Κάλεσέ μας στο  210 300 89 09
Μενού

Όροι προγραμμάτων ασφάλειας υγείας

Groupama

Από το 2007, η Groupama Ασφαλιστική ανήκει στον διεθνή ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama. Ο Όμιλος Groupama που ιδρύθηκε το 1900 στη Γαλλία, στάθηκε ακλόνητος συνεργάτης σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των τελευταίων 110 ετών στη γενέτειρά του και όχι μόνο, παραμένοντας προσηλωμένος σε αρχές όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη.

Σήμερα, ο Όμιλος αποτελείται από περισσότερες από 45 δυναμικές επιχειρήσεις και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του γύρω από 3 κύριους άξονες:

 • Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες στη Γαλλία, μέσω 3 διακριτών εμπορικών σημάτων, Groupama, Gan και Αmaguiz.com
 • Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες διεθνώς, μέσω των 11 θυγατρικών εταιριών του εκτός Γαλλίας: Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τυνησία, Βιετνάμ και Κίνα.
 • Διαχείριση περιουσίας, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μέσω της τράπεζας του, της Groupama Banque, και μέσω της Groupama Asset Management.

Η μακροβιότητα και δύναμη του Ομίλου του επιτρέπουν να στηρίζει αποτελεσματικά τις θυγατρικές του στο εξωτερικό. Πέρα από τα εφόδια - οικονομικά και τεχνικά - που θέτει στη διάθεσή τους, ο Όμιλος Groupama αναπτύσσει μαζί τους συνέργειες σε όλους τους τομείς (σχεδιασμός προγραμμάτων, αναλογιστικές μελέτες, πληροφοριακά συστήματα, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, κ.λπ.).

Ιδιαίτερα σημαντικό προτέρημα αποτελεί η στήριξη του Ομίλου στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, μέσω της εξειδικευμένης εταίριας του, της Groupama Asset Management, που διακρίνεται συνεχώς για την ποιότητα των επιδόσεών της και στη οποία απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, το FundClass Award 2012 (βραβείο της καλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας διαχείρισης περιουσίας) για τις επιδόσεις της τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς και το European Funds Trophy 2014.

Όμιλος Groupama | Στοιχεία 2014

Παρουσία σε 12 χώρες€ 257 εκατ. καθαρά κέρδη
13 εκατομμύρια πελάτες€ 10,6 δις. μη πραγματοποιηθείσες υπεραξίες
34.000 υπάλληλοι€ 8,1 δις. ίδια κεφάλαια
€ 13,6 δις. κύκλος εργασιών253% δείκτης φερεγγυότητας
€ 91,4 δις. υπό διαχείριση περιουσία

Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια – καθώς λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928 – και όνομα αναγνωρισμένο για την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στην εμπειρία και τεχνογνωσία που ανέπτυξε η Εταιρία όλα αυτά τα χρόνια, προστίθεται και η συγγένειά της με τον ισχυρό ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama, του οποίου είναι θυγατρική 100% από το 2007.

Η Groupama Ασφαλιστική αξιοποιεί συνεχώς όλα τα πλεονεκτήματά της στο πλαίσιο μιας στρατηγικής καινοτομίας, ανάπτυξης και αποδοτικότητας, προς όφελος των πελατών της.

Φήμη και παράδοση
 • Στις ασφαλίσεις ζημιών από το 1928
 • Στις ασφαλίσεις ζωής από το 1985
 • 230.000 πελάτες
Ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε όλους τους κλάδους
 • Κύκλος εργασιών €147,3 εκατ.
 • Ασφαλίσεις Ζωής €57,6 εκατ.
 • Ασφαλίσεις Ζημιών €89,7 εκατ.
 • Κέρδη προ φόρων €15,5 εκατ.
Συμπληρωματικά και αποτελεσματικά δίκτυα
 • 250 ασφαλιστικοί & χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
 • 974 συνεργαζόμενοι πράκτορες και ασφαλειομεσίτες
 • 50 ασφαλιστές αποκλειστικής συνεργασίας της «Group Μέριμνα»