Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού
Online Αγορά Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
#1
Επιλογή εταιρείας
 
#2
Πληροφορίες ταξιδιού
 
#3
Επιλογή προγράμματος
 
#4
Πληρωμή και παραλαβή συμβολαίου
Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας
3 εταιρείες, 13 προγράμματα
Πληροφορίες
Δυνατότητα ακύρωσης ταξιδιού και αποζημίωσης 100%
Ακύρωση ταξιδιού
Διακοπή ταξιδιού
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Κάλυψη COVID-19
Αποζημιώσεις για αποσκευές και ταξιδιωτικά έγγραφα
Πληροφορίες
Όριο κάλυψης έως 1.000.000€
1 πρόγραμμα: 4 σχέδια
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Απευθείας πληρωμή σε κλινικές
Επαναπατρισμός έως 500.000€
Προσωπική αστική ευθύνη
Κάλυψη extreme sports
Πληροφορίες
Ιατρική κάλυψη έως 500.000€
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Κάλυψη COVID-19
Κάλυψη σε 180 χώρες
Κάλυψη για καθυστέρηση αναχώρησης
Ασφάλιση αποσκευών