Menu

Χειρουργικό επίδομα υγείας

Ανεξάρτητο πρόγραμμα επιδόματος υγείας για χειρουργική αποζημίωση με κάλυψη και άλλων παροχών, όπως νοσοκομειακό επίδομα, επίδομα ανάρρωσης, τοκετού κ.ά.

2 simple steps:

  1. Compare insurance plan offers between local and international insurance companies
  2. Buy online or talk to a qualified consultant at no extra cost than if you bought directly from the insurance company.

Τι είναι το Χειρουργικό Επίδομα;

Το Χειρουργικό Επίδομα είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την παροχή εφάπαξ επιδόματος - συγκεκριμένου ποσού στον ασφαλισμένο, στην περίπτωση που προβεί σε οποιουδήποτε είδους επέμβαση, είτε σε Δημόσιο, είτε σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο.

Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα αυτόνομο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας, όπου με έμμεσο τρόπο μπορούμε να πληρώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται όταν υπάρξει ένα πρόβλημα υγείας.
Έτσι, με το εφάπαξ χειρουργικό επίδομα που θα λάβουμε, τακτοποιούμε μέρος ή ολόκληρο το κόστος του εμπλεκομένου ιατρικού προσωπικού και ό,τι έξοδα περιφέρονται γύρω από την κατάσταση υγείας που διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τη βούλησή μας.

Μερικές εκ των ασφαλιστικών εταιρειών μεριμνούν, ώστε να δίνεται και επίδομα τοκετού σε καισαρική τομή ή και σε φυσιολογικό τοκετό.
Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες και επιπλέον καλύψεις όπως νοσοκομειακό επίδομα, επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι, αυξημένο επίδομα κατά την παραμονή μας σε ΜΕΘ και μέριμνα για γενικά έξοδα.

Το ποσό ορίζεται με δύο τρόπους:

  1. σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης βαρύτητας των χειρουργικών επεμβάσεων και
  2. με ένα καθορισμένο ποσό ανάλογα με το είδος επέμβασης.

Πώς αποζημιώνει;

Έπειτα από την χειρουργική πράξη, και εφόσον ο ασθενής λάβει το εξιτήριο και το πρακτικό χειρουργείου από το νοσηλευτικό ίδρυμα, μπορεί να αιτηθεί το επίδομα, αφού προσκομίσει (με τα αναφερόμενα ως άνω δικαιολογητικά) και το έντυπο αποζημίωσης της εκάστοτε εταιρείας, που πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί με επιμέλεια μαζί με τον εξειδικευμένο μεσίτη ασφαλίσεων που τον εκπροσωπεί.
Δεν είναι απαραίτητη η καταβολή αποδείξεων χειρουργού και αναισθησιολόγου, παρά μόνο το εξιτήριο του νοσηλευτικού ιδρύματος, διότι το ύψος του ποσού το καθορίζει το συμβόλαιό μας και το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Οι υπόλοιπες καλύψεις (εάν υπάρχουν) και η οριοθέτηση του ύψους της αποζημίωσης σε αυτές καθορίζεται πάλι από το εξιτήριο.

Παράδειγμα αποζημίωσης χειρουργικού επιδόματος 1

Ένας πολίτης ο οποίος διαθέτει το πρόγραμμα Χ από την ασφαλιστική εταιρεία Ψ εισάγεται στο νοσοκομείο και διεξάγει μία επέμβαση μετά από ατύχημα ολικής αρθροπλαστικής αριστερού ισχίου.
Μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα λάβει 5.300€, διότι αυτό είναι το ποσό το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους και τον πίνακα του συμβολαίου χειρουργικού επιδόματος με τον οποίο καλύπτεται από την εταιρεία Ψ.

Παράδειγμα αποζημίωσης χειρουργικού επιδόματος 2

Μία πολίτης, η οποία είναι ασφαλισμένη στο πρόγραμμα Χ από την ασφαλιστική εταιρεία Ψ εισάγεται στο νοσοκομείο αφού προηγουμένως σε μία διαγνωστική εξέταση πρόληψης ευρέθη ύποπτος όζος θυροειδούς.
Στο προγραμματισμένο χειρουργείο στο οποίο εξελίχθηκε η περίπτωσή της, αποφασίστηκε από τον θεράποντα ιατρό της ολική θυρειοδεκτομή. Κατά την έξοδό της από το νοσηλευτικό ίδρυμα και με την απαραίτητη προσκόμιση των δικαιολογητικών θα λάβει 2.200€ χειρουργικό επίδομα και, επειδή, το συμβόλαιό της προέβλεπε και νοσοκομειακό επίδομα θα λάβει άλλα 500€ για τις 5 μέρες που υπήρξε νοσηλευόμενη.
Αυτό το ποσό προέκυψε διότι το επίδομα υγείας προέβλεπε αυτά τα προκαθορισμένα ποσά.

Παράδειγμα αποζημίωσης χειρουργικού επιδόματος 3

Πολίτης η οποία κατέχει το χειρουργικό πρόγραμμα υγείας επιδοματικού χαρακτήρα Χ για περίπου 2 χρόνια και βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης νοσηλεύεται σε ένα μαιευτήριο της επιλογής της και αποφασίζεται από τον γυναικολόγο της να διεξαχθεί καισαρική τομή.
Μετά από την έξοδό της θα λάβει 1.200€ διότι τόσα προβλέπει το συμβόλαιό της στην συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει.

Πόσο κοστίζει;

Στην ασφάλεια υγείας μέρος ενός εμέσου τρόπου αποζημίωσης αποτελούν τα διάφορα επιδόματα υγείας, τα οποία παραδοσιακά συνήθως έχουν πιο μετριασμένα κόστη από ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα. Το ύψος του ασφαλίστρου το καθορίζει:

  • η ηλικία του ασφαλιζόμενου,
  • το εύρος αποζημίωσης της επιλεγόμενης παροχής,
  • η διασφάλιση ισοβιότητας (εφ' όρου ζωής πρόγραμμα και όχι με λήξη συνήθως στα 65 ή με κανόνες που το πλαίσιο της συνέχισης του προϊόντος περνάν μόνο από τη βούληση της ασφαλιστικής εταιρείας.),
  • η ενίσχυση με περαιτέρω καλύψεις (νοσοκομειακό επίδομα, έκτακτα έξοδα, επίδομα ανάρρωσης).

Έτσι, λοιπόν, μπορεί να αγοράσει κάποιος ένα ξέχωρο χειρουργικό επίδομα από περίπου 80€ ή 100€ το χρόνο για να ενισχύσει την κάλυψή του, εάν διαθέτει και νοσοκομειακό πρόγραμμα, ή να λειτουργήσει μονοδιάστατα, διαθέτοντας μόνο αυτό το προϊόν, γιατί μόνο αυτό του επιτρέπουν τα οικονομικά του όρια.

Συχνές ερωτήσεις:

Τι κερδίζω από την επιλογή ενός προγράμματος χειρουργικού επιδόματος;

Ουσιαστικά, η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται από όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα χρήματα που απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας, αλλά θα ήθελαν να λάβουν μία οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση όπου χρειαστούν χειρουργική επέμβαση και ίσως αποχή από την εργασία τους.
Εάν επιλεγεί, μάλιστα, ένα δημόσιο νοσοκομείο για την χειρουργική επέμβαση, τα χρήματα της αποζημίωσης μένουν στον ασφαλισμένο για να τα διαχειριστεί όπως θα ήθελε.
Ακόμη, μπορεί να επιλεγεί σε ανθρώπους που διαθέτουν νοσοκομειακό πρόγραμμα ως ένα επιπλέον οικονομικό ανάχωμα στα αυξημένα έξοδα που προκύπτουν συνήθως όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα ιατρικό συμβάν, το οποίο εξελίσσεται σε νοσηλεία με χειρουργική επέμβαση.

Υπάρχει ανώτατη ηλικία για την έναρξη συμβολαίου χειρουργικού επιδόματος;

Συνήθως, τα προγράμματα κινούνται ως επιλογή, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία, σε ηλικιακά όρια 55 έως 69 ετών.
Αλλά αυτό ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία και αποτελεί κριτήριο μόνο για την πρωτασφάλιση και όχι για τη συνέχιση του προγράμματος.

Έχω ιδιωτική ασφάλεια υγείας, μπορώ να επιλέξω και επιπλέον το πρόγραμμα χειρουργικού επιδόματος ή συμπεριλαμβάνεται στην ασφάλειά μου;

Συνήθως τα ολοκληρωμένα προγράμματα στην ασφάλεια υγείας διαθέτουν χειρουργικό επίδομα και νοσοκομειακό επίδομα ενσωματωμένο στον υπάρχον πίνακα καλύψεων όπου ισχύει, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι τις παροχές αυτές μπορεί να τις διεκδικήσει ένας ασφαλισμένος αν δεν χρησιμοποιήσει το νοσοκομειακό του πρόγραμμα και τις άλλες παροχές σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.
Για παράδειγμα όταν επιλέξει για μία χειρουργική επέμβαση ένα δημόσιο νοσοκομείο αυτέ τις παροχές θα τις λάβει.

Εν κατακλείδι, η διαφορά χρήσης αυτού του τόσο χρήσιμου προϊόντος στην ασφάλεια υγείας έγκειται ότι λειτουργεί ανεξάρτητα και συνδυαστικά ως παροχή και ξέχωρα με το εάν διαθέτει κάποιος νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας.