Οι συγγενείς παθήσεις στην ασφάλιση υγείας

Έτσι καλείται η πολύ σημαντική κατηγορία καλυπτόμενων και πολύ κοστοβόρων (κατά την ιατρική τους διαχείριση) παθήσεων που απαραίτητα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα σύγχρονο όσο και χρηστικό ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Η λέξη «συγγενής» σημαίνει «εκ γενετής». Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται με τη «συγγένεια», με την έννοια της κληρονομικότητας, με την οποία έχει μικρή μόνο σχέση. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, εξηγώντας βήμα-βήμα τι καλείται συγγενής πάθηση, ποιες και πόσες ασθένειες συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή και πώς δίδουν την έγκρισή τους για αποζημίωση στα προγράμματα υγείας οι ασφαλιστικές εταιρείες τοπικές ή Διεθνείς.

1. Τι καλείται συγγενής πάθηση

Είναι το νόσημα ή η πάθηση που επιβαρύνει κάποιον από την ώρα που γεννιέται. Αυτές οι πιθανές παθήσεις που υπάρχουν από τη γέννηση μας και αγνοούσαμε ενδεχομένως την ύπαρξη τους, μπορούν να διορθωθούν με χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία και επιλέγουν να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, αμέσως μετά τη γέννηση ή κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Σήμερα έχουν διαγνωστεί περίπου 7.000 σπάνιες παθήσεις από τις οποίες το 80% ανήκουν στις συγγενείς ή εκ γενετής παθήσεις. Η αιτιολογία των συγγενών ανωμαλιών μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα ποσοστά κατάταξής τους:

α) στη γενετική με ποσοστό 20%,

β) στη περιβαλλοντική, ομοίως με ποσοστό 20%,

γ) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό που κυμαίνεται από 40% έως 60% αντιπροσωπεύεται από αίτια με άγνωστο παθογενετικό μηχανισμό.

Οι συγγενείς ανωμαλίες διακρίνονται σε μείζονες και ελάσσονες μορφολογικές ανωμαλίες.

2. Οι σημαντικότερες κατηγορίες συγγενών παθήσεων είναι οι εξής:

α) Οι συγγενείς καρδιοπάθειες Αυτές αποτελούν την δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στη βρεφική η παιδική ηλικία και τη μοναδική αιτία παιδικής καρδιακής πάθησης στον αναπτυγμένο κόσμο. Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να αφορούν τις βαλβίδες, τις αρτηρίες, τα στεφανιαία και τα μεγάλα αγγεία. Στην ασφάλιση υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την παιδική ασφάλιση σε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα που θα επιλέξουμε είναι πρωτεύον ζήτημα να υπάρχει όσο το δυνατόν συντομότερα η έναρξη κάλυψης της υποκατηγορίας αυτής. Πάνω από 50.000 Έλληνες υπολογίζεται ότι ζουν σήμερα με κάποια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας και σε ποσοστό 80% το αίτιο των συγγενών καρδιοπαθειών παραμένει άγνωστο. Ενώ ένα μικρό ποσοστό 6%-8% έχει σχέση με γενετικούς (κληρονομικούς) παράγοντες, ενώ ένα άλλο ποσοστό περίπου 10% σχετίζεται με εξωτερικούς παράγοντες, όπως λοιμώξεις, λήψη φαρμάκων κ.α.

β) Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού συστήματος (υδρονέφρωση, στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής, συγγενής στένωση ουρητήρα)

γ) Συγγενείς παθήσεις του νευρικού συστήματος (π.χ. αραχνοειδείς κύστεις, μηνιγγομυελοκήλη,εγκεφαλοκήλη)

δ) Συγγενείς παθήσεις του πεπτικού συστήματος (π.χ. ατρησία λεπτού εντέρου, ατρησία δωδεκαδάκτυλου, δακτυλιοειδές πάγκρεας, ατρησία παχέος εντέρου)

ε) Συγγενείς μυοπάθειες (π.χ. μυοπάθεια cap, μυοπάθεια Brody, αθροιστική σωληνοειδής μυοπάθεια)

ς) Συγγενείς δερματοπάθειες. (π.χ. επιδερμολυτική ιχθύαση, συγγενής διαβρωτική δερματοπάθεια, το σταφυλοκοκκικό σύνδρομο)

ζ) Συγγενείς οφθαλμικές παθήσεις, ωτός, προσώπου και τραχήλου (π.χ. συγγενής παιδικός καταρράκτης, συγγενές παιδικό γλαύκωμα, υποπλασία οπτικού νεύρου, συγγενείς ανωμαλίες του ωτός)

η) Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας και των βρόγχων, συγγενείς παθήσεις λάρυγγα, πνευμόνων)

θ) Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων (π.χ. υποσπαδίας, συγγενείς παθήσεις της μήτρας και του τραχήλου, συγγενείς παθήσεις ανδρικών γεννητικών οργάνων)

ι) Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (π.χ. συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου, οστεοχονδροδυσπλασίες, συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες της κεφαλής, του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα)

Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το αν ανήκει μία πάθηση στην κατηγορία των συγγενών ανωμαλιών πιστοποιείται από την επίσημη ιατρική κατάταξη της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας. Επομένως υπάρχει επίσημος κατάλογος ανηκουσών συγγενών παθήσεων (ο οποίος αυξάνεται μέρα με τη μέρα) και δεν εναπόκειται στην βούληση της κάθε Ασφαλιστικής εταιρείας η του κάθε ατόμου να υποδείξει αν ανήκει ένα περιστατικό υγείας ή όχι στα προβλεπόμενα από ένα νοσοκομειακό ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας έξοδα προς αποζημίωση.

3. Η στάση των ασφαλιστικών εταιρειών στην κάλυψη των συγγενών παθήσεων στα οικογενειακά ή ατομικά προγράμματα υγείας

Υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων υγείας στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τα ισόβια και τα ετησίως ανανεούμενα. Στα ισόβια προγράμματα να πληροφορήσουμε ότι ισχύει εξαίρεση ισόβια των αγνώστων συγγενών παθήσεων ή εκ γενετής ανωμαλιών. Επομένως υπάρχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι οι οποίοι πληρώνουν υπέρογκα ποσά επί πολλά έτη για το ισόβιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας τους και αγνοούν παντελώς τη μη κάλυψη τους. Από την άλλη στα ετησίως ανανεωμένα προγράμματα υγείας, τα οποία αποτελούν και την πλειοψηφία τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, επειδή όλες οι εταιρείες σύμφωνα με τους όρους έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν τους οιουσδήποτε όρους κάλυψης, νομίζουμε ότι έχει σημασία να γνωστοποιήσουμε τη λίστα των προγραμμάτων υγείας και πώς τοποθετούνται στην κάλυψη των συγγενών παθήσεων με κάθε επιφύλαξη. Έτσι θα δώσουμε την πληροφορία που ισχύει τώρα επιφυλασσόμενοι για τις τροποποιήσεις του ενδέχεται να υπάρξουν στο εγγύς μέλλον. Προτού προχωρήσουμε στην συγκεκριμένη οριοθέτηση τόσο των εξαιρέσεων όσο και των χρονικών αναμονών που συνηθίζουν να τοποθετούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στα προγράμματα υγείας τους, νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε τέσσερις παρατηρήσεις οι οποίες κατά την ασφαλιστική μας άποψη είναι εξόχως σημαντικές.


α) Αρχικώς πρέπει να παρατηρήσουμε και να διευκρινίσουμε, αν κατά τη διάρκεια της χρονικής αναμονής αποκαλυφθεί ένα άγνωστο συγγενές νόσημα, κατά πόσο έχει τη βούληση η ασφαλιστική μας εταιρεία και το πρόγραμμα υγείας που θα επιλέξουμε να αναλάβει το κόστος της αποζημίωσης μετά το πέρας αυτής. Και όταν φυσικά χρησιμοποιούμε τη λέξη βούληση εννοούμε την περιγραφή του όρου και την επεξήγηση ενδεχομένως αυτού.


β) Επίσης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι στην Ασφαλιστική αγορά, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που όταν προχωρούν στης κατάργηση διάθεσης ενός νοσοκομειακού προγράμματος υγείας αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο, δεν αφαιρούν το δικαίωμα στους παλαιούς πελάτες τους να κρατήσουν το υπάρχον συμβόλαιό τους. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες όταν αλλάζουν ένα πρόγραμμα υγείας συμπαρασύρουν και υποκαθιστούν όλο το ενεργό χαρτοφυλάκιο του επίμαχου προγράμματος ασφάλισης υγείας με το νεοεισερχόμενο. Η πρώτη τακτική ομολογουμένως δείχνει μία κουλτούρα σταθερής πολιτικής που πρέπει να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί ώστε να κάνουμε μία επιλογή με λιγότερους αστάθμητους παράγοντες απροσδόκητων αλλαγών στο πρόγραμμα υγείας που θα επιλέξουμε.  

γ) Κρίνεται αναγκαίο να προσδιορίσουμε επίσης ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να καλύψει μία ασφαλιστική εταιρεία στην ασφάλιση υγείας ένα γνωστό συγγενές νόσημα. Εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις παθήσεων όπως π.χ. το ρινικό διάφραγμα το οποίο είναι μεν συγγενές νόσημα αλλά υπάρχει συνήθως τοποθέτηση ειδικού όρου για το χρόνο αναμονής και κάλυψης αυτού. Επίσης κάτι που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ενδεχομένως σε μερικές από τις διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να εξεταστεί η κάλυψή γνωστών συγγενών παθήσεων. Αυτό όταν και εφόσον υλοποιηθεί θα λογιστεί ένα πολύ υψηλότερο ασφάλιστρο. Εδώ αξίζει να πούμε ότι πρέπει να κατανοηθεί από τους πολίτες οι οποίοι είχαν την ατυχία στην πορεία της ζωής τους να νοσήσουν από συγγενές νόσημα, πως οι ασφαλιστικές εταιρείες στα προγράμματα υγείας που διαθέτουν καλύπτουν ότι νόσημα δεν υπάρχει και διαχειρίζονται ότι προϋπάρχει. Η διαχείριση αναλόγως με την εταιρεία και την κατάσταση του ατόμου μπορεί να είναι ισόβια εξαίρεση η οποία σε αυτήν την κατηγορία είναι το πιο πιθανό. Από την άλλη πλευρά δεν είναι και τόσο άσχημη συμφωνία τηρουμένων των αναλογιών να διαθέτουμε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας που μας καλύπτει σε χιλιάδες ζητήματα θαυμάσια και μας εξαιρεί σε ένα προϋπάρχον γνωστό ζήτημα. Μπορούμε να σκεφτούμε έξυπνα και να αποκτήσουμε αυτό το σοβαρό περιουσιακό στοιχείο που δεν είναι άλλο από την ατομική ή οικογενειακή ασφάλιση υγείας. Η λογική στην ασφάλιση υγείας, «όλα ή τίποτα» δεν πρέπει να ευδοκιμήσει ως σκεπτικό.  

δ) Επίσης εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες και στα προγράμματα ασφάλισης υγείας που διαθέτουν, δεν κατοχυρώνεται η ανανέωση των συμβολαίων των ασφαλισμένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργείται η υποχρέωση από μέρους της εταιρίας σε περίπτωση που αλλάξει το πρόγραμμα για το σύνολο των ασφαλισμένων ( το οποίο είναι δικαίωμα όλων των ασφαλιστικών στα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα) να διασφαλίσει χωρίς έλεγχο υγείας την επανένταξή τους. Το αναφέρουμε εδώ διότι η κατοχύρωση ή μη των πολιτών, είναι εξόχως σημαντική στις πολύ κοστοβόρες ιατρικές περιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν τα περίπου 6000 άγνωστα συγγενή νοσήματα και επιπλοκές αυτών.

Ακολουθεί η πληροφόρηση όλων των ενεργών προγραμμάτων υγείας των ασφαλιστικών εταιρειών τοπικών και διεθνών και η θέση τους για την αποζημίωση των αγνώστων συγγενών παθήσεων ή εκ γενετής ανωμαλιών.

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ


 • Εθνική Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις μετά από δύο έτη σε όλα τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας.


 • Eurolife FFH Ασφαλιστική

Καλύπτονται οι άγνωστες συγγενείς ή εκ γενετής παθήσεις με αναμονή δύο έως δέκα ετών ανάλογα με την μορφή της πάθησης σε όλα τα ατομικά ή οικογενειακά προγράμματα υγείας της εν λόγω εταιρίας.


 • Groupama Ασφαλιστική

Καλύπτονται σε όλα τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις με την πάροδο τριάντα ημερών από ενάρξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας. 


 • Generali Hellas Ασφαλιστική

Καλύπτονται οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις με αναμονή δύο έως δέκα ετών ανάλογα με τη μορφή της πάθησης, ενώ στην κατηγορία προγραμμάτων περιορισμένων συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων υπάρχει δεκαετή αναμονή όλων των άγνωστων συγγενών παθήσεων με εξαίρεση των καρδιολογικών που δεν καλύπτονται καθόλου για όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας.


 • Interamerican Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις με αναμονή από ένα έως πέντε έτη ανάλογα με τη μορφή της πάθησης στο υπάρχον προς διάθεση πρόγραμμα υγείας της Εταιρίας.


 • Interasco Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλα τα άγνωστα συγγενή νοσήματα με αναμονή από δύο έως τέσσερα έτη και με κεφάλαιο από 300.000€ έως 400.000€ αναλόγως το νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας.


 • Metlife Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις με πενταετή αναμονή από την πρώτη έναρξη του ατομικού ή οικογενειακού προγράμματος υγείας και εξαιρούνται ισοβίως στο πρόγραμμα το οποίο διαθέτει περιορισμένο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.


 • Minetta Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλα τα άγνωστα συγγενή νοσήματα των ετησίως ανανεούμενων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας τα οποία διαθέτουν πολλά συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Με διετή αναμονή καλύπτονται στο πρόγραμμα αποκλειστικού δικτύου με ισόβια εξαίρεση των καρδιολογικών συγγενών παθήσεων.


 • Axa Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας με την πάροδο δύο ετών από την έναρξη του συμβολαίου.


 • CNP Ασφαλιστική

Υποστηρίζεται η κάλυψη άγνωστων συγγενών παθήσεων με αναμονή δύο ετών από την έναρξη του προγράμματος υγείας και με μέγιστο κεφάλαιο 20.000€ εφ’ όρου ζωής.


 • Ιnterlife Ασφαλιστική

Στο υπάρχον νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας καλύπτονται οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις μετά από δύο έως δέκα χρόνια αναμονής από την έναρξη του συμβολαίου. Ενώ υπάρχει ισόβια εξαίρεση στα άγνωστα καρδιολογικά συγγενή νοσήματα.


 • ΝΝ Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας συνδεόμενες με τις χρονικές αναμονές που ενδεχομένως να εμπίπτουν σε μερικές κατηγορίες.


 • Ευρωπαϊκή Πίστη Ασφαλιστική

Υποστηρίζεται με αποζημίωση η κάλυψη του συνόλου των άγνωστων συγγενών παθήσεων στα οικογενειακά ή ατομικά προγράμματα υγείας μετά από δύο χρόνια.


 • Allianz Ασφαλιστική

Καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις στο σύνολο των ατομικών ή οικογενειακών προγραμμάτων υγείας μετά από τρία χρόνια συνεχούς ασφάλισης με το ποσό των 20.000€ κατ' έτος. Εξαιρούνται όλες οι συγγενείς παθήσεις του νευρικού συστήματος και ορισμένες από την κατηγορία των καρδιολογικών, των μυοσκελετικών, των γεννητικών και των μεταβολικών παθήσεων.


 • Intersalonica Ασφαλιστική

Δεν καλύπτεται το σύνολο των αγνώστων συγγενών παθήσεων ισοβίως σε όλα τα νοσοκομειακά προγράμματα ασφάλισης υγείας που διαθέτει η Εταιρία.


 • Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Δεν καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις εφ’όρου ζωής στο σύνολο των ατομικών ή οικογενειακών προγραμμάτων υγείας.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ


 • Allianz Care International Health Insurance

Καλύπτονται χωρίς αναμονή όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα της Εταιρίας που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, αγωγές και φάρμακα.


 • Aetna International Health Insurance

Καλύπτονται χωρίς αναμονή όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις στην πλειονότητα των σχεδίων νοσοκομειακή κάλυψης και έως 80.000€ εφ’όρου ζωής που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, αγωγές και φάρμακα. Τα συγγενή νοσήματα που αφορούν και συνεπάγονται μεταμόσχευση οργάνων που ισχύει το ανώτατο όριο κάλυψης έως 4.000.000€ το χρόνο.


 • Cigna International Health Insurance

Καλύπτονται χωρίς αναμονή όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις ως 30.500 ετησίως στο σύνολο των διεθνών προγραμμάτων υγείας της Cigna Aσφαλιστικής που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, αγωγές και φάρμακα.


 • Morgan Price International Health Insurance

Καλύπτονται χωρίς αναμονή όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις ως 20.000 εφ’ όρου ζωής σε δύο σχέδια των διεθνών προγραμμάτων υγείας της Morgan Price Aσφαλιστικής.


 • Βupa International Health Insurance

H Βupa Ασφαλιστική στη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης υγείας Lifeline εξαιρείται ισοβίως η κάλυψη των αγνώστων συγγενών παθήσεων. Στην επιλογή Worldwide Ηealth τα άγνωστα συγγενή νοσήματα καλύπτονται χωρίς αναμονή με ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης 25.000€ ετησίως.


 • IMG International Health Insurance

Δεν καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις εφ’όρου ζωής στο σύνολο των ατομικών ή οικογενειακών διεθνών προγραμμάτων υγείας.


 • ALC International Health Insurance

Δεν καλύπτονται όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις εφ’όρου ζωής στο σύνολο των ατομικών ή οικογενειακών διεθνών προγραμμάτων υγείας.


 • WILLIAM RUSSELL International Health Insurance

Καλύπτονται χωρίς αναμονή όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις ως 60.000 εφ’ όρου ζωής σε όλα σχέδια των διεθνών προγραμμάτων υγείας της William Russell Aσφαλιστικής.


 • AXA PPP International Health Insurance

Καλύπτονται χωρίς αναμονή όλες οι άγνωστες συγγενείς παθήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα της Εταιρίας που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, αγωγές και φάρμακα.Σημαντικό: Πολλές από τις άνω ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν ως επιπρόσθετο όρο, τη μη κάλυψη εξόδων νοσηλείας των αγνώστων συγγενών νοσημάτων που αφορούν παιδιά ως την ηλικία των πέντε ετών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί σοβαρά υπόψιν αυτή η σοβαρή παράμετρος διότι όπως έχουμε προαναφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτής της κατηγορίας κάνει την εμφάνισή της στις ηλικίες αυτές.


 Η αλήθεια είναι ότι η κάλυψη των αγνώστων συγγενών παθήσεων στην ασφάλιση υγείας είναι μία απαραίτητη κάλυψη. Προσπαθήσαμε να φωτίσουμε όλα εκείνα τα σημεία ώστε να κατανοήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης για ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας την σπουδαιότητα και αντίστοιχα να λάβει τις αποφάσεις του. Σημασία στην ασφάλιση υγείας για όλους εμάς στην Infomax έχει η πλήρης πληροφόρηση ώστε ελεύθερα και αβίαστα ο καθένας να κάνει την επιλογή του.Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000