Πώς πληρώνονται οι νοσηλείες στο εξωτερικό από τα τοπικά προγράμματα ασφάλειας υγείας;

Η ορθή επιλογή ενός νοσοκομειακού προγράμματος υγείας από την τοπική ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, σε ειδικά σημεία κατά τα οποία, κατά γενική ομολογία, αποτελούν το κλειδί για την εξασφάλιση πολλών ανθρώπων σε δύσκολες και πολύ προσωπικές στιγμές υγείας. Ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης πληρώνει μία αποζημίωση εντός Ελλάδος ως επί το πλείστον με απευθείας τρόπο πληρωμής, διότι τα πιο πολλά ασφαλιστήρια υγείας λειτουργούν με συμβάσεις, όπου τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα πληρώνονται απευθείας με μία ειδική συμφωνημένη διαδικασία από την ασφαλιστική εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης απαλλάσσεται από το πιο δύσκολο κομμάτι που δεν είναι άλλο από την δική του ανάμειξη στην πληρωμή, τη στιγμή που μερικές φορές οι θεραπείες και τα κόστη στην ασφάλεια υγείας προσεγγίζουν απλησίαστα -για το μέσο Έλληνα πολίτη- υπολογιζόμενα έξοδα. Αυτό φυσικά είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της Ασφάλειας Υγείας, ότι δηλαδή με λίγα χρήματα έχεις τη δυνατότητα να εξασφαλίσεις πληρωμένες δαπάνες νοσηλείας, οι οποίες δεν είναι εύκολο να καλυφθούν σε κοστοβόρα ζητήματα υγείας, αλλά και σε πιο μετριασμένα ζητήματα θεραπειών, θα βγάλουν έναν πολίτη εκτός οικονομικού προϋπολογισμού για αρκετούς μήνες.

Και ενώ, λοιπόν, τα πράγματα περίπου βρίσκουν το δρόμο τους εντός της Ελληνικής επικράτειας, το ίδιο δε συμβαίνει σε μία νοσηλεία στο εξωτερικό.


Ποιες λύσεις ασφαλίσεις υγείας υπάρχουν στην ελληνική Ασφαλιστική αγορά για το δύσκολο αυτό ζήτημα;

Υπάρχουν τριών ειδών ασφαλιστικές προσεγγίσεις στην αποζημίωση του εξωτερικού από Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

1) Οι εταιρείες όπου στην ασφάλιση υγείας πληρώνουν απολογιστικά στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ στο εσωτερικό μπορεί να πληρωθεί η αποζημίωση που περιλαμβάνει τις αμοιβές των ιατρών και νοσηλίων απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία, όταν συμβεί ένα ιατρικό συμβάν και θέλουμε να το εξελίξουμε σε μία χώρα του εξωτερικό δεν συμβαίνει το ίδιο. Εκεί, λοιπόν, χρειάζεται να πληρώσουμε αρχικά όλα τα έξοδα νοσηλείας φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, έξοδα δωματίου και τροφής, προεγχειρητικούς ελέγχους, αμοιβή θεράποντος ιατρού ή αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου. Επίσης, με μεταφρασμένα όλα τα έγγραφα γνωματεύσεις και τιμολόγια στην Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου βρισκόμαστε, καταθέσουμε τα δικαιολογητικά στην ασφαλιστική μας εταιρεία για να αποζημιωθούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Ας μην κρυβόμαστε, το να διαθέτει ένας άνθρωπος 100.000€ ή 200.000€ για μία περίπτωση σοβαρή, διαθέσιμα δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να τακτοποιηθεί το θέμα για ορισμένους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο ζήτημα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι τα έξοδα δεν θα πληρωθούν στο 100%, όπως πολλοί πιστεύουν, διότι το ανώτατο ύψος του κεφάλαιο που διατηρούν στην ασφάλιση υγείας τους δεν είναι ικανό να υποστηρίξει μία δαπάνη με αυτοτελή τρόπο. Αυτό συμβαίνει γιατί η αμοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου, ενώ μπορεί να διαθέτουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο π.χ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δεν συνδέεται με αυτό. Υπάρχει δηλαδή ξεχωριστός πίνακας, αναλόγως με την κατάταξη και βαρύτητα μιας επέμβασης όπου υπολογίζεται η αμοιβή ενός χειρουργού και αναισθησιολόγου. Για παράδειγμα, μπορεί τα έξοδα νοσηλείας μαζί με τις αμοιβές των γιατρών να είναι 150.000 ευρώ. Η αμοιβή ενός χειρουργού για ένα ζήτημα καρδιακής επέμβασης στο Λονδίνο να κυμαίνεται από 40 μέχρι 80.000 λίρες Αγγλίας ενώ στο συμβόλαιο μας η ανώτατη αμοιβή πού μπορεί να υποστηρίξει ένα συμβόλαιο είναι 7.000 ευρώ. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα σε περίπτωση μίας τέτοιας νοσηλείας, ειδικά σε χώρες όπου οι αμοιβές των γιατρών είναι πολύ ανώτερες από αυτές της Ελληνικής πραγματικότητας. Στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Ελβετία κ.α. ένα συμβόλαιο υγείας το οποίο συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο στην αποζημίωση κρίνεται ανεπαρκέστατο σε τέτοιο είδους περιπτώσεις.2)Προγράμματα από ασφαλιστικές εταιρείες που αποζημιώνουν στο εξωτερικό αν εγκριθεί η νοσηλεία από τον δημόσιο φορέα.

Σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά καταστρατηγείται η έννοια της ελεύθερης βούλησης ενός ασφαλισμένου, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επιλέξει πώς θα εξελίξει τη θεραπεία του μέσα από την ασφάλεια υγείας. Συνήθως, αυτό δεν γίνεται κατανοητό από τους ασφαλισμένους και πολλές φορές δεν εξηγείται επαρκώς και από τους ίδιους τους επαγγελματίες διαμεσολαβητές. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο όρος λειτουργεί περίπου στα πλαίσια του μάρκετινγκ των ασφαλιστικών εταιρειών. Γιατί από τη στιγμή που ο δημόσιος φορέας εγκρίνει την θεραπεία σε ένα κράτος του εξωτερικού σημαίνει ότι θα εκταμιεύσει για την θεραπεία ένα ποσό το οποίο θα χορηγηθεί από τον κρατικό φορέα, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας, αλλά και σχετικά χρονοβόρο. Εδώ υπάρχει και η δυσκολία ότι για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να τακτοποιηθεί ιατρικώς το θέμα υγείας εντός της Ελληνικής επικράτειας με επιτυχία. Γενικά, δεν πρέπει να υπολογίζει κάποιος πολίτης ότι θα λειτουργήσει αυτός ο όρος υπέρ του, γιατί εξαρτάται από τον δημόσιο φορέα και όχι από την ελεύθερη βούληση που το επιτρέπουν άλλα προγράμματα υγείας, αλλά και πολύ περισσότερο διότι θα μπλέξει με διαδικασίες χρονοβόρες και αναποτελεσματικές σε σχέση με το χρόνο όποιος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου σύμμαχός μας. Εν κατακλείδι, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ισχύσει για τα συγκεκριμένα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε χώρα εκτός της Ελληνικής επικράτειας.


3)Προγράμματα υγείας που αποζημιώνουν με απευθείας πληρωμή σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα του εξωτερικού.

Σε αυτή την κατηγορία διατίθενται προγράμματα ασφαλίσεις υγείας όπου η κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται με απευθείας εξόφληση στα ειδικά συνεργαζόμενα (συμβεβλημένα νοσοκομεία). Σε αυτήν την κατηγορία των προγραμμάτων στη χώρα μας χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον η μεσολάβηση ενδιάμεσων παροχών υπηρεσιών υγείας, όπως παραδείγματος χάρη mednet healthwatch, οι οποίοι, έχοντας παρουσία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, διαθέτουν το δίκτυό τους για εξυπηρέτηση κάποιων ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες επιλέγουν να διαθέτουν συνεργασία μαζί τους. Αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές για τη διαχείριση λύσεων υγειονομικής περίθαλψης, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος σε θέματα αποζημιώσεων ανάμεσα στον πολίτη και την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία. Εδώ λοιπόν στην ασφάλεια υγείας λειτουργεί η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία του εξωτερικού ομοίως. Δηλαδή, αν επιλεγεί από τον πολίτη ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία της ασφάλισης υγείας που διαθέτει, η προβλεπόμενη διαδικασία αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και αν την διεκπεραίωνε κάποιος εντός Ελλάδος.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί -ως αρκετά συχνά- πώς αφαιρούνται διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά είναι, σαφέστατα, η καλύτερη και η πιο ενδεδειγμένη λύση για ανθρώπους που δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτή την πτυχή του συμβολαίου υγείας τους.

Η λειτουργία αυτών των προγραμμάτων ασφάλειας υγείας θα μπορούσε βάσιμα να υποστηρίξει κάποιος πώς είναι η καλύτερη επιλογή για πολίτες, οι οποία θέλουν να διαλέξουν ένα τοπικό πρόγραμμα υγείας, με σκοπό να λειτουργήσει και σε κάποια ζητήματα δύσκολα εκτός των ελληνικών συνόρων.


Φυσικά, αυτό δεν είναι το μοναδικό από τα ζητήματα που πρέπει να πληροφορηθεί ο πολίτης πριν αποφασίσει στην σύναψη της ασφάλειας υγείας. Μη λησμονούμε ότι η ασφάλιση υγείας πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκκολαπτόμενου υπό ασφάλιση πολίτη, στον τρόπο ζωής, το κόστος, τις συνήθειες αλλά και στο πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την προτεραιοποίηση σε διάφορα καλύμματα που διαθέτει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας. Εδώ καταλυτική παρουσία παίζει ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων, ο οποίος με την εξειδικευμένη και ανεξάρτητη βούληση του θα οδηγήσει σε ασφαλή πεδίο την ελεύθερη απόφαση του πολίτη κατά την αρχική επιλογή του. Σίγουρα, αν χρειαστεί θα είναι καταλυτική η παρέμβαση του στο κομμάτι της ολοκλήρωσης του φακέλου προέγκρισης μιας νοσηλείας στο εξωτερικό, εκεί που χρειάζεται ταχύτητα, εγκυρότητα και η ευδοκίμηση των ξεχωριστών επαγγελματικών δεξιοτήτων τις οποίες πρέπει να διαθέτει απαραίτητα ένας μεσίτης ασφαλίσεων στην ασφάλεια υγείας.