Ασφάλεια Υγείας: Προϋπάρχουσες ασθένειες

Ήρθε λοιπόν η ώρα να επιλέξουμε ασφάλεια υγείας και μας προβληματίζει το γεγονός αν θα μας δεχτεί η ασφαλιστική εταιρεία, διότι είχαμε αντιμετωπίσει ένα αρκετά σοβαρό ιατρικό γεγονός στο παρελθόν. Μπορεί να πιστεύουμε ακόμη, ότι μια προϋπάρχουσα ασθένεια δεν θα παίξει ρόλο στην ασφάλισή μας, μη γνωρίζοντας πώς λειτουργεί στην πράξη η διαδικασία ασφάλισης υγείας, πριν να δώσει την έγκρισή της μία ασφαλιστική εταιρεία, στον κλάδο υγείας για να μας ασφαλίσει. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πρωτίστως, οικονομικοί οργανισμοί. Συνεπώς, θα επιθυμούσαν ει δυνατόν να μην αναλάβουν περιπτώσεις υγείας, οι οποίες ενδεχομένως στο εγγύς μέλλον να έχουν αυξημένες πιθανότητες νοσηλείας, λόγω του ιατρικού ιστορικού.


Στην πράξη όμως, οι περισσότερες εταιρείες διαχειρίζονται την προϋπάρχουσα ασθένεια με διαφορετικό τρόπο, αν και την εξετάζουν όλες. Αυτό θα γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια αίτησης ασφάλισης, όπου θα πρέπει να αποτυπωθούν όλα τα προϋπάρχοντα ζητήματα υγείας, ώστε να εξεταστεί αν θα δοθεί η έγκριση, για να έχει στην κατοχή του ο πολίτης ένα πρόγραμμα ασφάλειας υγείας, και με ποιους ειδικούς όρους θα προταθεί αυτό.


Για να μπούμε στο κλίμα κατανόησης θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα τι ή ποια θεωρείται προϋπάρχουσα ασθένεια.Τι θεωρείται προϋπάρχουσα κατάσταση στην ασφάλεια υγείας;

Το ακριβές νόημα για το πώς αντιλαμβάνεται και ποια θεωρεί προϋπάρχουσα ασθένεια, η ασφαλιστική εταιρεία, είναι πολύ συγκεκριμένο, οριοθετημένο και κοινό στην εξήγηση, για το σύνολο των εταιρειών, που ασχολούνται με προγράμματα ασφάλειας υγείας. Έτσι, λοιπόν, προϋπάρχουσα κατάσταση θεωρείται μια ιατρική πάθηση που είχατε πριν από την ημερομηνία της συμπλήρωσης αίτησης, η οποία έχει ένα ή περισσότερα από τα ακολουθούμενα, χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

  • θα μπορούσε, ευλόγως, να προβλεφθεί ότι η ιατρική πάθηση θα συνέβαινε, μετά από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης υγείας,
  • αν είχατε ενδείξεις ή συμπτώματα για αυτήν,
  • αν ζητήσατε και λάβατε ιατρικές συμβουλές, όσον αφορά την ιατρική πάθηση,
  • αν λάβατε ή λαμβάνετε ακόμη και τώρα θεραπεία για την αντιμετώπισής της, ή
  • αν γνωρίζετε και ήσασταν ενημερωμένοι για την ύπαρξη της ασθένειας αυτής.


[Διαβάστε επίσης: Χρονικές Αναμονές στην Ασφάλεια Υγείας]


Ποια είναι η αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εταιρειών σε προϋπάρχοντα ιατρική ζητήματα στην ασφάλεια υγείας;

Εκτός από κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να δώσουν την έγκρισή τους και να μας ασφαλίσουν γενικότερα , η αντιμετώπιση που μπορεί να υπάρξει, περικλείεται στις κάτωθι περιγραφόμενες εκδοχές:


α) Ισόβια εξαίρεση της προϋπάρχουσας ασθένειας. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται σαφές ότι η ασφαλιστική εταιρεία θέλει να μας δώσει το πρόγραμμα υγείας, αλλά δεν θα μας αποζημιώσει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, για ζητήματα που θα προέλθουν από αυτή καθαυτή την πάθηση ή τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει σε άλλα ιατρικά ζητήματα.

Σημείωση: Η σύνδεση μιας προϋπάρχουσας ασθένειας με κάποιο άλλο ιατρικό ζήτημα επικυρώνεται μόνο από την γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και όχι με τη βούληση της ασφαλιστικής εταιρείας. Εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διατύπωση του ειδικού όρου για εμάς, όπως και για το πώς αποτυπώνεται στους ειδικούς όρους του συμβολαίου η εμπλοκή μιας ασφαλιστικής εταιρείας στην αποδοχή της ιατρικής άποψης του θεράποντος ιατρού του πολίτη.


β) Χρονική αναμονή με αυτόματη άρση στην ανάληψη αποζημίωσης σε συγκεκριμένες προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αν, για παράδειγμα, μία εταιρεία τοποθετήσει δύο χρόνια χρονική αναμονή, για τη συγκεκριμένη πάθηση, θα αποζημιωθείτε εφόσον υπάρχει επιπλοκή ή υποτροπή της μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλειας υγείας.

Σημείωση: οι χρονικές αναμονές μπορούν να έχουν διάρκεια συνήθως από 1 έως 10 έτη.


γ) Χρονική αναμονή με δικαίωμα επανεξέτασης. Τέτοιου είδους αναμονές προκύπτουν σε ιατρικά ζητήματα που χρειάζεται χρόνος, ο οποίος κατά τα ιατρικά δεδομένα θα καταδειχθεί εμφανώς αν θα συνεχίσει να απασχολεί μία προϋπάρχουσα ασθένεια, τον εκκολαπτόμενο ασφαλισμένο. Η χρονική αναμονή με επανεξέταση μπορεί να έχει διάρκεια οποτεδήποτε από την έναρξη του συμβολαίου ως και 10 χρόνια, συνήθως. Εδώ, για παράδειγμα, αν έχουμε χρονική αναμονή με επανεξέταση για 2 χρόνια, σημαίνει ότι στα 2 αυτά χρόνια ο ασφαλισμένος δεν θα καλυφθεί για οτιδήποτε συμβεί γύρω από την ασθένεια που έχει τοποθετηθεί ο ειδικός όρος, αλλά (με δικά του έξοδα συνήθως) έχει το δικαίωμα να προσκομίσει νεότερη εξέταση αμέσως μετά το πέρας της διετίας. Τότε θα εκτιμηθεί αν θα συνεχίσει να υπάρχει ισοβίως η εξαίρεση ή αν, από την ασφάλεια υγείας θα αρθεί ο ειδικός όρος ο οποίος αφορά την προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση.

Σημείωση: Αξίζει να διερευνήσει κανείς το κατά πόσο ισχύει η μετατροπή αυτού του ειδικού όρου ή διατυπώνεται ο όρος αυτός για λόγους μάρκετινγκ.


δ) Κάλυψη της προϋπάρχουσας ασθένειας στην ασφάλεια υγείας μας με επασφάλιστρο.

Η επιλογή να υπάρξει κάλυψη στην ασφάλεια υγείας από την πρώτη μέρα μιας προϋπάρχουσας ασθένειας με παραπάνω κόστος είναι κάτι που είναι αρκετά συχνό σε μερικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, το ασφαλιστήριό μας είναι τιμολογημένο και κοστίζει 500ευρω ετησίως με ένα επασφάλιστρο 50% θα στοιχίζει 750ευρω. Δηλαδή, επειδή ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος για την ασφαλιστική εταιρεία, μας προτείνει να πληρώσουμε λίγο παραπάνω την ασφάλεια υγείας μας, ώστε να υπάρχει ισχύς από την πρώτη στιγμή και για το θέμα αυτό. Το εύρος του επασφαλίστρου μπορεί να είναι από 10% έως 100% συνήθως.


Αξίζει να πούμε εδώ ότι μπορούν να ισχύουν συνδυαστικά παραπάνω από ένας ειδικοί όροι. Για παράδειγμα, επασφάλιστρο για μια προϋπάρχουσα πάθηση και χρονική αναμονή για κάποια άλλη, στην ίδια ασφάλεια υγείας που αφορά το ίδιο πρόσωπο ή και άλλοι συνδυασμοί .[Διαβάστε επίσης: Οι συγγενείς παθήσεις στην ασφάλιση υγείας ]Ποιος ο ρόλος του ανεξάρτητου μεσίτη στην ασφάλεια υγείας όταν υπάρχουν προϋπάρχουσες ασθένειες;

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι στην ασφάλεια υγείας, όταν υπάρχουν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, χρειάζεται ειδική, ανεξάρτητη, εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διαχείριση της κάθε ασφαλιστικής περίπτωσης. Επειδή η διαχείριση στις προϋπάρχουσες ασθένειες δεν είναι καθόλου όμοια στην πολιτική ανάληψη κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών, η γνώση, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ένας πολίτης ( ας μου επιτραπεί η έκφραση), είναι καταλυτικός παράγοντας επιτυχούς αποτελέσματος και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης.


Συνεπώς, το να υπάρχει δυνατότητα εξ' αρχής, μέσα από την αντικειμενική ματιά του ανεξάρτητου μεσίτη ασφαλίσεων υγείας, όλων των ενδεδειγμένων λύσεων ασφάλειας υγείας της περίπτωσής μας, πρέπει να είναι το ζητούμενο. Ένα άλλο στοιχείο αξιοπιστίας, το οποίο προσδίδεται από τον ανεξάρτητο μεσίτη ασφαλίσεων, είναι η προσεκτική και αναλυτική διαχείριση στην αποτύπωση της ιατρικής περίπτωσης, με όσα στοιχεία ενδείκνυνται κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσής αίτησης της ασφάλειας υγείας. Ακόμη, η προσωπικότητα και η εξειδίκευση είναι εφόδια που επιτρέπουν μία δυναμική και όχι παθητική στάση στην διαπραγμάτευση των ειδικών όρων, τα οποία θα αποτυπωθούν τελικώς στο συμβόλαιό μας.


Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός πως, ειδικά στα προγράμματα ασφάλειας υγείας (τα οποία περικλείουν ειδικούς όρους) η συνεργασία με ανεξάρτητους διαμεσολαβητές, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη και συμφέρουσα λύση όσον αφορά και τη διαχείριση του συμβολαίου μας.


Εδώ, όπου υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες αποζημίωσης, εξαιτίας των ειδικών όρων, πρέπει να υπάρχει ως επί το πλείστον και μία ανεξάρτητη διαχείριση για τα ασφαλιστικά μας συμφέροντα. Είμαστε σίγουροι πως με τη συνεργασία ανεξάρτητου και εξειδικευμένου μεσίτη της ασφάλειας υγείας μας, θα έχουμε πάντα στο πλευρό μας μία δυναμική όσο και ανεξάρτητη φωνή στην εξυπηρέτηση του συμβολαίου μας, ακόμη και αν πρέπει να αντιταχθούμε με επιχειρήματα ενάντια στις αποφάσεις της ίδιας της ασφαλιστικής εταιρείας μας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση από μέρους της. Μη λησμονούμε την σημασία και την ασύγκριτη αξία της υπηρεσίας σε αυτό το τόσο ανθρώπινο και μοναδικό ασφαλιστικό προϊόν, για αυτούς που αγαπάμε περισσότερο. Τους δικούς μας ανθρώπους!


Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000