Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Φόρμα αναγκών Ασφάλειας Ζωής

Τα 3 επίπεδα ασφάλισης

Ατομική ασφάλιση
Ατομική πρωτοβουλία
Κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών σε επιθυμητό επίπεδο
Ομαδική ασφάλιση
Πρωτοβουλία του εργοδότη
Κάλυψη βασικών αναγκών σε περιορισμένο επίπεδο
Κοινωνική ασφάλιση
Υποχρεωτική
Κάλυψη πρωταρχικών αναγκών σε ένα ελάχιστο, κοινό για όλους, επίπεδο
Στοιχεία υποψηφίου προς ασφάλιση
Στοιχεία συζύγου
Ανάλυση αναγκών
1
Επιθυμείτε την κάλυψη της απώλειας ζωής;
2
Επιθυμείτε κάλυψη μόνιμης ολικής ανικανότητας;
3
Επιθυμείτε κάλυψη πρόσκαιρης ανικανότητας;
4
Επιθυμείτε αποταμίευση για το μέλλον;
5
Σημειώστε εάν επιθυμείτε
Στοιχεία επικοινωνίας
Επιβεβαίωση υποβολής
Προχωράμε μαζί
  • Εξειδίκευση στον κλάδο Ζωής, Υγείας και στις Ομαδικές Ασφαλίσεις
  • Στρατηγικός συνεργάτης κορυφαίων Ελληνικών και Διεθνών εταιριών
  • Καινοτόμα εταιρία στην Ελλάδα με ψηφιακές πλατφόρμες