Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

AXA PPP INTERNATIONAL

Με παρουσία σε 64 χώρες, ο Όμιλος ΑΧΑ διαθέτει 166.000 εργαζόμενους και εξυπηρετεί 103 εκατομμύρια πελάτες ανά τον κόσμο, παρουσία σε 59 χώρες και δραστηριότητα σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική Άπω Ανατολή και Αφρική.

Η εμπειρία της αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε καθέναν από τους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητάς μας: Ασφάλιση Ζωής, Γενικές Ασφαλίσεις και Διαχείριση Κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο της παγκοσμίου ομίλου AXA, η AXA PPP International παρέχει ιδιωτική ιατρική ασφάλιση για πάνω από δύο εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο. Έχει 70 χρόνια εμπειρίας στην αγορά της υγειονομικής περίθαλψης, και πάνω από 40 διεθνώς, ώστε να μπορεί να παραδώσει την κάλυψη της ποιότητας και της εξειδικευμένης υποστήριξης που δικαίως αναμένετε από την ιατρική ασφαλιστική σας εταιρεία

Ο Όμιλος ΑΧΑ έχει αποδείξει την αντοχή του επιχειρηματικού του μοντέλου και της ικανότητάς του να δημιουργεί έσοδα, παραμένοντας επικεντρωμένος στον πυρήνα της ασφαλιστικής δραστηριότητας και της διαχείρισης κεφαλαίων. Ο συνδυασμός στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και στη γεωγραφικά ισορροπημένη λειτουργία του κάνουν την ΑΧΑ μία από τις πιο διαφοροποιημένες ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως. Στα επόμενα χρόνια, η δυναμική της ανάπτυξής μας θα διατηρηθεί από τις προοπτικές των ώριμων αγορών που συγκεντρώνουν το 80% του παγκόσμιου πλούτου και από την ανάγκη για ασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στοιχεία Ομίλου ΑΧΑ 2015

  • Έσοδα: € 99 Δισ.
  • Λειτουργικά κέρδη: € 5,6 Δισ.
  • Καθαρά κέρδη: € 5,6 Δισ.
  • Δείκτης Solvency I: 205%