Menu

Ομαδική ασφάλιση
υγείας και προστασίας

Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα για υγεία και προστασία.

2 simple steps:

 1. Compare insurance plan offers between local and international insurance companies
 2. Buy online or talk to a qualified consultant at no extra cost than if you bought directly from the insurance company.

Ομαδική ασφάλεια υγείας για εργαζομένους

Η ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας είναι ένας από τους συνηθέστερους τρόπους εργοδοτικών παροχών σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη μιας εταιρείας για να προστατεύσει το προσωπικό της.

Η ομαδική ασφάλιση προστασίας αποδεδειγμένα αποτελεί από τα ισχυρότερα και συνηθέστερα κίνητρα για την παραγωγική πρόοδο των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Με αυτό τον τρόπο αναπληρώνεται κατά ένα σημαντικό βαθμό το κενό που αφήνει ο δημόσιος φορέας σε σχέση με την προστασία ζωής, υγείας κι ανικανότητας που έχει ανάγκη το προσωπικό και οι ομάδες που μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας.

Η ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας αποτελεί ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ατόμων που είναι είτε εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είτε πελάτες κάποιου πιστωτικού ιδρύματος είτε μέλη κάποιου συλλόγου.

Ο ιατρικός πληθωρισμός σε συνδυασμό με το δυσβάσταχτο κόστος των υπηρεσιών υγείας καθιστούν την ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας, απαραίτητο προσφερόμενο εφόδιο ανυπολόγιστης αξίας των οργανισμών.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλειας;

Η ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας καλύπτει και δίνει σύγχρονες λύσεις για τις πιο σημαντικές ανάγκες των ανθρώπων σας.

Οι συνηθέστερες καλύψεις στην ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας είναι οι κάτωθι:

 • Καλύψεις προστασίας:
  • Η ασφάλιση ζωής, που συμπεριλαμβάνει θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.
  • Η διασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, σε περίπτωση που συμβεί στον εργαζόμενο κάτι σοβαρό, που δεν του επιτρέπει να εργαστεί.
  • Η προστασία πρόσκαιρης ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση μιας μη μόνιμης ιατρικής κατάστασης, στην οποία θα λείψει από τον οργανισμό ο εργαζόμενος ή το μέλος του συλλόγου ή του ιδρύματος.

 • Επιδοματικές παροχές προστασίας. Εδώ μπορεί να υπάρχουν οι εξής παροχές:
  • Το επίδομα σοβαρών ασθενειών, δηλαδή το χρηματικό βοήθημα σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρής ασθένειας.
  • Το χειρουργικό επίδομα ή νοσοκομειακό επίδομα.
  • Τα επιδόματα φυσιολογικού τοκετού, καισαρικής τομής, ακόμα και αποβολής, για τις περιπτώσεις κυοφορίας.

 • Παροχές υγείας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν:
  • Τη νοσοκομειακή περίθαλψη στην ομαδική ασφάλιση, κατά κύριο λόγο συμπεριλαμβάνει κάλυψη εξόδων με ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο που καλύπτει π.χ. έξοδα για δωμάτιο και τροφή, αμοιβές χειρουργού, αμοιβές αναισθησιολόγου, αποκλειστική νοσοκόμα κ.α.
  • Την εξωνοσοκομειακή παροχή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα φυσικοθεραπείες, διαγνωστικές εξετάσεις και διάφορες άλλες θεραπείες όπως βελονισμό κ.α.

Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι η ομαδική ασφάλιση σε προγράμματα διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών υγείας και προστασίας προσφέρει σαφώς πιο αναβαθμισμένες παροχές, αλλά και ισχυρότερα κεφάλαια καλύψεων.

Τι δεν καλύπτει;

Η ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας συνήθως δεν αποζημιώνει:

 • Θεραπείες ψυχικών και πνευματικών διαταραχών
 • Αυτοτραυματισμούς
 • Αισθητικές η πλαστικές εγχειρήσεις
 • Θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης

Κατά περίπτωση και για κάθε ασφαλιστική εταιρεία μπορούν να υπάρξουν και περισσότερες εξαιρέσεις στην ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας. Εδώ αξίζει μνείας το γεγονός ότι σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να καλυφθούν και οι προϋπάρχουσες παθήσεις, που ενδεχομένως να υπάρχουν στην ομάδα, υπό προυποθέσεις.

Πώς αποζημιώνει;

Τα ομαδικά προγράμματα υγείας και προστασίας αποζημιώνουν με δύο τρόπους:

 • Με απευθείας πληρωμή.
 • Με απολογιστική αποζημίωση, που σημαίνει ότι ο πολίτης πληρώνει το κόστος και με τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα να προσκομίσει αποζημιώνεται στον τραπεζικό του λογαριασμό, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο πρώτος τρόπος συμβαίνει συνήθως όταν συναντάται νοσοκομειακή περίπτωση, όπως συνηθίζεται να λειτουργεί το καθεστώς της απευθείας πληρωμής στο εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα που νοσηλεύεται ο εργαζόμενος.

Η ομαδική ασφάλιση υγείας αποζημιώνει για τις ιατρικές επισκέψεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις, που λαμβάνουν χώρα εκτός νοσοκομείου, με απευθείας τρόπο πληρωμής ή και με απολογιστική αποζημίωση.

Στις περιπτώσεις των παροχών της ομαδικής ασφάλισης προστασίας, όπου συναντάμε περιπτώσεις απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, τότε το ομαδικό πρόγραμμα ζωής αποζημιώνει συνήθως με μορφή εφάπαξ καταβολής τους δικαιούχους.

Πόσο κοστίζει η ομαδική ασφάλεια υγείας;

Το κόστος ενός ομαδικού προγράμματος υγείας και προστασίας ποικίλει ανάλογα με την ομάδα των ατόμων και τις παρεχόμενες καλύψεις που θα συμπεριληφθούν στο ομαδικό πρόγραμμα.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένας καταλυτικός παράγοντας διαμόρφωσης του κόστους είναι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων και πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως η εφαρμογή απαλλαγών για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα κόστος μακροχρόνια, όχι πολύ υψηλό σαν επιχείρηση ή οργανισμός.

Φυσικά, η ομαδική ασφάλιση υγείας και προστασίας σε εταιρείες Διεθνούς βεληνεκούς όπως April, AXA, Bupa, Cigna και άλλες, προϋποθέτει την ύπαρξη μεγαλύτερου διαθέσιμου κεφαλαίου.

Συχνές ερωτήσεις:

Πώς μπορώ να έχω πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και προστασίας μέσω της επιχείρησής μου;

Η ομαδική ασφάλιση είναι η λύση σε αυτό το ερώτημα. Και αυτό διότι ομάδες εργαζομένων, ή και συλλόγων, 5 ατόμων και άνω, μπορούν να ενταχθούν σε ομαδικό πρόγραμμα υγείας. Αυτό το ομαδικό πρόγραμμα μπορεί να συντονίζεται και να πληρώνεται από την επιχείρηση ή να συντονίζεται από την επιχείρηση και να πληρώνεται με κατακράτηση του ποσού από το μισθό των εργαζομένων.
Η ομαδική ασφάλιση είναι μία λύση που καλύπτει κάποιες ανάγκες στην υγεία και προστασία των ατόμων προς ασφάλιση.

Σε ποιους απευθύνεται η ομαδική ασφάλιση;

Τα προγράμματα που αφορούν την ομαδική ασφάλιση απευθύνονται εργαζομένους μιας επιχείρησης ή οργανισμού, αλλά και σε μέλη σωματείων ή συλλόγων.

Κάθε πότε γίνεται η πληρωμή του ομαδικού ασφαλιστηρίου;

Η πληρωμή του ομαδικού ασφαλιστηρίου τακτοποιείται μηνιαίως, 3μηνιαίως, 6μηνιαίως ή ετησίως.

Μπορώ να κάνω τροποποιήσεις σε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης;

Οι τροποποιήσεις που διεξάγονται συνήθως στην ομαδική ασφάλιση έχουν να κάνουν με την προσθαφαίρεση νέων εργαζομένων ή μελών ή την αποχώρηση αυτών.

Οι διαφοροποιήσεις στις παροχές είθισται να λαμβάνουν χώρα στην ετήσια ανανέωση του ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας και προστασίας.

Ο εργοδότης μου με έχει εντάξει σε ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. Πρέπει να κάνω και ατομικό;

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες προχωρούν σε ομαδικά συμβόλαια υγείας για τους εργαζομένους τους.
Σε περίπτωση που ανήκετε και εσείς σε ένα ομαδικό πρόγραμμα, είναι φρόνιμο να επεκτείνετε το συμβόλαιό σας, ώστε να έχετε πιο ισχυρά κεφάλαια κάλυψης για εσάς και την οικογένειά σας.

Ίσως αν αλλάξετε δουλειά ο νέος εργοδότης να μην προσφέρει ομαδική ασφάλιση.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου μπορεί να αποκτήσετε ιατρικό ιστορικό, το οποίο είναι αδύνατον μερικές φορές ανάλογα με τη σοβαρότητά του να καλυφθεί από μία νέα ασφάλιση, σε περίπτωση που δεν φροντίσετε να επεκτείνετε το ομαδικό σας με ατομικό συμβόλαιο υγείας εγκαίρως.

Με την επέκταση του συμβολαίου σας μπορείτε να αποφύγετε τα παραπάνω προβλήματα.