Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

CNP

Η CNP Assurances S.A. αποτελεί τη μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία, της οποίας η παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα χρονολογείται από το 1850, με παρουσία σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και Ελλάδα.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της CNP Assurances για το 2012 ήταν €26,5 δις, με κέρδη μετά φόρων €951 εκατ.

  • 15,7% της Γαλλικής αγοράς σε αποταμιευτικά ασφαλιστικά προιόντα
  • 60%  της Γαλλικής αγοράς  στις Τραπεζοασφαλίσεις σε προϊόντα κλάδου ζωής
  • Διαχειριστής των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων δημοσίων και δημοτικών κεφαλαίων
  • Αξιολόγηση Α από την Standard & Poors