Ομαδικά Προγράμματα Υγείας και Ατομική Ασφάλιση

Είναι γεγονός ότι η δημόσια ασφάλιση υγείας καλύπτει στοιχειώδεις ανάγκες, η ομαδική ασφάλιση καλύπτει βασικές ανάγκες ενώ η ατομική ασφάλιση μπορεί να μας προσφέρει λύσεις στις εξειδικευμένες μας ανάγκες.

Η ομαδική ασφάλιση υγείας που διατίθεται από την επιχείρηση, τον οργανισμό ή τον συνεταιρισμό όπου ανήκουμε αποτελεί κίνητρο σιγουριάς και διασφάλιση για εμάς και την οικογένειά μας.

Η προσφορά οικονομικής εξασφάλισης με τη μορφή του ομαδικού ασφαλιστηρίου είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος και μέσο για να προσελκυστεί, να συγκρατηθεί αλλά και να αποδώσει τα μέγιστα το στελεχιακό δυναμικό μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης.

Επιφέρει στην επιχείρηση που εργαζόμαστε εικόνα κύρους και υψηλού ανταγωνισμού, δίνοντας της το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία και σε εμάς ένα πλέγμα βασικών παροχών  χωρίς κόστος συνήθως.

Τα περισσότερο ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας και ζωής διαθέτουν βασικά καλύμματα και μικρά κεφάλαια που δεν αποτελούν εγγύηση εξασφάλισης από μόνα τους.

Μας οχυρώνουν με ένα πλέγμα σιγουριάς αρκετών παροχών με μικρή όμως ισχύ σε κεφάλαια από απειλητικούς κινδύνους όπως:

  1. Απώλεια ζωής
  2. Ανικανότητα προς εργασία
  3. Νοσοκομειακή περίθαλψη
  4. Εξωνοσοκομειακές παροχές υγείας
  5. Ενισχυτικά επιδόματα


Χορηγούνται από τις εταιρείες και μπορούμε στις περισσότερες περιπτώσεις, με μία μικρή επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, να δώσουμε τη δυνατότητα και σε μέλη της οικογένειάς μας να εξασφαλίσουν ένα βασικό κομμάτι, κυρίως παροχών υγείας νοσοκομειακής φύσης μαζί με ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις.

Είμαστε επαρκώς εξασφαλισμένοι με αυτόν τον τρόπο όμως;

 

Τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε και να διασφαλίσουμε εμάς και την οικογένειά μας περισσότερο;

Καταρχάς θα πρέπει  να πούμε ότι τα ομαδικά ασφαλιστήρια έχουν παράλληλα με τη θετικότητα ύπαρξης τους και αρκετά αρνητικά χαρακτηριστικά.

Αυτά αν δεν τα δώσουμε προσοχή, να τα γνωρίσουμε και να επιδιώξουμε να βρούμε λύσεις, τότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες σε μια είσοδο μας σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα για ένα σύνθετο πρόβλημα υγείας, να υπάρξουν ενδεχομένως οικονομικά ελλείμματα.

Επίσης η ξαφνική απώλεια ζωής ή η ανικανότητα προς εργασία ενός εκ των οικονομικών στυλοβατών της οικογένειας, δεν επιφέρει μόνο συναισθηματικά πρόσκαιρη εξόντωση στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αλλά και σοβαρές οικονομικές εκπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κάτι άλλο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι τα  χρονικά κενά που έχουν σχέση με τη μελλοντική μας διασφάλιση. Αυτό έχει να κάνει με τη παροδικότητα ύπαρξης του ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και υγείας.


Τέσσερα  είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε:

  1. Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας και ζωής υπάρχει όσο κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση της εταιρείας που εργαζόμαστε ή από τον οργανισμό στον οποίο ανήκουμε. Με απλά λόγια, όσο η εταιρεία το πληρώνει αυτό υπάρχει για μας.
  2. Όταν αποχωρήσουμε οικειοθελώς ή συνταξιοδοτηθούμε, παύει να υφίσταται και να ισχύει. Συνεπώς δε καθορίζουμε τη μοίρα ύπαρξης του ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας εμείς. Εδώ θα δούμε ότι ακόμα και να θελήσουμε να πληρώσουμε από μόνοι μας το τίμημα του ασφαλίστρου δεν μπορούμε διότι η ομαδική ασφάλιση καθορίζεται από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που αποφασίζει να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα υγείας και ζωής.
  3. Τα νοσοκομειακά κεφάλαια παροχών είναι πολύ ισχνά ώστε να μας επιτρέψουν σε σοβαρά ιατρικά περιστατικά υγείας ή στις απότομες και αιφνίδιες αλλαγές που η μοίρα ορίζει, όπως προείπα, να μην έχουμε οικονομική επιβάρυνση. Συνήθως τα ομαδικά συμβόλαια των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών βοηθούν στη νοσοκομειακή περίθαλψη και μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά ανάλογα με το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης από 5.000€ με 20.000 ευρώ ετησίως. Το ίδιο συμβαίνει και στις παροχές ασφάλισης ζωής και μόνιμης ανικανότητας για εργασία.
  4. Αξίζει να καταχωρηθεί ως επιπλέον αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ένα κεφάλαιο για εξυπηρετούμενη νοσηλεία π.χ. 10.000 ευρώ, εντούτοις η παραμονή σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης, αν χρειαστεί, καλύπτεται μόνο με 200€ έως 400 ευρώ ημερησίως. Το συγκεκριμένο παράδειγμα το αναφέρουμε γιατί η κοστολογημένη ημερήσια θεραπεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια στις μονάδες εντατικής, ανέρχεται κατά μέσο όρο γύρω στα 1.200 ευρώ ημερησίως.


Πώς πρέπει να ενισχύσουμε την ομαδική ασφάλισή μας και τι λύσεις υπάρχουν;

￸Α) Αυτό που προτείνεται για να  διασφαλιστούμε είναι να συνάψουμε παράλληλα, το κατάλληλο ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας το οποίο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με το ομαδικό μας.

Αν π.χ. το ομαδικό μας διαθέτει κάλυψη 10.000 ευρώ για νοσοκομειακά έξοδα τότε άριστα μπορούμε να συνδυάσουμε ένα ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα νοσηλείας το οποίο να ξεκίνα να αποζημιώνει πάνω από 6.000€ ή 10.000€, μέχρι 500.000 ευρώ ή ακόμη παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία αγαστή συνεργασία τριών φορέων πού είναι η δημόσια ασφάλιση, το ομαδικό ασφαλιστήριό μας και το ατομικό ή οικογενειακό που τίθεται σε ισχύ για να έχουμε μία πλήρη υποστήριξη στα έξοδα υγείας με πολύ μεγάλο εύρος κάλυψης.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε το πλαίσιο της ομαλής μετάβασης μας από τώρα που βρισκόμαστε, σε πιο μικρή ηλικία ώστε όταν έρθει η στιγμή που θα τερματιστεί το ομαδικό συμβόλαιό μας, να μειώσουμε τη συμμετοχή μας στο ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας που έχουμε επιλέξει. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να συνάδει με τα ισχύοντα εκείνη τη στιγμή δεδομένα μας. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι το ατομικό νοσοκομειακό πρόγραμμα που θα επιλέξουμε ενισχυτικά, συνήθως διαθέτει χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να κατοχυρώσουμε τον εαυτό μας στην ασφάλιση υγείας ισοβίως.


Β) Να αυξήσουμε την προστατευτική μας ισχύ προς την οικογένεια μας (εφόσον υπάρχει) και σε εμάς τους ίδιους, προσθέτοντας κεφάλαια ασφάλισης σε περιπτώσεις απώλειας ζωής και μόνιμης ανικανότητας προς εργασία . Αυτό που προτείνεται ως ιδανικό απαραίτητο κεφάλαιο προστασίας για περιπτώσεις που υπάρχουν και δανειακές υποχρεώσεις π.χ. στεγαστικό δάνειο είναι 100.000€ με 150.000 ευρώ. Εάν μπορούμε να αγοράσουμε και παραπάνω κεφάλαιο ώστε να διαχωρίσουμε το ποσό των δανειακών υποχρεώσεων, είναι το ιδανικό.


[Διαβάστε επίσης: "Χρονικές Αναμονές στην Ασφάλεια Υγείας"]

Πώς και από ποιους πρέπει να εξετάζεται η ασφαλιστική μας περίπτωση;

Η ασφαλιστική ανεξαρτησία, η επιστημονική επάρκεια, οι επεξηγήσεις και η γνώση προϊόντων που ταιριάζουν με την περίπτωσή μας, αποτελούν κατά την άποψή μας τα ιδανικά κριτήρια που πρέπει να ανακαλύψετε στο πρόσωπο ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Η σοβαρότητα των ζητημάτων αυτών και η πολυπλοκότητα τα καθιστούν εκ προοιμίου στην πρώτη γραμμή των πιο εξειδικευμένων προϊόντων της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Μη λησμονούμε ότι αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη υπόσταση και αφορούν τα πρόσωπα που αγαπάμε πιο πολύ από κάθε τι άλλο.

Και εδώ όπως στα περισσότερα σοβαρά ζητήματα στη ζωή μας, όπου αναζητούμε τις ιδανικές λύσεις, έτσι και στην ασφαλιστική επιστήμη συμβαίνει το ίδιο.

Η ποικιλία και το εύρος των ατομικών προγραμμάτων υγείας πού θα κουμπώσουν και θα ενισχύσουν το ήδη υπάρχον ομαδικό συμβόλαιό σας είναι πολλά και έχουν διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, σε τέτοια ζητήματα πρέπει να εξετάζεται εξειδικευμένα η περίπτωση του πολίτη και της οικογένειάς του, ώστε όταν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες π.χ. συχνά επαγγελματικά ταξίδια ή κάτοικοι δύο χωρών, πρέπει να εξετάζονται και οι λύσεις από διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες. Να πούμε ότι μερικές φορές η ενίσχυση του ατομικού οικογενειακού συμβολαίου μας, ζωής και υγείας, μπορεί να υπάρξει από περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί  ότι και στην ασφάλιση ζωής υπάρχουν αρκετά προϊόντα που θα πρέπει να λάβει γνώση ο πολίτης ώστε να ενισχύσει την προστασία του. Τέλος στα ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα υγείας υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας όπως το δικαίωμα προαγοράς μείωσης συμμετοχής που διαθέτουν πολλές εταιρείες με διαφορετικά κριτήρια.