Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

Eurolife

Η Eurolife (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) κατέχει την τρίτη θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% (με ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 242 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015) και προσφέρει (μέσω των ελληνικών ασφαλιστικών θυγατρικών της) ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και υπηρεσίες μεσιτείας ασφαλίσεων (μέσω της θυγατρικής της μεσιτείας ασφαλίσεων).

Οι ασφαλιστικές θυγατρικές της Eurolife διανέμουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και παρέχουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους μέσω του δικτύου της Eurobank στην Ελλάδα και της Bancpost στη Ρουμανία. Επιπλέον του δικτύου τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance), στην Ελλάδα, αυτές οι θυγατρικές έχουν διευρύνει προοδευτικά τη διανομή των προϊόντων τους μέσω ανεξάρτητων συνεργατών πωλήσεων και των ίδιων μέσων διανομής

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 80% ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ FAIRFAX

Την πώληση του 80% των μετοχών που διαθέτει στην Eurolife ERB Insurance Group ανακοίνωσε η Eurobank, αποκομίζοντας όφελος 316 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η ελληνική τράπεζα σύναψε συμφωνία με την Fairfax Financial Hondings για τη μεταβίβαση του 80% των μετοχών της, διατηρώντας παράλληλα, το εναπομείναν 20%.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.

Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη μακρά συνεργασία με την Fairfax, που αποτελεί επιφανή διεθνή εταίρο στον τομέα των ασφαλίσεων, αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Eurolife προς το συμφέρον των πελατών και των εργαζομένων του.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016. Οι Bank of America Merrill Lynch και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή. Τα νομικά γραφεία Shearman & Sterling LLP and M.&Π. Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Eurobank σχετικά με τη Συναλλαγή.