Menu

Προγράμματα
σοβαρών ασθενειών

Ασφαλιστικά προϊόντα για την κάλυψη πιθανών σοβαρών ασθενειών που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον.

2 simple steps:

 1. Compare insurance plan offers between local and international insurance companies
 2. Buy online or talk to a qualified consultant at no extra cost than if you bought directly from the insurance company.

Τι είναι η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών;

Ο ασφαλισμένος θα λάβει απευθείας ένα χρηματικό ποσό από την εταιρεία, σε περίπτωση που του συμβεί μία από τις καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες

Η ασφάλιση κρίσιμων ασθενειών είναι μια μορφή συμπληρωματικής ασφάλισης που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην παροχή κάλυψης ενός καθορισμένου ποσού για συγκεκριμένα ιατρικά επείγοντα περιστατικά. Με το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η ασφάλιση κρίσιμης ασθένειας μπορεί να συμβάλει στην αντιστάθμιση των εξόδων σας, αφήνοντάς σας να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - την υγεία σας.

Ωστόσο, οι παροχές της μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μη ιατρικών δαπανών, όπως έξοδα μεταφοράς, φροντίδας παιδιών, και άλλα. Υπάρχει μια σειρά από ασφαλιστήρια συμβόλαια για σοβαρές ασθένειες, ενώ ορισμένα συμβόλαια είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες ασθένειες και παθήσεις.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα σοβαρών ασθενειών;

Σε γενικές γραμμές, η ασφάλιση κρίσιμων ασθενειών καλύπτει συνήθως τις ακόλουθες ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πάντα σύμφωνα με την εκάστοτέ επιλογή προγράμματος σοβαρών ασθενειών.

 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Ηπατική ανεπάρκεια
 • Καρκίνος
 • Μεταμόσχευση μεγάλων οργάνων
 • Πολλαπλή σκλήρυνση
 • Πάρκινσον
 • Alzheimer και οργανική άνοια
 • Παράλυση
 • Χειρουργική επέμβαση στην αορτή
 • Βαλβιδοπλαστική με αεροθάλαμο (Balloon Valvuloplasty)
 • Τύφλωση
 • Λευχαιμία
 • Νόσος του Hodgkin’s
 • Κώμα
 • Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών
 • Xειρουργική επέμβαση για αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass)
 • Κώφωση
 • Απώλεια φωνής
 • Πολιομυελίτιδα
 • Βακτηριακή μηνιγγίτιδα
 • Συστηματικός ερυθηματώδης Λύκος
 • Σύνδρομο απαντητικού αρνητισμού
 • Προϊούσα σκληροδερμία
 • Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS)
 • Απώλεια χεριών
 • Απώλεια ποδιών
 • Νόσος κινητικού νευρώνα
 • Παράλυση μελών – ολική
 • Χειρουργική επέμβαση πνευμονικής αρτηρίας
 • Εγκαύματα τρίτου βαθμού (20% της επιφάνειας του σώματος)
 • Ολική μόνιμη αναπηρία
 • Θάνατος από ατύχημα

Τι δεν καλύπτει το πρόγραμμα σοβαρών ασθενειών

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, υπάρχουν εξαιρέσεις . Για να μάθετε περισσότερα και αναλυτικότερα σχετικά με τους συγκεκριμένους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις ανά επιλογή μιλήστε με έναν εξουσιοδοτημένο μεσίτη ασφαλίσεων.

Πώς αποζημιώνει;

Αποκτάται εφάπαξ παροχή με την πρώτη γραπτή διάγνωση καλυπτόμενης κρίσιμης ασθένειας.

Μπορεί να λάβετε τις παροχές της ασφάλισης κρίσιμης ασθένειας καθώς προκύπτουν τα έξοδα με τη μορφή καθορισμένου ποσού μηνιαίως.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τακτοποιείτε οικονομικά και μετά την πάροδο ενός έτους, εάν του συμβεί άλλη ασθένεια από διαφορετική ομάδα, λαμβάνει εκ νέου επιδοματική αποζημίωση.

Πόσο κοστίζει;

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από προγράμματα σοβαρών ασθενειών στην τοπική όσο και στην διεθνή ασφαλιστική αγορά. Η ηλικία και το ποσό που επιθυμεί να διασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος είναι η παράμετροι οι οποίες διαφοροποιούν το κόστος.

Υπάρχουν και κάποιες ειδικές διαμορφώσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο κατοικίας αλλά και με το επάγγελμα που ασκεί ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για πρόγραμμα σοβαρών ασθενειών.

Σε κάθε περίπτωση, ο σωστός και ενδεδειγμένος τρόπος είναι η επικοινωνία με έναν εξειδικευμένο μεσίτη της Infomax.