Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά Προγράμματα

Αποταμιευτικό πρόγραμμα με εγγυημένη χρηματική αξία στη λήξη του συμβολαίου ή με προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική επιλεγμένου ρίσκου.

Αποταμιευτικό – Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Η διασφάλιση και η κατοχύρωση του βιοτικού επιπέδου ενός σύγχρονου εργαζόμενου πολίτη επιτάσσει, με απόλυτη βεβαιότητα, την ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικής σύνταξης ή αποταμίευσης, ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες.

Τα αποταμιευτικά προγράμματα μάς μαθαίνουν και μας επιβάλλουν με έναν πρακτικό και ευέλικτο τρόπο εναρμονισμένο με τις ιδιαίτερες ανάγκες μας (να βάζουμε χρήματα στην άκρη όπως λέγαν οι παλιοί).

Αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ποικιλοτρόπως στις διάφορες μελλοντικές οικονομικές ανάγκες μας, π.χ. σπουδές παιδιών, επιπλέον εισόδημα σύνταξης ή για να υλοποιήσουμε, απλώς, ένα απραγματοποίητο όνειρό μας.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση ξεκινάει με το ερωτηματολόγιο, που πρέπει απαραίτητα να υπάρξει, ώστε να καθοριστεί και να αποτυπωθεί το επενδυτικό προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου.

Αυτή είναι μία απαραίτητη διαδικασία μεταξύ του εξειδικευμένου μεσίτη ασφαλίσεων και του εκκολαπτόμενου πελάτη, ώστε οι αποσαφηνίσεις, οι επεξηγήσεις και το πλαίσιο επιλογής προγράμματος να είναι ξεκάθαρο και διάφανο, με αποτέλεσμα να οδηγήσει στην συνειδητή επιλογή του πολίτη.

Ποια είναι τα είδη αποταμιευτικών ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων;

Α) Αποταμιευτικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου:

Τα αποταμιευτικά προϊόντα με εγγυημένη χρηματική αξία στη λήξη του συμβολαίου απευθύνονται σε πολίτες, οι οποίοι είναι πιο μετριοπαθείς στις επιλογές τους και θέλουν να γνωρίζουν τι ακριβώς θα δώσουν και τι ακριβώς θα πάρουν.

Σε αυτή την επιλογή υπάρχει δυνατότητα από την αρχή να γνωρίζουμε ποιο είναι ακριβώς το ποσό που θα λάβουμε όταν λήξει το συμβόλαιό μας.
Τα αποταμιευτικά προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου απευθύνονται σε όσους δεν επιθυμούν την μερική αβεβαιότητα που ενέχει ο επενδυτικός κίνδυνος, γνωρίζοντας ότι η απόδοση του προϊόντος που έχουν επιλέξει είναι εξαιρετικά ισχνή, αλλά εγγυημένη.

Συνήθως, τα προϊόντα τέτοιου τύπου που υπάρχουν κινούνται με τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο, όχι πιο πάνω από 2%, και τείνουν να εκλείψουν από την ασφαλιστική αγορά.

Β) Αποταμιευτικά προϊόντα μη εγγυημένου κεφαλαίου:

Εδώ, συναντούμε προγράμματα αποταμίευση ή σύνταξης που ανήκουν στην κατηγορία United Linked και απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι προσδοκούν ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στο επενδυόμενο κεφάλαιό τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα είδη αποταμιευτικών προγραμμάτων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικότερα στις κατηγορίες υψηλού ρίσκου, ο χρονικός ορίζοντας, βάσει του οποίου καταρτίζεται το επενδυτικό μας πλάνο.

Τα είδη είναι 3:

  1. Επένδυση χαμηλού ρίσκου, όπου η αναμενόμενη απόδοση είναι σχετικά μικρότερη, από τις άλλες δύο κατηγορίες, και η επένδυση αφορά, συνήθως, εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα.
  2. Επένδυση μεσαίου ρίσκου, όπου σε αυτή την περίπτωση ισορροπείται με την μορφή επένδυσης όπου έχει ομόλογα, αλλά περιέχει και ένα ποσοστό μετοχών και βραχυπρόθεσμων κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων.
  3. Επένδυση υψηλού ρίσκου, η οποία χαρακτηρίζεται από την επενδυτική πολιτική που επενδύει σε παγκόσμιες μετοχές αναδυόμενων αγορών και μη. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της μορφής επένδυσης πρέπει να είναι σίγουρα μακροπρόθεσμο, ώστε να μην επηρεαστεί το κεφάλαιό μας από τις ενδιάμεσες διακυμάνσεις και να ευνοηθούμε από το τελικό αποτέλεσμα.

Τι καλύπτει ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα;

Στην καθορισμένη λήξη του συμβολαίου, όταν πρόκειται για την επιλογή προγράμματος εγγυημένου κεφαλαίου, λαμβάνουμε το εγγυημένο κεφάλαιο, το οποίο το γνωρίζουμε εξ αρχής, ή όταν το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει μη εγγυημένο κεφάλαιο θα λάβουμε το ποσό που θα διαμορφωθεί από την μορφή επενδυτικού προγράμματος που έχουμε επιλέξει.

Αυτό μπορεί να ληφθεί σε μορφή εφάπαξ, με εγγυημένη σύνταξη ή με συνταξιοδοτική παροχή μέχρι εξαντλήσεως του κ εφαλαίου, ανάλογα με τις δυνατότητες του αποταμιευτικού προϊόντος.

Υπάρχει δυνατότητα να ενισχύσουμε το αποταμιευτικό μας πρόγραμμα και με παροχές προστασίας, όπως η απώλεια ζωής από κάθε αιτία ή απώλεια ζωής μόνο από ατύχημα ή μόνιμη ολική ανικανότητα.

Σε αυτή την περίπτωση, οι παροχές λειτουργούν συνδυαστικά και αυτόνομα.
Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, εάν υπάρχει ως κάλυψη να προστεθεί, είναι η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων με δυνατότητα της οικονομικής τακτοποίησης του ασφαλίστρου μας, σε ορισμένες ιατρικές σοβαρές καταστάσεις ή όταν υπάρξει απώλεια ζωής του συμβαλλόμενου, από την ασφαλιστική μας εταιρεία.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση θανάτου, συνήθως, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα μας και ό,τι δικαίωμα εξαγοράς υπάρχει, πριν από τη λήξη του συμβολαίου μας, συνήθως μετά το δεύτερο έτος.

Φυσικά, υπάρχει μία πληθώρα επιλογών (πρόσθετων παροχών) και εργαλείων όπου μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το κεφάλαιό μας, κατά τη διάρκεια όπου βρίσκεται σε ισχύ το πρόγραμμά μας.

Τι δεν καλύπτει;

Στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του κεφαλαίου δεν μπορεί συνήθως να συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο κάποιες καλύψεις προστασίας που εύκολα συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο άλλο προϊόν, που δεν έχει αποταμιευτικό χαρακτήρα, π.χ. νοσοκομειακό πρόγραμμα.

Γενικά, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα κεφαλαίου δεν έχουν πολύ σύνθετες εξαιρέσεις, όπως τα προγράμματα υγείας.
Είναι πολύ πιο απλά τα ζητήματα που επιβάλλεται να αναγνώσει ένας πολίτης, φυσικά με τη βοήθεια του κατεξοχήν ανεξαρτήτου μεσίτη ασφαλίσεων, ώστε να είναι σίγουρος ότι η επιλογή του συγκρίνεται και αναλύεται διασφαλιστικά.

Πώς αποζημιώνει

Τα προϊόντα δημιουργίας κεφαλαίου είναι φτιαγμένα για να αποδίδουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο στη λήξη.

Παρ' όλα αυτά, αποζημίωση μπορεί να υπάρξει όταν, έχοντας προσθέσει καλύψεις προστασίας, όπως απώλεια ζωής από ατύχημα ή ασθένεια ή μόνιμη ολική ανικανότητα, επέλθει το μοιραίο.
Τότε στην πρώτη περίπτωση θα αποζημιωθούν οι δικαιούχοι, που απαραίτητα υπάρχουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και στη δεύτερη περίπτωση ο ίδιος ο ασφαλισμένος, ο οποίος είχε την ατυχία να βρεθεί στην δύσκολη αυτή ιατρική κατάσταση, που δυστυχώς δεν είναι αναστρέψιμη.

Συνήθως στα αποταμιευτικά συμβόλαια εγγυημένου κεφαλαίου όταν υπάρξει απώλεια ζωής επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που είχαν πληρωθεί.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα, συνήθως, ξεκινάει από 50 ευρώ το μήνα στις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν αυτού του είδους τα προϊόντα.

Υπάρχει το δικαίωμα έκτακτης καταβολής, ώστε να ενισχύσει το κεφάλαιό του στη λήξη οποτεδήποτε θέλει και με όποιο ποσό θέλει ο ασφαλισμένος.
Αυτό το δικαίωμα το έχει είτε επιλέξει αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου κεφαλαίου είτε αποταμιευτικό πρόγραμμα united linked.

Το κόστος αυξάνεται, επίσης, κατά την επιθυμία ασφαλισμένου, όταν επιλέξει να προσθέσει, όπως αναφέραμε, και άλλες ασφαλιστικές παροχές προστασίας, όπως η απώλεια ζωής η μόνιμη ολική ανικανότητα και η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων.

Τέλος, υπάρχουν και προϊόντα όπου μπορεί να ξεκινήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με μορφή εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου.

Συχνές ερωτήσεις:

Πώς πρέπει να επιλέγουμε ένα συνταξιοδοτικό - αποταμιευτικό πρόγραμμα;

Η επιλογή ενός αποταμιευτικού προγράμματος πρέπει να καθορίζεται και από την αιτία της ανάγκης δημιουργίας κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να υλοποιείται είναι η συμπλήρωση από μεριάς του εξειδικευμένου μεσίτη ασφαλίσεων και πιστοποιημένου για τέτοιου είδους προγράμματα επενδυτικού ερωτηματολογίου - προφίλ του υποψήφιου πολίτη.

Αυτό θα βοηθήσει και θα ξεκαθαρίσει τι ρίσκο θέλει να λάβει για το αποταμιευτικό του πρόγραμμα.

Που μπορεί να μου χρησιμεύσει ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα;

Συνήθως, επιλέγονται αποταμιευτικά προγράμματα για την οικονομική εξασφάλιση και το μέλλον των παιδιών ή για τη δημιουργία συνταξιοδοτικού ενισχυτικού κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, σπουδές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό σε άλλη πόλη, επιφέρουν ένα σίγουρο και προβλεπόμενο αυξημένο έξοδο.
Σήμερα, επίσης, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση της πολύ χαμηλής προβλεπόμενης κρατικής σύνταξης, όπου ακόμη και τα επιπλέον μικρά ποσά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαβίωση των ανθρώπων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται.

Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσω ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα;

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, λέει ο σοφός λαός μας και δεν έχει καθόλου άδικο.
Στην προκειμένη περίπτωση, όσο πιο νωρίς κάνει την κίνησή του κάποιος για την απόκτηση ενός αποταμιευτικού ή συνταξιοδοτικού προγράμματος, τόσο πιο ευνοϊκό είναι το οικονομικό αποτέλεσμα απολαβής του.
Διότι, υπάρχει το χρονικό περιθώριο, ώστε να ξεκινήσει ακόμη και από μικρά ποσά, τα οποία στη λήξη του προγράμματος θα μετατραπούν σε ένα ικανοποιητικό, προς απόδοση, κεφάλαιο.

Για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα, καλό θα ήταν να ξεκινήσει από την γέννησή του παιδιού, γιατί ο χρονικός ορίζοντας περίπου 18-20 ετών, τον οποίο μπορεί να επιλέξει, θα του δώσει σίγουρα ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο, ακόμη και αν μπορεί να αποταμιεύει για το παιδί του το ελάχιστο ποσό.

Ομοίως, αν κάποιος είναι εργαζόμενος υπάρχει περιθώριο να δημιουργήσει κεφάλαιο, μέσα από ένα συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, με χρονικό ορίζοντα 30 με 35 έτη, το οποίο είναι υπεραρκετό ώστε να δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό εφάπαξ κεφάλαιο ή μία ενισχυτική αξιοπρεπή σύνταξη.

Όμως, επειδή η ιδέα της αποταμίευσης μπορεί να μην την έχει σκεφτεί κάποιος ή να μην είχε την ευκαιρία να του μιλήσει ένας εξειδικευμένος επενδυτικός ασφαλιστικός σύμβουλος, ο χρόνος είναι ΤΩΡΑ που μπορεί να κάνει κάτι για τον εαυτό του και τους ανθρώπους που αγαπά, διότι το ελάχιστο χρονικό όριο είναι συνήθως 10 έτη.