Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Φόρμα αναγκών Ασφάλειας Υγείας

Στοιχεία υποψηφίου προς ασφάλιση

Ο προσδιορισμός της ηλικίας είναι από τους κυριότερους παράγοντες που μας βοηθούν να επιλέξουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα για τις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες.

Το φύλο σας αποτελεί κριτήριο για τον άρτιο προσδιορισμό του ασφαλιστικού σας προγράμματος υγείας.

Ο τόπος μόνιμης διαμονής σας είναι σημαντικός παράγοντας για τον προσδιορισμό του κόστους ασφάλισης. Έχουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε και εσάς που διαμένετε μόνιμα στο εξωτερικό.

Η οικογενειακή σας κατάσταση μας βοηθάει να προσδιορίσουμε καλύτερα τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Εάν διαθέτετε ασφάλεια σε ισχύ σε δημόσιο φορέα, μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας σας και να μειώσει το κόστος.

Η χρήση ενός άλλου ιδιωτικού προγράμματος υγείας, μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά για να μειώσει το κόστος ασφάλισης ενώ μας βοηθάει να εντοπίσουμε ενδεχόμενα κενά ασφάλισης.

Στοιχεία προστατευόμενων μελών
Ανάλυση αναγκών υγείας

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Infomax είναι ότι διαθέτει λύσεις από τοπικές αλλά και από διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες μεγάλου βεληνεκούς.

Η επιλογή των καλύψεων, μας βοηθά να προσδιορίσουμε το είδος των εξόδων υγείας που επιθυμείτε να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Το ποσό αυτό αφορά τη συμμετοχή του ασφαλιζόμενου στην κάλυψη των εξόδων υγείας. Τα μεγάλα ποσά απαλλαγής βοηθούν στη μείωση του κόστους ασφάλισης, ενώ προτείνεται να επιλεγούν όταν υπάρχει δημόσιος φορέας σε ισχύ ή/και άλλο ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ισχύ.

Η επιλογή της θέσης νοσηλείας αναφέρεται κυρίως στο είδος της κλίνης που επιθυμείτε να έχετε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας.

Κάποια ασφαλιστικά προγράμματα υγείας παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα ενώ κάποια άλλα σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε το νοσηλευτικό ίδρυμα που εσείς επιθυμείτε.

Μπορείτε να αποκτήσετε την δυνατότητα κάλυψης και σε νοσηλευτικά ιδρύματα στο Εξωτερικό.

Οι καλύψεις αυτές μπορούν να προστεθούν συμπληρωτικά ως καλύψεις για τον κύριο ασφαλιζόμενο.

Το κριτήριο αυτό μας βοηθά να επιλέξουμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα για εσάς στο βαθμό που μπορείτε να ανταποκριθείτε ώστε να πετύχουμε τον καλύτερο συνδυασμό παρεχόμενων καλύψεων και τιμής.

Σημειώστε εάν επιθυμείτε κάποιες από τις παρακάτω καλύψεις:

Οι καλύψεις αυτές μπορούν να προστεθούν ως συμπληρωματικές και μας βοηθούν να σχεδιάσουμε μία πιο ολοκληρωμένη λύση για την προστασία της υγείας σας.

Οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε πως θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την διερεύνηση των ασφαλιστικών αναγκών της υγείας σας, είμαστε σε θέση να την επεξεργαστούμε με απόλυτο επαγγελματισμό και εχεμύθεια.

Στοιχεία επικοινωνίας
Επιβεβαίωση υποβολής