Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

ASUA – All Seasons Underwriting Agencies

Οι All Seasons Underwriting Agencies Ltd (ASUA) είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1997. Έκτοτε διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της ταξιδιωτικής ασφάλισης από προγράμματα που παρέχει σε ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Τον Νοέμβριο του 2004 η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς / Financial Conduct Authority (FCA) χορήγησε στην ASUA άδεια για τη διεκπεραίωση ρυθμιστικών δραστηριοτήτων.

Έλαβε την αρχή έκδοσης διαβατηρίων της FCA Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το 2008.

Είναι επίσης μέλος της ομάδας Travel Underwriters Group. Είναι εξουσιοδοτημένη από την FCA με Αρ. 308488.