Ιδιωτική ασφάλιση ζωής και υγείας με βάση τις ανάγκες σας

Εξειδικευμένοι μεσίτες ασφαλίσεων υγείας με συνεργασίες τοπικών και διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών.

Οδηγός Ασφάλειας Υγείας

Κάποιοι από τους λόγους που θα σας πείσουν να συνάψετε συντομα ένα συμβόλαιο ασφάλισης νοσοκομιακής περίθαλψης και υγείας είναι οι εξής:

 • Έχετε άμεση πρόσβαση στα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Απολαμβάνετε εξελιγμένη ιατρική φροντίδα.
 • Αγοράζετε με προσιτό κόστος.
 • Μειώνετε το οικονομικό ρίσκο.
 • Έχετε μικρότερη ανησυχία.
 • Παραμένετε πιο υγιείς.
 • Κατανικάτε το ΕΓΩ σας.
 • Στις μέρες μας η ασφάλα υγείας είναι απαραίτητη όσο ποτέ.
 • Είναι μια επένδυση για τη προστασία του εαυτού μας και των συνανθρώπων μας.
[Διαβάστε περισσότερα...]

Κάποιοι βασικοί ορισμοί που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τη σημασία τους θα σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερη εξοικείωση με το ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας που σκέφτεστε να αναζητήσετε. Τέτοιοι ορισμοί αναφέρονται παρακάτω:

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Η συμφωνία που συνάπτεται με την ασφαλιστική εταιρία με βάση τους όρους της οποίας παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, σε εσάς και στα υπόλοιπα μέλη εφόσον πρόκειται για οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει την υπογραφή των εκπροσώπων της ασφαλιστικής εταιρείας και περιλαμβάνει τον πίνακα παροχών και το έντυπο όρων ασφάλισης του προγράμματος υγείας που έχετε επιλέξει.
 • Ασφάλιστρα: Το χρηματικό ποσό που έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε για να ισχύει το συμβόλαιο υγείας σας. Μπορείτε να το πληρώνετε με το μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος και μέσω ταχυπληρωμής, τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας. Τα ασφάλιστρα που πληρώνετε έχουν επιβάρυνση φόρων ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζείτε.
 • Ασφάλισμα ή ασφαλιστική αποζημίωση: Το χρηματικό ποσό που καταβάλει για εσάς η ασφαλιστική εταιρία σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου υγείας που έχετε επιλέξει.
 • Ατύχημα: Η κάθε σωματική βλάβη που σας προκύπτει ως ασφαλισμένο και προέρχεται από αιτία εξωτερική, τυχαία, βίαιη, αιφνίδια , ανεξάρτητη από την πρόθεσή σας και συνέβη αποδεδειγμένα ενώ ήταν σε ισχύ το ασφαλιστήριο υγείας σας.
 • Ασθένεια: Κάθε βλάβη της υγείας σας που δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε παθολογικά αίτια τα οποία δεν υπήρχαν ή αγνοούσατε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος του προγράμματος ασφάλισης υγείας που είχατε επιλέξει.
 • Οροι συμβολαίου: Είναι οι όροι που περιγράφουν τι καλύπτει και με ποιο τρόπο το νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας ή η ασφάλιση υγείας γενικότερα που έχετε αγοράσει. Σημαντική παράγραφο αποτελούν οι εξαιρέσεις του συμβολαίου όπου δηλώνεται τί δεν καλύπτεται στο νοσοκομειακό σας πρόγραμμα.
 • Εξαρτώμενα μέλη: Θεωρούνται ο/η σύζυγος σας και τα άγαμα παιδιά σας που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Οικογενειακό συμβόλαιο συνάπτει μία ασφαλιστική εταιρία σε άτομα που έχουν προβεί σε θρησκευτικό γάμο, πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.
 • Ασφαλιστικός φορέας: Είναι ο φορέας κύριας ή ιδιωτικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας.
 • Συνασφάλιση: Είναι το ποσοστό σύμφωνα με το οποίο συμμετέχετε στα έξοδα που θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία στο δικό σας πρόγραμμα υγείας. Για παράδειγμα διαγνωστική εξέταση αξονικής τομογραφίας κόστους 150€ και με 20% συμμετοχή, στο πρόγραμμα υγείας που έχετε επιλέξει, σημαίνει ότι θα πληρώσετε 30€  και η ασφαλιστική εταιρία θα πληρώσει τα υπόλοιπα 120€.
 • Απαλλαγή - Συμμετοχή ασφαλισμένων: Είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε πριν ενεργοποιηθεί η κάλυψή σας στο συμβόλαιο και αρχίσει να πληρώνει η ασφαλιστική εταιρία εφόσον δεν έχετε αγοράσει ασφάλιση υγείας χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Η απαλλαγή μπορεί να είναι ανά περιστατικό, ανά πάθηση ή ετήσια και μπορεί να είναι ποσοστιαία π.χ. 10% ή ποσοτική π.χ. 1000€ επί του κόστους θεραπείας. Όσο μεγαλύτερη απαλλαγή διαλέξετε στο συμβόλαιό σας τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα της ατομικής ή οικογενειακής ασφάλισης υγείας.
 • Lifetime όριο: Είναι το ανώτερο όριο που θα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρία καθόλη τη διάρκεια ισχύος του νοσοκομειακού προγράμματος υγείας που  έχετε επιλέξει. Συναντάται συνήθως στις Διεθνείς Εταιρίες.
 • Τόπος διαμονής: Είναι η χώρα που διαμένετε μόνιμα για περισσότερο από έξι συνεχόμενους μήνες. Οι Ελληνικές εταιρίες δεν καλύπτουν συνήθως ασφαλισμένο που θα μεταβεί στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση σε αντίθεση με τις διεθνείς εταιρίες που τα προγράμματα υγείας είναι σχεδιασμένα να επιδέχονται τέτοιου είδους αλλαγές.
 • Νοσοκομείο: Είναι το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό, μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Δεν θεωρούνται νοσοκομεία τα κέντρα αποκατάστασης ή επανένταξης για αλκοολικούς και τοξικομανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές ή χώρος στον οποίο ασκείται μη αναγνωρισμένη και αποδεκτή επιστομονική ιατρική π.χ. γιόγκα, βελονισμός κ.α.
 • Συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα: Είναι το κάθε νοσοκομείο με το οποίο η ασφαλιστική εταιρία έχει συμφωνήσει να εξοφλεί απευθείας τα έξοδα της θεραπείας σας,  εφόσον το έχετε επιλέξει για τη νοσηλεία σας. Αναλόγως με την ατομική ή οικογενειακή ασφάλιση υγείας που έχετε επιλέξει υπάρχουν ασφαλιστικές που μέσα από τα προγράμματά τους σου δίνουν μία ή περισσότερες επιλογές νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στις  International εταιρείες συνήθως υπάρχει πλήρης ελευθερία επιλογής νοσηλευτικού ιδρύματος.
 • Νοσηλεία: Είναι η εισαγωγή σας για τουλάχιστον μία διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας η οποία είναι ιατρικώς απαραίτητη να παρέχεται σε νοσοκομείο.
 • Επείγον περιστατικό: Είναι η ξαφνική διαταραχή της υγείας σας που συνοδεύεται από οξεία σοβαρά συμπτώματα, από ατύχημα ή ασθένεια και απαιτεί άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας ή άμεσης νοσηλείας.
 • Γραμμή υγείας: Είναι το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί 24 ώρες και καθόλη τη διάρκεια του έτους στελεχωμένο από εξειδικευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και σας παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού υγείας, ενημέρωση αναφορικά με τις παροχές του νοσοκομειακού προγράμματος που έχετε επιλέξει και πληροφορίες σχετικά με τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.
 • Αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης: Είναι τα ιατρικώς αναγκαία έξοδα που πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου  και σχετίζονται άμεσα με την αιτία της νοσηλείας σας καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο για την θεραπεία  πριν και μετά τη νοσηλεία σας. Απαραίτητη προυπόθεση είναι τα  έξοδα να μην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας στο συμβόλαιο υγείας που έχετε αγοράσει.

Ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να περιέχει πάρα πολλές καλύψεις. Αυτές όμως που κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να λείπουν από κανένα συμβόλαιο ασφάλισης υγείας είναι οι εξής:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη: Είναι η πιο βασική κάλυψη και περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων σας σε περίπτωση νοσηλείας (έξοδα δωματίου και τροφής, αμοιβή χειρούργου και αναισθησιόλογου - εάν πρόκειται για χειρουργική επέμβαση, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα - εντός νοσοκομείου, ιατρικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας).
 • Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία: Καλύπτονται τα έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία σας (ειδικότερα αν πρόκειται να διενεργηθεί χειρουργική επέμβαση). Οι δαπάνες στην ασφάλιση υγείας που θα επιλέξετε μπορεί να είναι διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, ιατρικές επισκέψεις κ.α. εκτός νοσοκομείου.
 • Έκτακτο περιστατικό: Αφορά δαπάνες για έκτακτο περιστατικό από ασθένεια ή ατύχημα στο ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Σημαντικό είναι τι ποσό καλύπτει ανά περίπτωση που θα τύχει και αν δικαιολογεί εκτός από επισκέψεις σε γιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις παράλληλα και ιατρικές πράξεις.
 • Check-up: Ετήσιος προγραμματισμένος έλεγχος σε κάθε πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ώστε να προλαμβάνεται σε πρώιμο στάδιο η έλευση ασθένειας και η αντιμετώπιση αυτής. Σημαντικό είναι το check-up να περιλαμβάνει για τις γυναίκες πλήρη γυναικολογικό έλεγχο και για τους άντρες έλεγχο προστάτη και καρδιάς.
 • Επείγουσα μεταφορά και αερομεταφορά: Η πιθανότητα περιστατικού υγείας που χρήζει άμεσης μεταφοράς είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σε ένα ατομικό ή οικογενειακό νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας. Σημαντικό είναι να υπάρχει κάλυψη αερομεταφοράς.
 • Νοσηλεία στο εξωτερικό: Η επιλογή μας να αντιμετωπιστεί μία κατάσταση υγείας σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είναι μερικές φορές μονόδρομος. Γι αυτό στο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας είναι απαραίτητο η ύπαρξη αυτής της τόσο σημαντικής κάλυψης. Σημαντικό είναι να υπάρχει όρος στο συμβόλαιο υγείας όπου να είναι κατοχυρωμένη η δυνατότητα  άμεσης καταβολής εξόδων απευθείας από την ασφαλιστική στο νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.
 • Συγγενείς Παθήσεις: Η κάλυψη για εκ γενετείς παθήσεις ή ανωμαλίες που μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι σημαντικό να είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε επίπεδο καλύψεων στο συμβόλαιο υγείας μας. Σημαντικό είναι να προσέξουμε πως και πότε καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις.
 • Χρόνιες Παθήσεις: Υπάρχουν παθήσεις που δεν θεραπεύονται αλλά ρυθμίζονται. Για παράδειγμα η νεφρική ανεπάρκεια, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο διαβήτης κ.α. Γι' αυτό λοιπόν η δυνατότητα παροχής συντήρησης ή και θεραπείας εξάρσεων χρόνιων παθήσεων είναι ουσιαστική.
 • Δαπάνες αποκατάστασης: Τα έξοδα που προκύπτουν μετά την έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα για την αποκατάσταση της υγείας μας, συνεπεία σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας, είναι μεγάλα. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής τους. Για παράδειγμα τροχαίο ατύχημα που χρήζει πολύμηνων θεραπειών σε κέντρο αποκατάστασης.
 • Εγκυμοσύνη – Τοκετός: Η κάλυψη για ιατρικά κόστη εγκυμοσύνης και τοκετού είναι απαραίτητη για νεαρές γυναίκες. Ενδεικτικές δαπάνες που μπορεί να καλυφθούν είναι ο προγεννητικός έλεγχος, η αμοιβή γιατρού, τα έξοδα τοκετού μέχρι και οι δαπάνες για θερμοκοιτίδα ή τα έξοδα αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας του νεογνού.
[Διαβάστε περισσότερα...]

Η επιλογή προγράμματος ασφάλισης υγείας δεν είναι κάτι τόσο απλό. Ένα συμβόλαιο ασφάλισης υγείας διέπεται από όρους, εξαιρέσεις και αναμονές που ποικίλουν ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία ενώ ταυτόχρονα κάθε εταιρεία διαφοροποιείται στο κομμάτι όρων, εξαιρέσεων και αναμονών κάτι που κάνει την επιλογή μας ακόμη πιο δυσκολη.
Ο ρόλος των ασφαλιστικών συμβούλων υγείας της Infomax είναι διττός. Αφενός προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να δείτε με μια πιο ορθολογιστική ματιά και χωρίς πίεση την αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης και αφετέρου να φωτίσουμε όλα τα σκοτεινά σημεία και τα ψιλά γράμματα για τα οποία δεν γίνεται και πολύς λόγος και φέρνουν τους πολίτες σε κατάσταση έλλειψης εμπιστοσύνης ή σε απόγνωση τους ανθρώπους που είχαν αγοράσει αντίστοιχα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας και αντιμετωπίζουν δυσάρεστες εκπλήξεις. [Διαβάστε περισσότερα...]

Ορισμένες φορές εμφανίζονται εμπόδια που μπερδεύουν και συγχύζουν τους ανθρώπους κατά την επιλογή ενός προγράμματος υγείας.
Κάποια από τα κριτήρια τα οποία θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε πρακτικά και να διαλέξετε πιο εύκολα το κατάλληλο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας για εσάς και την οικογένειά σας αναφέρουμε παρακάτω:

 • Αποφασίστε αν θέλετε ασφάλιση υγείας για εσάς ή και την οικογένειά σας.
 • Θέστε προτεραιότητες στις καλύψεις που επιθυμείτε όπου θα πηγάζουν από τον τρόπο ζωής ή την κατάστασή σας.
 • Υπολογίστε το ποσό που θα διαθέσετε σύμφωνα με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα σας.
 • Επιλέξτε σωστή ασφαλιστική εταιρεία.
 • Αν πάσχετε από χρόνια πάθηση, τότε η περίπτωσή σας θα έχει εξειδικευμένη προσέγγιση από εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο υγείας της εταιρείας μας, όπου ξέρει να χειρίζεται άριστα ειδικά προγράμματα υγείας της Ελληνικής όσο και της Διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.
 • Επιλέξτε το επίπεδο κάλυψης που επιθυμείτε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνήθως δίνουν τη δυνατότητα για τρία επίπεδα κάλυψης παροχών σε ένα πρόγραμμα υγείας. Αυτά είναι η απλή κάλυψη, η μεσαία κάλυψη και τέλος ή πλήρη κάλυψη. Όταν επιθυμούμε επιπλέον καλύψεις όπως επίδομα σοβαρών ασθενειών, κάλυψη ολικής ανικανότητας, ταξιδιωτική βοήθεια κ.α. τότε μπορούμε να  επιλέξουμε  συνδιαστικές  λύσεις με την εταιρία της επιλογής μας ή με περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Επιλέξτε την απαλλαγή και το ποσό συμμετοχής. Η απαλλαγή είναι το ποσό εκείνο που θα πρέπει να πληρώσετε σε μία θεραπεία πριν ενεργοποιηθεί η κάλυψή σας από την ασφαλιστική εταιρεία.

Καλέστε μας τώρα και μιλήστε
με έναν από τους
εξειδικευμένους μας συμβούλους!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23 11 11 8000
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: 210 300 89 09
Κάντε κλικ εδώ
αφήστε μας το τηλέφωνό σας,
και ένας από τους εξειδικευμένους
μας συμβούλους θα επικοινωνήσει
άμεσα μαζί σας!