (μία βάρδια/24ωρο) με ανώτατο όριο είκοσι (20) ημέρες για κάθε νοσηλεία. Καλύπτονται ακόμα τα έξοδα συνοδού όταν πρόκειται για νοσηλεία  ανήλικου τέκνου (έως 14 ετών).

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου με κάθε κατάλληλο μέσο προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα (Ελλάδα & Εξωτερικό) ή προς το  καταλληλότερο νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη (Ελλάδα).

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Η εταιρία αναλαμβάνει την οργάνωση και τα έξοδα επαναπατρισμού του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας που τον συνοδεύουν από το εξωτερικό προς ένα νοσηλευτικό ίδρυμα πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του με αεροσκάφος, ελικόπτερο ή άλλο κατάλληλο μέσο. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου του η Εταιρία θα αναλάβει τα έξοδα έκδοσης νέου και τα έξοδα διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ανώτατο όριο 150€ ημερησίως και έως πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται πάνω από δέκα (10) μέρες εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του τότε η Εταιρία χορηγεί ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου βαθμού για να τον επισκεφτεί και θα καλύψη τα έξοδα διαμονής του έως 88€/μέρα για την Ελλάδα  και μέγιστο  7 ημέρες και έως 110€/μέρα για το εξωτερικό με μέγιστο όριο 10 μέρες.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες  επαναπατρισμού  της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του  με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000€.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπείες ως νοσηλεία μιας ημέρας μετά την υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και  χωρίς την εφαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού συμμετοχής.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΟΧΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτοντα δαπάνες  για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες (μεγ. 20 συνεδρίες) για διάστημα δύο  (2) μηνών μετά από  νοσηλεία έως το ποσό των 1.000€. Ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις νοσηλείας για εγκεφαλικό επεισόδιο, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρκίνο και βαριά εγκαύματα τρίτου βαθμού το ανώτατο καταβλητέο ποσό αυξάνεται στα 1500€ για χρονικό διάστημα έως 90 ημέρες μετά τη νοσηλεία.
Επιπροσθέτως καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα αποκατάστασης έως 10 ημέρες και ανάλογα με τη θέση νοσηλείας που έχετε επιλέξει.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται επίδομα τοκετού ανάλογα με τη θέση νοσηλείας που έχετε επιλέξει μετά από 24 μήνες ισχύος του ασφαλιστηρίου. Μετά την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών συνεχούς ασφάλισης, το επίδομα τοκετού αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%).
ετησίως έως ότου φτάσει στο εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του αρχικού ποσού, οπότε και σταθεροποιείται.

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται νοσοκομειακό επίδομα 60€ ημερησίως με ανώτατο όριο τις δέκα (10) ημέρες ανά έτος ενώ σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης το επίδομα αυτό διπλασιάζεται στο ποσό των 120€ ημερησίως.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΝΑΙ
Παρέχεται ένας δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας και ειδικότερα:
Α. Ενήλικες (από 18 ετών και άνω): Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, HDL, LDL, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη, Τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, SGOT, SGPT, γGT.
Β. Παιδιά (έως και 17 ετών): Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Φερριτίνη.

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΝΑΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Κάθε νεογέννητο παιδί του οποίου η μητέρα ήταν ασφαλισμένη επί τουλάχιστον εννέα μήνες μπορεί να ασφαλιστεί δωρεάν μέχρι την επέτειο του συμβολαίου της μητέρας με ανώτατο όριο κάλυψης 50.000€
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Διανύει ήδη την 5η δεκαετία γόνιμης δραστηριότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, χωρίς να υστερεί και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά προγράμματα. Τα τελευταία δε χρόνια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου Ζωής και Υγείας.

Ιδρυτής της εταιρείας υπήρξε ο Παναγιώτης Μινέτας, ο οποίος δραστηριοποιείτο στον κλάδο των ασφαλειών από τα τέλη της δεκαετίας του 1950,ενώ, η οικογένεια Μινέτα ασχολείτo με τις ασφαλιστικές εργασίες από το 1955, όταν ο Γεώργιος Μινέτας αντιπροσώπευε Brokers του Lloyd’s. Ο Πάνος Μινέτας ανέλαβε το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του πατέρα του, Γεωργίου, το 1959 και αντιπροσώπευε την Αγγλική εταιρεία Licences and General όπως και τους Brokers του Lloyd’s Harrington Austin. Επιπροσθέτως εκείνη την περίοδο ο Πάνος Μινέτας έγινε πρόεδρος της Ενώσεως των Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Έτσι, έχοντας ως εργαλείο την πλούσια πείρα του, ίδρυσε (το 1973) την Ευρωπαϊκή Ένωση- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αναλαμβάνοντας, από την αρχή της δραστηριοποίησής της, την καλλιέργεια του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό κοινό, ανέπτυξε ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με λίγα λόγια, η ΜΙΝΕΤΤΑ… ασφαλίζει ό,τι αξίζει…
Σήμερα, οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οικογένειες Θεοχαράκη και Μινέτα, έχοντας ενστερνιστεί τις αξίες,το όραμα και τους στόχους του ιδρυτή της διασφαλίζουν με τον ίδιο ζήλο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζει τις δραστηριότητες της σε ένα τρίπτυχο επαγγελματικών αξιών:
1. Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος
2. Προσωπικές σχέσεις
3. Ταχύτητα στην αποζημίωση

Το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προσέγγιση, βρίσκεται κοντά στον πελάτη, κατανοεί τις ανάγκες του και δημιουργεί ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα του. Οι ασφαλιστές της ΜΙΝΕΤΤΑ δεν πουλούν ασφάλειες, δημιουργούν ασφάλεια. Απώτερος σκοπός τους δεν είναι το κλείσιμο της πώλησης αλλά το «χτίσιμο» ενός πλαισίου υποστήριξης, από κοινού με τον πελάτη, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ικανοποίησης. Έτσι, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα σταθερό πελατολόγιο, πάνω από 300.000 πελάτες, οι οποίοι ασφαλίζονται επί σειρά ετών στην εταιρεία αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία, τα ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα και την κορυφαία εξυπηρέτηση, αξίες που χαρακτηρίζουν τη ΜΙΝΕΤΤΑ.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 1000 επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων), σε όλη την Ελλάδα και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού 193-195, Νέα Σμύρνη.


ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων. Με βάση αυτό τον παράγοντα η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών Γενικών Ασφαλειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα διαρκώς αυξανόμενα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας πιστοποιούν τη φερεγγυότητά της.

Southeastern Flexible

Ετήσια ασφάλιστρα

350.26

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

24

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

500000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

1.500

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

500.000
Υπάρχουν και οι κάτωθι επιλογές:
1.000.000 Ευρώ, 2.000.000 Ευρώ, 3.000.000 Ευρώ, 4.000.000 Ευρώ

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

500.000

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

500.000

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με  συμμετοχή του ασφαλισμένου 1500€ (Υπάρχουν και οι εξής άλλες  διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα με: (0€ - 250€- 500€ - 750€ - 1000€ - 1250€ - 1500€ - 1750€ - 2000€ - 2250€ - 2500€ - 3750€ - 5000€ - 7500€ - 10000€ - 12500€ - 15000€).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ            ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ * ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ*
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                     210,00 € 110,00 €
ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                               650,00 € 330,00 €
ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ          1.300,00 € 390,00 €
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                          2.200,00 € 550,00 €
ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                                                  3.300,00 € 660,00 €
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ   4.400,00 € 770,00 €
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                                                     6.000,00 € 1.080,00 €
* ΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ          ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ * ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ*
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ            180,00 € 90,00 €
ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 540,00 € 270,00 €
ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1.100,00 € 330,00 €
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ          1.800,00 € 450,00 €
ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                                     2.800,00 € 560,00 €
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 3.700,00 € 650,00 €
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                             5.000,00 € 900,00 €
* ΣΤΑ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται έξοδα μηχανικής υποστήριξης στην εντατική για χρονικό διάστημα έως 40 ημέρες ανά περιστατικό εκτός κι αν η συνέχιση της αποσκοπεί σε πλήρη και οριστική αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Ναι στα συμβεβλημένα και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα (στα μη συμβεβλημένα η διεκπεραίωση της αποζημίωσης μπορεί να υλοποιηθεί με συναλλαγματική).

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΧΙ
Καλύπτονται έξοδα αγοράς και τοποθέτησης «ειδικών υλικών», που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο του βηματοδότη της καρδιακής βαλβίδας, του απινιδωτή και των μοσχευμάτων. Δεν καλύπτεται η μεταμόσχευση οργάνων.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται έξοδα αγοράς και τοποθέτησης «ειδικών υλικών», που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο του βηματοδότη της καρδιακής βαλβίδας, του απινιδωτή και των μοσχευμάτων.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται έως 30 ημέρες το ανώτερο κατά νοσηλεία και με τρεις 8ωρες βάρδιες έξοδο επαγγελματία αποκλειστικής νοσοκόμας. Καλύπτονται και έξοδα συνοδού για παιδιά έως 14 ετών έως 30 ημέρες ανά νοσηλεία.

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ
Το τηλέφωνο αναγράφεται στην κάρτα νοσηλείας.

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Δωρεάν Μεταφορά με ασθενοφόρο μόνο για περιπτώσεις νοσηλείας και μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη (μέσα από τις παροχές προνομίων).

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με τη συμμετοχή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στο συμβόλαιό του (όπου ίδια ή συνεχόμενη νοσηλεία θεωρείται αυτή  που για διάστημα έως 90 ημέρες από την πρώτη εισαγωγή καλύπτει επιπλοκές και νοσηλεία από ίδιες αιτίες.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
Καλύπτεται σύμφωνα με την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στο πρόγραμμά του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται έξοδα, που αφορούν υπερπλαστικές αλλοιώσεις δέρματος, εκτός αν προκύψει κακοήθεια βάση αποτελεσμάτων βιοψίας.

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ
Δωρεάν Μεταφορά με ασθενοφόρο μόνο για περιπτώσεις νοσηλείας και μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη (μέσα από τις παροχές προνομίων).

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής προγράμματος με επιδόματα  τοκετού μετά από 12 μήνες από την έναρξη της ασφάλισης ως εξής: 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 Ευρώ.

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση μη χορήγησης εξόδων νοσηλείας από τον Ασφαλιστή στο 70% του πίνακα χειρουργικών αμοιβών ιατρών και αναισθησιολόγων  που δικαιολογεί το πρόγραμμα της εταιρίας.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΝΑΙ
Ναι με την έγκριση του Ασφαλιστή.

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΧΙ
Η SOUTHEASTERN Insurance Brokers Ltd. είναι ανεξάρτητος Βroker ασφαλίσεων με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010 για να παρέχει πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις στην ελληνική καθώς και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολική Ευρώπης.
Διαφοροποιούμαστε μέσα από την ισχυρή μας δέσμευση να διασφαλίσουμε και να προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα διαθέσιμα ασφαλιστικά προϊόντα.

Οι εργασίες μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια των σχέσεων. Η ομάδα της SOUTHEASTERN αποτελείται από ασφαλιστικούς επαγγελματίες με ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων, τόσο σε διοικητικές θέσεις όσο και στις πωλήσεις.
Η αφοσίωση των στελεχών μας στη προσωπική εξυπηρέτηση και στη βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς και των απαιτήσεων των πελατών, μας διαχωρίζει από άλλους μεσίτες.

H SOUTHEASTEN έχει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία μας είναι στρατηγικά τοποθετημένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Ελληνικής αγοράς, ενώ παράλληλα παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης.
Έχουμε συνεργασίες με πλήθος εταιριών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Λονδίνο, Μαυροβούνιο και Σερβία και επιθυμούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, συνεργασίες υπό συζήτηση τελούνται με τις ακόλουθες χώρες/ πόλεις, με σκοπό να ολοκληρωθούν σύντομα: Aλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία, Αίγυπτο ,Εσθονία, Σκόπια, Γεωργία, Ουγγαρία, Κατάρ, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μόσχα, Νέα Υόρκη, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
 
Εταιρικό Όραμα
Το όραμά μας είναι να αποτελέσουμε βασικό παίχτη της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, με εστίαση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Επιδίωξή μας είναι να συνδυάσουμε την αριστεία, την ποιότητα και την εμπειρία, με τον ενθουσιασμό μας για άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες μας.

Εταιρική Αποστολή
Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η αγορά.
Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω επαγγελματισμού, ακεραιότητας, ευελιξίας, διαφάνειας και καινοτομίας.

H SOUTHEASTERN είναι ανεξάρτητος Βroker ασφαλίσεων με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά. Έχει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στελεχώνεται από διεθνώς καταρτισμένα στελέχη. Η SOUTHEASTERN αποκλίνει από το παραδοσιακό μοντέλο μεσιτικών εταιριών ασφαλίσεων, βλέποντας την ασφαλιστική κάλυψη πιο ολιστικά και στρατηγικά.

Επιθυμούμε να εδραιωθούμε ως «one-stop-center» για πελάτες από όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας πλήρως τις πολυάριθμες εξειδικευμένες ανάγκες τους με τις υπηρεσίες πρόσθετης αξίας και την άνω των 30 ετών εμπειρία των ιδρυτών μας.
Αναγνωρίζουμε ότι τα επιτεύγματά μας οφείλονται κυρίως στο δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών μας και στην προθυμία των εργαζομένων μας να κάνουν το «έξτρα βήμα». Έχουμε ένα σαφές και λεπτομερές Επιχειρηματικό Σχέδιο Στρατηγικής Βελτίωσης και είμαστε ιδιαιτέρως ενθουσιασμένοι για τις μελλοντικές μας ενέργειες.
 

Η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει επηρεάσει ουσιαστικά μόνο την οικονομία μας, αλλά έχει επίσης κλονίσει και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών αποτελεί πλέον ζήτημα υψηλής προτεραιότητας στη δουλειά μας.
Η εταιρία μας έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση προσφέροντας προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές, τηρώντας πάντα τις υποσχέσεις της. 

My Heath Classic

Ετήσια ασφάλιστρα

350.56

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

24

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

250000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

750- 9.000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Όχι

Συμμετοχή

Θέση νοσηλείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

250000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

125000

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχή του ασφαλισμένου 1500€ ανά περιστατικό. (υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως 750€ - 3000€ - 6000€ - 9000€).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  οι αμοιβές χειρούργων και αναισθησιολόγων  ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

 

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας στην Εντατική με μέγιστη μηχανική υποστήριξη ζωής τις 30 ημέρες.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα.

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Υπαρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης με επιπλέον συμμετοχή του ασφαλισμένου αναλόγως της επιλογής του.
 

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Καλύπτονται αποκλειστικά οι δαπάνες για χειρουργικές επεμβάσεις, ενδοσκοπήσεις,χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Μέσω  της κάλυψης MED24  παρέχονται ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Μέσα από τα  προνόμια του προγράμματος, καλύπτονται διαγνωστικές εξετάσεις έως 500€  και δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ανάλογα το νοσηλευτικό ίδρυμα.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες του ασφαλισμένου, λήπτη του μοσχεύματος, για μεταμόσχευση οργάνων όπως κερατοειδούς, ενδοφακού και μοσχευμάτων αγγείων.
 

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες νοηλείας που αφορούν προσθετικές συσκευές ή εξαρτήματα για την υποβοήθηση λειτουργιών του
ανθρώπινου σώματος.
Δεν καλύπτεται η αντικατάσταση διορθωτικών προσθετικών μελών του σώματος.

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για ενδοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια νοσηλείας μίας ημέρας  χωρίς συμμετοχή  του ασφαλισμένου.

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται περιπτώσεις νοσηλείας και κάθε άλλης παροχής από την παρούσα κάλυψη που οφείλονται σε προϋπάρχουσα της ασφάλισης ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού και τις τυχόν επιπλοκές τους, την ύπαρξη των οποίων ο Ασφαλισμένος αγνοούσε κατά την κατάρτιση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, πάντα υπό τις προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι προϋπάρχουσες σωματικές βλάβες ή ασθένειες που ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο και δηλώθηκαν στην αίτηση της ασφάλισης, καλύπτονται, εκτός αν έχουν εξαιρεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ειδικό όρο ο οποίος αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  δευτερογενείς διακομιδές και μεταφορά  προς ή από το χώρο νοσηλείας, εντός Ελλάδος, συνεπεία μη προϋπάρχουσας ασθένειας ή ατυχήματος και εφόσον η μεταφορά κριθεί απαραίτητη από τον γιατρό του Συντονιστικού Κέντρου της Εταιρίας.Η μεταφορά γίνεται με κατάλληλα εξοπλισμένο μεταφορικό μέσο (ασθενοφόρο, αεροπλάνο, ελικόπτερο).

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο Ασφαλισμένος  για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες  στο πλαίσιο της νοσηλείας μιας ημέρας. 

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΟΧΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται μέσα από τα προνόμια του προγράμματος δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  δευτερογενείς διακομιδές και μεταφορά  προς ή από το χώρο νοσηλείας, εντός Ελλάδος, συνεπεία μη προϋπάρχουσας ασθένειας ή ατυχήματος και εφόσον η μεταφορά κριθεί απαραίτητη από τον γιατρό του Συντονιστικού Κέντρου της Εταιρίας.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Η Allianz, ένας από τους κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών στον κόσμο, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών παροχής βοήθειας. Με περισσότερα από 125 χρόνια παρουσίας, εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 85 εκατομμύρια πελάτες, σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων.
Μέσα από τις σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει στην ελληνική αγορά, βοηθάει τους πελάτες της να διαχειριστούν κινδύνους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες.

Οι τομείς δράσης και τα προϊόντα της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, ζωής, υγείας, καθώς επίσης σύνταξη και αποταμίευση. Ακόμα, εξυπηρετούν ανάγκες όπως η προστασία μίας επιχείρησης και η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ δεν λείπουν και οι «πράσινες» λύσεις, όπως η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η περιβαλλοντική ευθύνη.

Το 2015 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περίπου 290.000 πελάτες, ενώ κατέβαλλε συνολικά 93 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λήξεις συμβολαίων. Ο κύκλος εργασιών για το 2015 ανήλθε στα 195,9 εκατ. ευρώ από το σύνολο των δραστηριοτήτων της (ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγατρικές), ενώ τα λειτουργικά της κέρδη διαμορφώθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ.
Στα περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελληνική αγορά, η Allianz Ελλάδος επενδύει στη δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, στην πληρότητα των παροχών αλλά και στην έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. Η διαρκής υποστήριξη της Allianz SE ενισχύει την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της για σταθερή και κερδοφόρο ανάπτυξη.


Σύντομη ιστορική αναδρομή

1991: Η Allianz εισέρχεται στην Ελληνική αγορά μέσω της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου της RAS.
1998: Η Allianz προχωρά στην εξαγορά της δραστηριότητας της Helvetia Ασφαλιστικής.
1999: Η Allianz συγχώνευεται με την ασφαλιστική AGF.
2007: Πραγματοποιείται συγχώνευση των δύο ασφαλιστικών εταιριών (Ζωής & Γενικών Ασφαλειών) και ξεκινά η δραστηριοποίηση της Allianz Ελλάδος ως ασφαλιστική εταιρία μικτής δραστηριότητας.

Ακολουθεί η μεταστέγαση των κεντρικών υπηρεσιών σε νέο, ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών.

Σήμερα: Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω των παρακάτω εταιριών:
 • Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.
 • Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 • Allianz Α.Ε.Χ.Υ.
 • Allianz Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Η Allianz Ελλάδος, διαθέτει επίσης εδώ και αρκετά χρόνια ισχυρή παρουσία και στην Κύπρο, μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα.
 

Καινοτομίες Allianz Ελλάδος

Είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, που προσέφερε υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου με βάση την τηλεματική.
Αποτελεί την πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, που προσέφερε στην ελληνική αγορά προϊόντα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των στελεχών πωλήσεων μέσω της Allianz achievers Academy.
Είναι Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Στηρίζει με συνέπεια ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στο  πλαίσιο της πολιτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Selection

Ετήσια ασφάλιστρα

355.06

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

29

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

250000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

2000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

250.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

250.000
100%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

250.000
90%

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ
Καλύπτoνται οι δαπάνες  απολογιστικά αλλά με ειδικές συμφωνίες σε δεκάδες συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκρίνει εκ των προτέρων και να συμμετέχει στις δαπάνες ο κοινωνικός φορέας ασφάλισης του Ασφαλισμένου.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΝΑΙ
2000
Καλύπτεται με συμμετοχή του ασφαλισμένου 2000€ ανά έτος. 

Δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, αιμοκάθαρση
 • Εξωτερικά ιατρεία
 • Kάλυψη εξόδων σε κέντρα αποκατάστασης
 • Δαπάνες κύκλου συνεδριών σε περιπτώσεις άνοιας, Alzheimer
 • Noσηλεία στο σπίτι

Διευκρινίζεται ότι το δίκτυο νοσηλευτικών ιδρυμάτων παρέχει  τις εξής εκπτώσεις στο ποσό της απαλλαγής:
Ευρωκλινική Αθηνών Εσωτερικές νοσηλείες :1.500€ Ημερήσιες νοσηλείες:750€
Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης:1.500€
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης:30% της απαλλαγής, για ποσά απαλλαγής μεγαλύτερα από 1.500€
Ευρωκλινική Παίδων:750€


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλιμένου σε κάθε νοσηλεία εκμηδενίζεται  με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του ή χρήση άλλου ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα.

 

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΧΙ

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται 100% οι αμοιβές χειρούργων και αναισθησιολόγων στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Παρέχεται  κάλυψη έως 365 ημέρες ανα ασφαλιστική περίπτωση.

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ
Υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης θέσης νοσηλείας με επιπλέον συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι  δαπάνες  για φάρμακα, ιατρικές  και διαγνωστικές εξετάσεις έως 500€ για 45 ημέρες πριν και 60 ημέρες μετά τη νοσηλεία.
Επίσης καλύπτονται δαπάνες νοσηλείας στο σπίτι, εφόσον είναι ιατρικά απαραίτητο, έως το ποσό των 5000€ ετησίως.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες σε περίπτωση νοσηλείας  χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο μετά την αφαιρεση  της απαλλαγής   και ισχύει μία φορά κατ΄έτος.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπεται πλήρως η θεραπεία εκτάκτων περιστατικών που περιλαμβάνει  τις ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες ιατρών που εφημερεύουν στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων  και εδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.
Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις αναφέρονται οι εξής:
 • Κολονοσκόπηση
 • Γαστροσκόπηση
 • Κυστεοσκοπηση
 • Πυελογραφία
 • Λήψη ιστού για βιοψία
 • Αγγειογραφεία
 • Σπινθηρογράφημα
 • Εγκεφαλογράφημα

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η εσωτερική ή ημερήσια νοσηλεία του Ασφαλισμένου προσώπου για μεταμόσχευση οργάνου από άλλο δότη προς αυτόν. Σημειώνεται ότι δεν αποζημιώνεται η δαπάνη για την απόκτηση του μοσχεύματος, εκτός αν πρόκειται για μόσχευμα κερατοειδούς, ενδοφακού και αρτηριών.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η δαπάνη κατά 100% για την απόκτηση των ειδικών χειρουργικών υλικών, καθώς και των διορθωτικών συσκευών οι οποίες τοποθετούνται χειρουργικά στο σώμα του ασφαλισμένου και παραμένουν σ’ αυτό όπως π.χ. βαλβίδα καρδιάς, βηματοδότης, stend, μπαλονάκι, απινιδωτής, ενδοκρανιακή βαλβίδα, υλικά οστεοσύνθεσης, τεχνητή άρθρωση κλπ. Επίσης καλύπτονται κατά 100% οι δαπάνες για συσκευές και ιατρικά μηχανήματα που είναι χειρουργικά απαραίτητα για τη θεραπεία του Ασφαλισμένου, όπως ενδεικτικά σωλήνες τραχειοτομής και άλλες συσκευές ή μηχανήματα που είναι πρόσκαιρα τοποθετημένα στο σώμα του Ασφαλισμένου.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται 100%  οι υπηρεσίεςαποκλειστικής νοσοκόμας εντός νοσοκομείου μετά από σύσταση του θεράποντος ιατρού.

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο γιατρό ή βρίσκεται μακριά από τη μόνιμη κατοικία του, ενεργοποιείται μηχανισμός παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας, μεταφοράς του με οποιοδήποτε μέσο, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται ως έξοδα επίσκεψης συγγενούς προσώπου και επαναπατρισμού τα εξής:
 • Έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο έως 7 ημέρες
 • Ένα Εισητήριο μετ’επιστροφής
 • Επαναπατρισμό του ασφαλισμένου στην κατοικία του σε περίπτωση ίασης από ασθένεια ή ατύχημα.
 • Επαναπατρισμό και οργάνωση για τη μεταφορά της σορού σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Για την ιατρική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασματικών εξεργασιών, καλύπτονται κατά 100% οι τυχόν δαπάνες ακτινοθεραπειών ή/και χημειοθεραπειών, ανεξάρτητα από το αν οι δαπάνες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια νοσηλείας (εσωτερικής ή ημερήσιας), ή όχι.

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για  αιμοκάθαρση χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται η νοσηλεία για πλαστική χειρουργική που απαιτείται για  μοσχεύματα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση συνεπειών καρκίνου μαστού.

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες κέντρου αποκατάστασης έως 10.000€ εφόρου ζωής.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για τη διενέργεια check-up μετά από εννέα μήνες συνεχούς ασφάλισης του κυρίως ασφαλισμένου το οποίο περιλαμβάνει:
 • Γενική Αίματος και Ούρων
 • Αιμοπετάλια
 • ΤΚΕ
 • HDL - LDL
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Σάκχαρο 
 • Ουτρία
 • SGOT-SGPT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 •  A/A Θώρακος
 • Καρρδιολογική Εξέταση και ΗΚΓ
 • Παθολογική Εξέταση
 • PSA & Free PSA για άντρες άνω των 50 ετών
 • Test Pap για γυναίκες άνω των 35 ετών

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΝΑΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Παρέχεται έκπτωση 5% σε κάθε ασφαλιζόμενο μέλος ενηλίκου ή παιδιού.
Από το 2007, η Groupama Ασφαλιστική ανήκει στον διεθνή ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama. Ο Όμιλος Groupama που ιδρύθηκε το 1900 στη Γαλλία, στάθηκε ακλόνητος συνεργάτης σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των τελευταίων 110 ετών στη γενέτειρά του και όχι μόνο, παραμένοντας προσηλωμένος σε αρχές όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη.
 
Σήμερα, ο Όμιλος αποτελείται από περισσότερες από 45 δυναμικές επιχειρήσεις και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του γύρω από 3 κύριους άξονες:
 
 • Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες στη Γαλλία, μέσω 3 διακριτών εμπορικών σημάτων, Groupama, Gan και Αmaguiz.com 
 • Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες διεθνώς, μέσω των 11 θυγατρικών εταιριών του εκτός Γαλλίας: Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τυνησία, Βιετνάμ και Κίνα. 
 • Διαχείριση περιουσίας, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μέσω της τράπεζάς του, της Groupama Banque, και μέσω της Groupama Asset Management.
Η μακροβιότητα και δύναμη του Ομίλου του επιτρέπουν να στηρίζει αποτελεσματικά τις θυγατρικές του στο εξωτερικό. Πέρα από τα εφόδια - οικονομικά και τεχνικά - που θέτει στη διάθεσή τους, ο Όμιλος Groupama αναπτύσσει μαζί τους συνέργειες σε όλους τους τομείς (σχεδιασμός προγραμμάτων, αναλογιστικές μελέτες, πληροφοριακά συστήματα, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, κ.λπ.).
 
Ιδιαίτερα σημαντικό προτέρημα αποτελεί η στήριξη του Ομίλου στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, μέσω της εξειδικευμένης εταίριας του, της Groupama Asset Management, που διακρίνεται συνεχώς για την ποιότητα των επιδόσεών της και στη οποία απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, το FundClass Award 2012 (βραβείο της καλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας διαχείρισης περιουσίας) για τις επιδόσεις της τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς και το European Funds Trophy 2014.

Όμιλος Groupama | Στοιχεία 2014
Παρουσία σε 12 χώρες € 257 εκατ. καθαρά κέρδη
13 εκατομμύρια πελάτες € 10,6 δις. μη πραγματοποιηθείσες υπεραξίες
34.000 υπάλληλοι € 8,1 δις. ίδια κεφάλαια
€ 13,6 δις. κύκλος εργασιών 253% δείκτης φερεγγυότητας
€ 91,4 δις. υπό διαχείριση περιουσία  

Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια – καθώς λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928 – και όνομα αναγνωρισμένο για την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στην εμπειρία και τεχνογνωσία που ανέπτυξε η Εταιρία όλα αυτά τα χρόνια, προστίθεται και η συγγένειά της με τον ισχυρό ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama, του οποίου είναι θυγατρική 100% από το 2007.

Η Groupama Ασφαλιστική αξιοποιεί συνεχώς όλα τα πλεονεκτήματά της στο πλαίσιο μιας στρατηγικής καινοτομίας, ανάπτυξης και αποδοτικότητας, προς όφελος των πελατών της.
 
Φήμη και παράδοση                                        
 • Στις ασφαλίσεις ζημιών από το 1928
 • Στις ασφαλίσεις ζωής από το 1985
 • 230.000 πελάτες
 
Ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε όλους τους κλάδους 
 • Κύκλος εργασιών €147,3 εκατ.
 • Ασφαλίσεις Ζωής €57,6 εκατ.
 • Ασφαλίσεις Ζημιών €89,7 εκατ.
 • Κέρδη προ φόρων €15,5 εκατ.
 
Συμπληρωματικά και αποτελεσματικά δίκτυα  
 • 250 ασφαλιστικοί & χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
 • 974 συνεργαζόμενοι πράκτορες και ασφαλειομεσίτες
 • 50 ασφαλιστές αποκλειστικής συνεργασίας της «Group Μέριμνα»

Full Εθνική

Ετήσια ασφάλιστρα

360.82

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

34

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1500000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

500 - 10.000

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Συμμετοχή

Θέση νοσηλείας

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

1.500.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

1.500.000
100%

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

1.500.000
100%

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Καλύπτεται με συμμετοχή του ασφαλισμένου 1500€ ανά περιστατικό. (υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής από την εταιρία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως 0€ - 500€ - 3000€ - 6000€ - 10000€).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτονται αμοιβές χειρούργων και αναισθησιολόγων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.
 
 
Χειρουργικές Επεµβάσεις
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
σε ΜΗ Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο
  Χειρουργών Αναισθησιολόγων
Ειδική 7.800€ 1.300€
Εξαιρετικά Βαρεία 6.400€ 1.150€
Βαρεία 4.500€ 920€
Μεγάλη 2.500€ 690€
Μεσαία 1.600€ 460€
Μικρή 680€ 320€
Πολύ Μικρή 370€ 140€

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Έως 365 μέρες

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα. (Στα μη συμβεβλημένα η διεκπεραίωση της αποζημίωσης μπορεί να υλοποιηθεί με συναλλαγματική).

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ
Καλύπτονται έξοδα δωματίου έως 1300 Ευρώ στο εξωτερικό. Υπαρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν τριάντα (30) ημέρες πριν τη νοσηλεία και  είναι ιατρικώς αναγκαία και έχουν άμεση σχέση με αυτήν, ομοίως  και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εξήντα (60) ημέρες μετά τη νοσηλεία. Με χρήση του ασφαλιστικού φορέα 10% επί των συνολικών εξόδων νοσηλείας και 5% χωρίς τη χρήση του ασφαλιστικού φορέα.

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Με προνόμια στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα με την ασφαλιστική εταιρία. (προνόμια είναι οι ειδικές συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιριών με νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν δωρεάν επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ορίου  και  προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις στη συνέχεια και δεν αποτελούν μέρος των συμβολαίων.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται σύμφωνα με τα τις χρονικές αναμονές και τα όρια που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Μετά από 2 έτη καλύπτεται μεταμόσχευση οργάνων όπως καρδιάς, κερατοειδούς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρών, εκτός και αν οφείλεται σε γνωστό ιστορικό που δεν δηλώθηκε στην αίτηση κατά τη σύναψη της ασφάλισης.

Εκτός από έξοδα και δαπάνες για την αφαίρεση και μεταφορά οργάνων για μεταμόσχευση, τα έξοδα δότη που αφορούν την αφαίρεση οργάνων, τμήματα οργάνων ή/και ιστών καθώς και της προετοιμασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς αυτών.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, βηματοδότου, απινιδωτού, stent, και υλικά οστεοσύνδεσης, μοσχεύματος - εμφυτεύματος για ολικές αρθροπλαστικές, μοσχεύματος για την αποκατάσταση συνδέσμου.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οι παρακάτω Διαγνωστικές Ιατρικές Πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία, εφόσον πραγματοποιηθούν σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, με την προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, παραπεμπτικού ανάλογης ειδικότητας ιατρού επί ιατρικών συμπτωμάτων και εφόσον έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος διαγνωστικός έλεγχος που οδηγεί στην ανάγκη πραγματοποίησής τους.
 
 • Βρογχοσκόπηση
 • Κυστεοσκόπηση
 • Βιοψία Οστεομυελική
 • Βιοψία Διορθική Προστάτη
 • Κολονοσκόπηση
 • Γαστροσκόπηση
Οι ανωτέρω περιπτώσεις καλύπτονται συνολικά κατ’ έτος έως το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών, ο δε Ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται με ποσό απαλλαγής. Η Εταιρία θα καταβάλει απευθείας στο Συμβεβλημένο Νοσοκομείο ή απολογιστικά στον κυρίως ασφαλισμένο, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων δικαιολογητικών, το κόστος των αναγκαίων εξόδων αυτών των διαγνωστικών ιατρικών πράξεων μέχρι το ποσό και κατά το ποσοστό που της αναλογεί, ο δε Ασφαλισμένος θα συμμετέχει στα έξοδα με το ποσοστό που αναγράφεται επίσης στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών.

Σε περίπτωση χρήσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλισμένου μηδενίζεται.

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται περιπτώσεις νοσηλείας και κάθε άλλης παροχής από την παρούσα κάλυψη που οφείλονται σε προϋπάρχουσα της ασφάλισης ασθένεια ή οποιαδήποτε βλάβη του οργανισμού και τις τυχόν επιπλοκές τους, την ύπαρξη των οποίων ο Ασφαλισμένος αγνοούσε κατά την κατάρτιση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, πάντα υπό τις προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. Διευκρινίζεται ότι προϋπάρχουσες σωματικές βλάβες ή ασθένειες που ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο και δηλώθηκαν στην αίτηση της ασφάλισης, καλύπτονται, εκτός αν έχουν εξαιρεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ειδικό όρο ο οποίος αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας αν χρειαστεί, και συγκεκριμένα αμοιβή για μία (1) βάρδια ανά ημέρα, μετά από έγκριση του θεράποντος ιατρού και με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ημέρες κατά νοσηλεία.
 
Επίσης καλύπτονται έξοδα συνοδού του Ασφαλισμένου που χρεώνονται από το νοσοκομείο και μόνον όταν πρόκειται για νοσηλεία ανηλίκου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβληθεί αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας.

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες έως 4000 ευρώ για επείγον περιστατικό που  έχει συμβεί σε περιοχή στην οποία, δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδομή για την αντιμετώπισή του με την προυπόθεση:
 • Η μεταφορά να γίνει μέσα στο ίδιο κράτος που συνέβη το περιστατικό.
 • Η νοσηλεία, για την οποία έγινε η επείγουσα μεταφορά, να πραγματοποιηθεί

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο Ασφαλισμένος 6 μήνες από ενάρξεως του συμβολαίου για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο ορισμός των διαδοχικών νοσηλειών (το σετ των θεραπειών θεωρείται ως μία νοσηλεία).

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
Καλύπτεται σύμφωνα με την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στο πρόγραμμά του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτοναι μετά από 6 μήνες από ενάρξεως του συμβολαίου οι επεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών οφειλομένων σε καρκίνο του μαστού ή του δέρματος.

Επίσης, σε περιπτώσεις επέμβασης καλυπτόμενης με βάση τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, θα παρέχεται κάλυψη ακόμα και στην περίπτωση που θα διενεργηθεί από πλαστικό χειρούργο, με την προϋπόθεση ότι το περιστατικό έχει ελεγχθεί από ιατρό της Εταιρίας και έχει δοθεί σχετική προέγκριση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η αμοιβή του πλαστικού χειρουργού θα είναι ίση με την αμοιβή του γενικού χειρουργού που θα προκύπτει από την κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων, ανάλογα με τo είδος και τον βαθμό βαρύτητάς τους, όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΧΙ

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί και δεν απαιτήσει αποζημίωση για τα έξοδα νοσηλείας, παρόλο που την δικαιούται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, τότε η Εταιρία θα καταβάλει:

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας 150 ευρώ για κάθε ημέρα που θα παραμείνει στο Νοσοκομείο, μέχρι και είκοσι (20) ημέρες ή Χειρουργικό Επίδομα Νοσηλείας, αν κατά τη διάρκεια νοσηλείας πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση. Το ποσό του Χειρουργικού Επιδόματος θα είναι ίσο με το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε με βάση τον Πίνακα Ανωτάτων Ορίων Ιατρών για Χειρουργικά περιστατικά.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Στο οικογενειακό συμβόλαιο υπολογίζεται έκπτωσης στο 2ο μέλος 20%, στο 3ο μέλος 30% έκπτωση, στο 4ο μέλος 40% έκπτωση, στο 5ο μέλος 50% έκπτωση και τα υπόλοιπα μέλη δωρεάν.
Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους

Με ιστορία 124 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.

Με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Με 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.202 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 158 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.475 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Παράλληλα η Εθνική, μέσω των θυγατρικών της εταιριών Garanta και Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου έχει σημαντική και δυναμική παρουσία στη Ρουμανία και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στη Βουλγαρία.

Η Εταιρία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας γεγονός που εγγυάται τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της και παρέχει, στους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της, όλα τα προνόμια και τα οφέλη του Ομίλου.

Εθνική Προνομιακή Προστασία

Ετήσια ασφάλιστρα

369.55

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

28

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

1000000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

400

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

1.000.000

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

300.000
Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος η εταιρία θα καλύψει το περιστατικό έως 300.000 Ευρώ και με συμμετοχή 30% επί της νοσηλείας με την προϋπόθεση ότι:

Α. Το συντονιστικό κέντρο θα δηλώσει εγγράφως στον ασφαλισμένο αδυναμία περίθαλψης στο αποκλειστικά συμβεβλημένο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Β. Η νοσηλεία να γίνει αποκλειστικά στη θέση νοσηλείας που έχει οριστεί με το παρόν στον πίνακα καλύψεων και παροχών.

Γ. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στο εξωτερικό.

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

300.000
Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος η εταιρία θα καλύψει το περιστατικό έως 300.000 Ευρώ και με συμμετοχή 30% επί της νοσηλείας με την προϋπόθεση ότι:

Α. Το συντονιστικό κέντρο θα δηλώσει εγγράφως στον ασφαλισμένο αδυναμία περίθαλψης στο αποκλειστικά συμβεβλημένο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Β. Η νοσηλεία να γίνει αποκλειστικά στη θέση νοσηλείας που έχει οριστεί με το παρόν στον πίνακα καλύψεων και παροχών.

Γ. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στο εξωτερικό.

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΑΙ
Αν ο ασφαλισμένος έχει παράλληλα και δημόσια ασφάλιση ανώτατο ποσό ιδίας συμμετοχής 400 Ευρώ. Εάν δεν έχει δημόσια ασφάλιση ανώτατο ποσό ιδίας συμμετοχής 900 Ευρώ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε νοσηλεία περιορίζεται ή εκμηδενίζεται αναλόγως με τη συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου του.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ        
           
ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ          
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ       ΑΓΓΕΙΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΕΣ ΘΩΡΑΚΟΧ/ΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧ/ΚΕΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 118,00 € 118,00 € - 118,00 € -
ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 407,00 € 407,00 € 407,00 € 289,00 € -
ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1,017,00 € 815,00 € 815,00 € 1,017,00 € -
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1.618,00 € 1.339,00 € 1.339,00 € 1.788,00 € -
ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ        2.432,00 € 1.746,00 € 1.746,00 € 2.432,00 € -
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 3.246,00 € 2.432,00 € 2.432,00 € 3.246,00 € 4.842,00 €
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - 3.470,00 € - 4.542,00 € 5.785,00 €
           
           
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΧ/ΚΕΣ ΟΡΘΟ-ΠΕΔΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟ-ΛΟΓΙΚΕΣ ΩΤΟΡΙΝΟ-ΛΑΡ/ΚΕΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - 118,00 € 118,00 € 118,00 € 118,00 €
ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - 407,00 € 407,00 € 407,00 € 407,00 €
ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1.618,00 € 847,00 € 815,00 € 815,00 € 815,00 €
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 2.024,00 € 1.339,00 € 1.339,00 € 1.500,00 € 1.339,00 €
ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 2.839,00 € 1.746,00 € 1.746,00 € 1.982,00 € 1.746,00 €
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ           3.856,00 € 2.432,00 € 2.432,00 € - 2.432,00 €
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ   4.863,00 € 3.246,00 € 3.450,00 € - 3.492,00 €
           
           
           
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ           ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ        
       
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 75,00 €        
ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 225,00 €        
ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                       300,00 €        
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ                                439,00 €        
ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 525,00 €        
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ           653,00 €        
       
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ       867,00 €        

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑΙ
Καταβάλονται τα έξοδα νοσηλείας απευθείας στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και απολογιστικά στα μη συμβεβλημένα με επιπλέον της οποιασδήποτε απαλλαγής 30% επί του συνόλου της νοσηλείας (στα μη συμβεβλημένα η διεκπεραίωση της αποζημίωσης μπορεί να υλοποιηθεί με συναλλαγματική).

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΙΝΟ
Καλύπτεται ως 365 ημέρες ανά περιστατικό.
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής θέσης.

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται οι δαπάνες για τη παροχή πρώτων βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζόμενου νοσοκομείου χωρίς καμία συμμετοχή εκ μέρους του ασφαλισμένου.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται εκ γενετής ανωμαλίες και παθήσεις, καθώς και οι επιπλοκές τους, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν δικαιολογημένα γνωστές κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη σύναψη της ασφάλισης και η διάγνωσή τους τέθηκε τουλάχιστον μετά τα δύο (2) πρώτα ασφαλιστικά έτη από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης.

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο έξοδα μοσχεύματος  αρτηριών και βαλβίδας καρδιάς.

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, βηματοδότου, απινιδωτού, stent, και υλικά οστεοσύνδεσης.

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται μετά την παρέλευση ενός έτους από ενάρξεως του ασφαλιστηρίου εκτός αν έχουν εξαιρεθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με ειδικό όρο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο εξωτερικό σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού έως 30 μέρες και μετά από έγκριση του θεράποντος ιατρού.

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Καλύπτεται επείγουσα μεταφορά με κάθε μέσο με τις εξής προϋποθέσεις συσωρευτικά:

Α. Η νοσηλεία για την οποία έγινε η επείγουσα  μεταφορά να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί εντος 24 ωρών από την επέλευση του περιστατικού.

Β. Η μεταφορά να γίνει μέσα στο ίδιο κράτος που συνέβη το περιστατικό.

Γ. Το επείγον περιστατικό να έχει συμβεί σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδομή για την αντιμετώπισή του.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
Καλύπτεται σύμφωνα με την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος στο πρόγραμμά του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον γίνει χρήση Ταμείου και υπάρχει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει τη συμμετοχή του, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Για πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων που δεν θα γίνει χρήση Ταμείου, η χρέωση του ασφαλισμένου θα είναι σύμφωνα με τον κρατικό τιμοκατάλογο (τιμές ΦΕΚ).

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Καλύπτονται:
 
 • Δωρεάν επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
   
 • Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες στα νοσοκομεία του Ομίλου (Δευτέρα-Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, με κόστος 30€ ανά επίσκεψη.
   
 • Για ιατρικές πράξεις που θα πραγματοποιηθούν σε κλινικές του Ομίλου Ιατρικού, έκπτωση 25% επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της κάθε κλινικής του Ομίλου.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ
Καλύπτεται επείγουσα μεταφορά με κάθε μέσο με τις εξής προϋποθέσεις συσωρευτικά:

Α. Η νοσηλεία για την οποί α έγινε η επείγουσα  μεταφορά να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί εντος 24 ωρών από την επέλευση του περιστατικού.

Β. Η μεταφορά να γίνει μέσα στο ίδιο κράτος που συνέβη το περιστατικό.

Γ. Το επείγον περιστατικό να έχει συμβεί σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδομή για την αντιμετώπισή του.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ
Καλύπτεται επείγουσα μεταφορά με κάθε μέσο με τις εξής προϋποθέσεις συσωρευτικά:

Α. Η νοσηλεία για την οποί α έγινε η επείγουσα  μεταφορά να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί εντος 24 ωρών από την επέλευση του περιστατικού.

Β. Η μεταφορά να γίνει μέσα στο ίδιο κράτος που συνέβη το περιστατικό.

Γ. Το επείγον περιστατικό να έχει συμβεί σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδομή για την αντιμετώπισή του.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΟΧΙ

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΝΑΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΟΧΙ
Υπάρχουν παροχές μέσα στο συμβόλαιο.

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΑΙ
Στο οικογενειακό συμβόλαιουπολογίζεται στο 2ο μέλος 20% έκπτωση, στο 3ο  μέλος 30% έκπτωση, στο 4ο  μέλος  40% έκπτωση , στο  5ο μέλος  50% έκπτωση και τα υπόλοιπα μέλη δωρεάν.
Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους

Με ιστορία 124 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.

Με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Με 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.202 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 158 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.475 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Παράλληλα η Εθνική, μέσω των θυγατρικών της εταιριών Garanta και Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου έχει σημαντική και δυναμική παρουσία στη Ρουμανία και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στη Βουλγαρία.

Η Εταιρία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας γεγονός που εγγυάται τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της και παρέχει, στους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της, όλα τα προνόμια και τα οφέλη του Ομίλου.

Ισόβια Υγεία

Ετήσια ασφάλιστρα

376.00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

19

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

60000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

0

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Ναι

Πρόσθετες παροχές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

60.000
Καλύπτονται έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικά έξοδα με ισόβιο όριο 60.000€.  
Το όριο αυτό θα είναι ισόβια διαθέσιμο και θα μειώνεται ισόποσα σύμφωνα με τις αποζημειώσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του.

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΟΧΙ

3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΗΠΑ

ΟΧΙ

4. AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΧΙ

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΟΧΙ

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΧΙ

7. ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ
Kαταβάλλονται  αμοιβές  χειρούργου και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης βάση του παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ
Είδος Επέμβασης                                                                Αμοιβές Χειρουργών                Αμοιβές Αναισθησιολόγων
Πολύ μικρές επεμβάσεις                                                                 €90                                               €60
Μικρές επεμβάσεις                                                                        €280                                             €170
Μεσαίες επεμβάσεις                                                                      €700                                             €230
Μεγάλες επεμβάσεις                                                                    €1.000                                           €340
Βαριές επεμβάσεις                                                                       €1.500                                           €400
Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις                                                     €2.000                                            €500
Ειδικές επεμβάσεις                                                                      €2.800                                            €680

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται δαπάνες νοσηλείας σε ΜΕΘ και ΜΑΦ με όριο 150€ / ημερησίως

9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΧΙ

10. ΟΡΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΑΙ
ΔΙΚΛΙΝΟ
Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή με όριο 150€/ ημερησίως. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής Α'θέσης με επιπλέον συμμετοχή του ασφαλισμένου 
 

11. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΧΙ

12. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΝΑΙ
Σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων που δεν απαιτείται 24ωρη τουλάχιστον νοσηλεία, πρέπει η Εταιρία να
ειδοποιείται γραπτώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την επέμβαση και να προσκομίζεται εισιτήριο-εξιτήριο από το
νοσηλευτήριο, έστω και χωρίς χρέωση νοσηλίου.

13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού υπάρχει το δικαίωμα εξέτασης και διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων εντός συμβεβλημένου δικτύου ιατρών.

14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

15. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΙ

16. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΑΙ

17. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΧΙ

18. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΟΧΙ

19. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καλύπτονται  οι περιπτώσεις νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα που προϋπήρχαν της ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης, τις έχει αποδεχθεί η εταιρία και τις συμπεριλαμβάνει με γραπτό όρο στο συμβόλαιο.

20. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1. 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ

2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου, παρέχετε υγειονομική μεταφορά προς το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, με τα ασθενοφόρα οχήματα και ιπτάμενα μέσα που διαθέτει η Εταιρία.

3. ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1. ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑΙ
Καταβάλλονται δαπάνες για χημειοθεραπείες & ακτινοθεραπείες με υπολογισμό της συμμετοχής ως εννιαία νοσηλεία για μία φορά. Δεν καλύπτονται τα φάρμακα για την φαρμακευτική αγωγή .
 

2. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σήμερα η επίσκεψη για αιμοκάθαρση στην Ελληνική επικράτεια είναι καλυπτόμενη εφόσον υπάρχει δημόσιος φορέας.

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΧΙ

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη, απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών στα Κέντρα ΙατρικήςΒοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.
 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για ιατρικές εξετάσεις στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Παρέχονται απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της Ιντερσαλόνικα.

Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της Ιντερσαλόνικα. 

Δεν Παρέχονται δαπάνες αγοράς φαρμάκων.
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΝΑΙ

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ

3. ΕΠΙΔΟΜΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΝΑΙ
Καταβάλλεται επίδομα τοκετού 800€ μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΧΙ

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΞΕΙΣ (CHECK-UP)

ΟΧΙ

6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΑΙ
Παρέχονται απεριόριστες εξετάσεις αίματος για σάκχαρο, τριγλυκερίδια & χοληστερίνη, απεριόριστα καρδιογραφήματα και μετρήσεις πίεσης, από εξειδικευμένες ομάδες Ιατρών  στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 

7. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΣΗ

ΟΧΙ

8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΧΙ
Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ πρωταγωνιστεί ήδη στην ελληνική ασφαλιστική και ευρύτερη αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την πολλαπλότητα τομέων Παροχής Υπηρεσιών, όσο και από τον αλματώδη ρυθμό αύξησης των συναλλασσομένων, που εγγίζουν τις 700.000

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας είναι η δεύτερη κατά ίδρυση Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1988 και είναι η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη με τα πρότυπα της Ε.Ε. Με μοχλό προώθησης εργασιών ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών και με προσεκτικά και σταθερά βήματα, εμφανίζει συνεχή ανάπτυξη και είναι μία από τις υγιέστερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της χώρας, με συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα. Σήμερα είναι η ηγέτιδα Εταιρία του Ομίλου που κερδίζει δίκαια την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των συνεργατών της. Πάντα Ευέλικτη, Φιλική και κυρίως Ανθρώπινη.

 

Δραστηριότητες 
Η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας, έχοντας σαν επίκεντρό της τον άνθρωπο και τη διαφύλαξη της ζωής και υγείας ατόμων και οικογένειας, επιχειρήσεων και ομάδων προσώπων, δημιουργεί συνεχώς ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης και φροντίδας παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και της εποχής μας. Επεξεργάζεται και βελτιώνει συνεχώς τα Ασφαλιστικά της Προγράμματα, με γνώμονα τις καθημερινές και μελλοντικές ανάγκες των ασφαλισμένων και πάντοτε σε λογικό κόστος.


Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας διαθέτει άρτια οργάνωση, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εμπειρία και ευελιξία. Προσφέρει σταθερά από το 1988 άμεσες και χρήσιμες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της με 24ωρη Ιατρική προληπτική τηλεβοήθεια, επείγουσα