Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Φόρμα αναγκών ομαδικής ασφάλισης

Τα 3 επίπεδα ασφάλισης

Ατομική ασφάλιση
Ατομική πρωτοβουλία
Κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών σε επιθυμητό επίπεδο
Ομαδική ασφάλιση
Πρωτοβουλία του εργοδότη
Κάλυψη βασικών αναγκών σε περιορισμένο επίπεδο
Κοινωνική ασφάλιση
Υποχρεωτική
Κάλυψη πρωταρχικών αναγκών σε ένα ελάχιστο, κοινό για όλους, επίπεδο
Στοιχεία εταιρείας για ομαδική ασφάλιση
Ανάγκες ομαδικής ασφάλισης
1
Επιθυμείτε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης;
2
Επιθυμείτε ιατρικές επισκέψεις - διαγνωστικές εξετάσεις - φάρμακα;
3
Επιθυμείτε ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος;
4
Επιθυμείτε την κάλυψη της απώλειας ζωής;
5
Επιθυμείτε την κάλυψη μόνιμης ολικής ανικανότητας;
6
Επιθυμείτε την κάλυψη πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία;
7
Επιθυμείτε νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα;
8
Επιθυμείτε επίδομα Φυσιολογικού τοκετού / Καισαρικής τομής / Αποβολής;
9
Επιθυμείτε επίδομα σοβαρών ασθενειών;
10
Επιθυμείτε συνταξιοδοτικές παροχές;
Επιβεβαίωση υποβολής
Προχωράμε μαζί
  • Εξειδίκευση στον κλάδο Ζωής, Υγείας και στις Ομαδικές Ασφαλίσεις
  • Στρατηγικός συνεργάτης κορυφαίων Ελληνικών και Διεθνών εταιριών
  • Καινοτόμα εταιρία στην Ελλάδα με ψηφιακές πλατφόρμες