Βασικοί ασφαλιστικοί ορισμοί και τι σημαίνουν για σας με απλά λόγια

Θέλετε να μάθετε κάποιους βασικούς ορισμούς και τι σημαίνουν για σας σχετικά με το ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας που σκέφτεστε να αναζητήσετε;

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν:


Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η συμφωνία που συνάπτεται με την ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους όρους της οποίας παρέχεται, σε εσάς και στα υπόλοιπα μέλη εφόσον πρόκειται για οικογενειακό πρόγραμμα υγείας, ασφαλιστική κάλυψη.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει την υπογραφή των εκπροσώπων της ασφαλιστικής εταιρείας και περιλαμβάνει τον πίνακα παροχών και το έντυπο όρων ασφάλισης του προγράμματος ασφάλειας υγείας που έχετε επιλέξει.


Ασφάλιστρα.

Το χρηματικό ποσό που έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε για να ισχύει το συμβόλαιο υγείας σας. Μπορείτε να το πληρώνετε με το μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος και μέσω ταχυπληρωμής, τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας. Τα ασφάλιστρα που πληρώνετε έχουν επιβάρυνση φόρων ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζείτε.


Ασφάλισμα ή ασφαλιστική αποζημίωση.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλει για εσάς η ασφαλιστική εταιρεία σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου υγείας που έχετε επιλέξει.


Ατύχημα.

Η κάθε σωματική βλάβη που σας προκύπτει ως ασφαλισμένο και προέρχεται από αιτία εξωτερική, τυχαία, βίαιη, αιφνίδια ανεξάρτητη από την πρόθεσή σας και συνέβη αποδεδειγμένα ενώ ήταν σε ισχύ το ασφαλιστήριο υγείας σας.


Ασθένεια.

Κάθε βλάβη της υγείας σας που δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε παθολογικά αίτια τα οποία δεν υπήρχαν ή αγνοούσατε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ισχύος του προγράμματος ασφάλισης υγείας που είχατε επιλέξει.


Όροι συμβολαίου.

Είναι οι όροι που περιγράφουν τι καλύπτει και με ποιο τρόπο το νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας ή η ασφάλιση υγείας γενικότερα που έχετε αγοράσει. Σημαντική παράγραφο αποτελούν οι εξαιρέσεις του συμβολαίου όπου δηλώνεται τι δεν καλύπτεται στο νοσοκομειακό σας πρόγραμμα.


Εξαρτώμενα μέλη.

Θεωρούνται ο/η σύζυγος σας και τα άγαμα παιδιά σας που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Οικογενειακό συμβόλαιο συνάπτει μία ασφαλιστική εταιρεία σε άτομα που έχουν προβεί σε θρησκευτικό γάμο, πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.


Ασφαλιστικός φορέας.

Είναι ο φορέας κύριας ή ιδιωτικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας.


Συνασφάλιση.

Είναι το ποσοστό σύμφωνα με το οποίο συμμετέχετε στα έξοδα που θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία στο δικό σας πρόγραμμα υγείας.

π.χ. διαγνωστική εξέταση αξονικής τομογραφίας κόστους 150€ και με 20% συμμετοχή, στο πρόγραμμα υγείας που έχετε επιλέξει, σημαίνει ότι θα πληρώσετε 30€ και η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει τα υπόλοιπα 120€.


[Διαβάστε επίσης: "Οι συγγενείς παθήσεις στην ασφάλιση υγείας"]


Απαλλαγή- Συμμετοχή ασφαλισμένων.

Είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε πριν ενεργοποιηθεί η κάλυψή σας στο συμβόλαιο και αρχίσει να πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία εφόσον δεν έχετε αγοράσει ασφάλιση υγείας χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Η απαλλαγή μπορεί να είναι ανά περιστατικό, ανά πάθηση ή ετήσια και μπορεί να είναι ποσοστιαία π.χ. 10% ή ποσοτική π.χ.1000€ επί του κόστους θεραπείας.

Όσο μεγαλύτερη απαλλαγή διαλέξετε στο συμβόλαιό σας τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα της ατομικής ή οικογενειακής ασφάλισης υγείας.


Lifetime όριο.

Είναι το ανώτερο όριο που θα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία καθόλη τη διάρκεια ισχύος του νοσοκομειακού προγράμματος ασφάλειας υγείας που έχετε επιλέξει. Συναντάται συνήθως στις Διεθνείς Εταιρείες.


Τόπος διαμονής.

Είναι η χώρα που διαμένετε μόνιμα για περισσότερο από έξι συνεχόμενους μήνες. Οι Ελληνικές εταιρείες δεν καλύπτουν συνήθως ασφαλισμένο που θα μεταβεί στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση σε αντίθεση με τις διεθνείς εταιρείες που τα προγράμματα ασφάλισης υγείας είναι σχεδιασμένα να επιδέχονται τέτοιου είδους αλλαγές.


Νοσοκομείο.

Είναι το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό, μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Δεν θεωρούνται νοσοκομεία τα κέντρα αποκατάστασης ή επανένταξης για αλκοολικούς και τοξικομανείς,τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές ή χώρος στον οποίο ασκείται μη αναγνωρισμένη και αποδεκτή επιστομονική ιατρική π.χ. γιόγκα, βελονισμός κ.α.


Συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Είναι το κάθε νοσοκομείο με το οποίο η εταιρία έχει συμφωνήσει να εξοφλεί απευθείας τα έξοδα της θεραπείας σας, εφόσον το έχετε επιλέξει για τη νοσηλεία σας. Αναλόγως με την ατομική ή οικογενειακή ασφάλιση υγείας που έχετε επιλέξει υπάρχουν ασφαλιστικές που μέσα από τα προγράμματά τους σου δίνουν μία ή περισσότερες επιλογές νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στις international εταιρίες συνήθως υπάρχει πλήρης ελευθερία επιλογής.


Νοσηλεία.

Είναι η εισαγωγή σας για τουλάχιστον μία διανυκτέρευση για λόγους θεραπείας η οποία είναι ιατρικώς απαραίτητη να παρέχεται σε νοσοκομείο.


Επείγον περιστατικό.

Είναι η ξαφνική διαταραχή της υγείας σας που συνοδεύεται από οξεία σοβαρά συμπτώματα από ατύχημα ή ασθένεια και απαιτεί άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας ή άμεσης νοσηλείας.


Γραμμή υγείας.

Είναι το συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί 24 ώρες και καθόλη τη διάρκεια του έτους στελεχωμένο από εξειδικευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και σας παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού υγείας, ενημέρωση αναφορικά με τις παροχές του νοσοκομειακού προγράμματος ασφάλειας υγείας που έχετε επιλέξει και πληροφορίες σχετικά με τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.


Αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Είναι τα ιατρικώς αναγκαία έξοδα που πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου και σχετίζονται άμεσα με την αιτία της νοσηλείας σας καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο για την θεραπεία πριν και μετά τη νοσηλεία σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έξοδα να μην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας στο συμβόλαιο υγείας που έχετε αγοράσει.


Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000