Menu

Ομαδική
ασφάλιση σύνταξης

Ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα για εργαζομένους.

2 simple steps:

 1. Compare insurance plan offers between local and international insurance companies
 2. Buy online or talk to a qualified consultant at no extra cost than if you bought directly from the insurance company.

Επένδυση σε ομαδικό πρόγραμμα σύνταξης ή αποταμίευσης

Η ομαδική ασφάλιση σύνταξης αποτελεί μία σίγουρη λύση για να συμπληρωθούν οι σοβαρές ελλείψεις και τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο δίνετε την δυνατότητα στο στελεχιακό δυναμικό σας για μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό, που θα εισπραχθεί σε καθορισμένο χρόνο που θα οριστεί.

Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, οι εισφορές του εργοδότη για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα. Είναι ένας τρόπος για να προσεγγίσετε ταλαντούχους επαγγελματίες, προσαρμοσμένους στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η ομαδική ασφάλιση σύνταξης απευθύνεται, επίσης, σε μέλη σωματείων ή συλλόγων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μεγαλύτερη πειθαρχία, διότι οι εισφορές του συνταξιοδοτικού προγράμματος, ως επί το πλείστον, πληρώνονται από τα ίδια τα μέλη.

Τι καλύπτει το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, καλύπτουν μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο θα έρθει να προστεθεί για να καλυτερεύσει τη σύνταξη, που θα προκύψει από το ασφαλιστικό ταμείο του καθενός.

Οι επενδυτικές επιλογές που υπάρχουν στα ομαδικά προγράμματα σύνταξης ή αποταμίευσης, συνήθως, είναι δύο:

 • Τα προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου, τα οποία εγγυώνται ένα ελάχιστο επιτόκιο, εξαλείφοντας τον επενδυτικό κίνδυνο, ενώ αποδίδεται, στους ασφαλισμένους του ομαδικού προγράμματος σύνταξης, η όποια υπεραπόδοση υπάρξει.
 • Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα επενδυτικού στρατηγικού σχεδιασμού, όπου δίνεται δυνατότητα να επιλέξετε συνδυασμούς μειωμένου ρίσκου, μεσαίου ή αυξημένου ρίσκου, όσον αφορά την τοποθέτηση του ομαδικού προγράμματος σύνταξης που επιθυμείτε.

Στο ομαδικό ασφαλιστήριο σύνταξης μπορεί να υπάρξει παροχή ανικανότητας και, σε περίπτωση απώλειας ζωής μέλους, ισόβια σύνταξη στην οικογένεια του απολεσθέντα.

Επίσης, μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη για κεφάλαιο σε περίπτωση που αποχωρήσει από την εταιρεία ο εργαζόμενος ή το μέλος του σωματείου και δυνατότητα ανάληψης μέρους του συσσωρευμένου ποσού του λογαριασμού του ίδιου του ασφαλισμένου.

Τι δεν καλύπτει;

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν είναι φτιαγμένα να καλύψουν συστηματικές παροχές προστασίας.

Εκτός από κάποιες παροχές, οι οποίες έχουν να κάνουν πιο πολύ με την εξαργύρωση του ποσού του συνταξιοδοτικού λογαριασμού, εάν συμβούν σοβαρά ιατρικά γεγονότα, όπως η απώλεια ζωής ή η μόνιμη ή ολική ανικανότητα.

Φυσικά, η ομαδική ασφάλιση σύνταξης μπορεί να ενισχυθεί με κεφάλαια προστασίας ανεξάρτητα, ώστε να διασφαλιστούν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ως επί το πλείστον η απρόσμενη απώλεια ζωής των εργαζομένων ή των μελών και η μόνιμη ολική ανικανότητα τους, σε περίπτωση, για παράδειγμα, ενός απρόσμενου σοβαρού ατυχήματος.

Πώς αποζημιώνουν τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα;

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα αποζημιώνουν:

 • Κατά την αποχώρηση του μέλους από την εταιρεία ή τον οργανισμό, λόγω συνταξιοδότησης, όπου δίνεται το ποσό που συσσωρεύτηκε τα περασμένα χρόνια.
 • Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω παραίτησης ή απόλυσης καταβάλλεται ποσοστό του ποσού του συσσωρευμένου κεφαλαίου.
  Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι οι όροι παραλλάσσονται ανάλογα με την επιθυμία της επιχείρησης ή του συλλόγου.
 • Σε περίπτωση ανικανότητας εξαιτίας ενός σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας, που δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να επιστρέψει στην εργασία του, δίνεται το κεφάλαιο όπου έχει συσσωρευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στο ατομικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που υπάρχει μία ενισχυμένη και ανεξάρτητη extra παροχή λειτουργεί αυτή παράλληλα και αυτόνομα.
 • Με δυνατότητα επιπλέον ποσού υπεραπόδοσης, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένου κεφαλαίου.

Πόσο κοστίζει;

Ο στόχος του συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι συνδεδεμένος με την συσσώρευση κεφαλαίου, όπου θα λειτουργεί παράλληλα, ανεξάρτητα και ενισχυτικά με την καθορισμένη σύνταξη, που θα εισπράττεται από τον κοινωνικό φορέα.

Το κόστος ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος μπορεί να συνδυαστεί με τις συνηθέστερες πρακτικές επιλογών ή να σχεδιαστεί σύμφωνα με την επιθυμία του κάθε οργανισμού.

Ο υπολογισμός κόστους μπορεί να προσαρμοστεί:

 • Σε ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων.
 • Με υπολογισμό μέσω των μικτών ετήσιων αποδοχών.
 • Να δημιουργείται κεφάλαιο σύνταξης μόνο από την χρηματική εισφορά εργοδότη ή μόνο από τον εργαζόμενο ή με τη συνεργασία και των δύο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, επειδή η νομοθεσία, σε σχέση με την ομαδική ασφάλιση σύνταξης, μπορεί να αλλάζει, σημασία έχει να κατανοήσουμε ότι παροχές τέτοιου είδους έχουν σίγουρα μακροχρόνιο ανταποδοτικό όφελος, διότι ενισχύουν δεσμούς και ενισχύουν το πάθος για αποτέλεσμα στις ομάδες.