Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

Allianz

Η Allianz, ένας από τους κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών στον κόσμο, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών παροχής βοήθειας. Με περισσότερα από 125 χρόνια παρουσίας, εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 85 εκατομμύρια πελάτες, σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων.

Μέσα από τις σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει στην ελληνική αγορά, βοηθάει τους πελάτες της να διαχειριστούν κινδύνους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες.

Οι τομείς δράσης και τα προϊόντα της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, ζωής, υγείας, καθώς επίσης σύνταξη και αποταμίευση. Ακόμα, εξυπηρετούν ανάγκες όπως η προστασία μίας επιχείρησης και η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ δεν λείπουν και οι «πράσινες» λύσεις, όπως η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η περιβαλλοντική ευθύνη.

Το 2015 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περίπου 290.000 πελάτες, ενώ κατέβαλλε συνολικά 93 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λήξεις συμβολαίων. Ο κύκλος εργασιών για το 2015 ανήλθε στα 195,9 εκατ. ευρώ από το σύνολο των δραστηριοτήτων της (ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγατρικές), ενώ τα λειτουργικά της κέρδη διαμορφώθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ.

Στα περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελληνική αγορά, η Allianz Ελλάδος επενδύει στη δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, στην πληρότητα των παροχών αλλά και στην έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. Η διαρκής υποστήριξη της Allianz SE ενισχύει την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της για σταθερή και κερδοφόρο ανάπτυξη.

Σύντομη ιστορική αναδρομή

 • 1991: Η Allianz εισέρχεται στην Ελληνική αγορά μέσω της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου της RAS.
 • 1998: Η Allianz προχωρά στην εξαγορά της δραστηριότητας της Helvetia Ασφαλιστικής.
 • 1999: Η Allianz συγχώνευεται με την ασφαλιστική AGF.
 • 2007: Πραγματοποιείται συγχώνευση των δύο ασφαλιστικών εταιριών (Ζωής & Γενικών Ασφαλειών) και ξεκινά η δραστηριοποίηση της Allianz Ελλάδος ως ασφαλιστική εταιρία μικτής δραστηριότητας.Ακολουθεί η μεταστέγαση των κεντρικών υπηρεσιών σε νέο, ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών.
 • Σήμερα: Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω των παρακάτω εταιριών:
  • Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.
  • Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Allianz Α.Ε.Χ.Υ.
  • Allianz Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Η Allianz Ελλάδος, διαθέτει επίσης εδώ και αρκετά χρόνια ισχυρή παρουσία και στην Κύπρο, μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα.

Καινοτομίες Allianz Ελλάδος

Είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, που προσέφερε υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου με βάση την τηλεματική.
Αποτελεί την πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, που προσέφερε στην ελληνική αγορά προϊόντα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των στελεχών πωλήσεων μέσω της Allianz achievers Academy.
Είναι Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Στηρίζει με συνέπεια ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στο πλαίσιο της πολιτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.