Ποια τα είδη των νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας στην Ελλάδα; - Μέρος Β

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προγραμμάτων κλειστού τύπου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την έτερη κατηγορία, η οποία δεν είναι άλλη από την νοσοκομειακά προγράμματα ανοιχτού τύπου ή πολλαπλών επιλογών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ


Τα βασικά μειονεκτήματα ενός ασφαλιστηρίου υγείας τέτοιου τύπου είναι τα εξής:

α) Το κόστος των ασφαλίστρων. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων που διατίθεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά συνήθως το κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα προγράμματα κλειστού τύπου.

β) Μερικά προγράμματα υγείας εξ αυτών, ενώ διαθέτουν την κάλυψη νοσηλείας στο εξωτερικό δεν δίνουν την δυνατότητα απευθείας πληρωμής των νοσοκομειακών και των ιατρικών εξόδων από την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό γνώρισμα που πρέπει να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων και σαφέστατα πριν κάνουμε την επιλογή μας.

γ) Αρκετά προγράμματα υγείας, αυτής της κατηγορίας, δεν διαθέτουν ικανοποιητικό πίνακα αμοιβών γιατρών και αναισθησιολόγων, με αποτέλεσμα όταν επιλεγεί νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο να υπάρχει ζήτημα αποδοχής του προς διάθεση ποσό από κάποιους γιατρούς.ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ


Με τη σειρά τους, τα βασικά πλεονεκτήματα των νοσοκομειακών προγραμμάτων όπου συνεργάζονται με πολλά ή με όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα μπορούσε κάποιος εύκολα να τα καταγράψει ως εξής:

α) Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτών των λύσεων είναι ότι διαθέτουν όλες τις επιλογές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Επομένως, κάποιος μπορεί να επιλέξει το νοσηλευτικό ίδρυμα της αρεσκείας του.

β) Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε γιατρού πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει σε ένα περιστατικό υγείας. Επειδή, συνήθως, οι χειρούργοι γιατροί μπορούν να συνεργάζονται -σε κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις- με ένα ή το πολύ δύο νοσηλευτικά ιδρύματα, μπορούμε να τους επιλέξουμε χωρίς περιορισμό. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική, διότι στα βαριά περιστατικά υγείας ή σε σπάνια νοσήματα χρειάζεται ο ειδικός, που πρέπει και θέλεις να επιλέξεις.

γ) Η κατοχύρωση του δικαιώματός μας να επιλέξουμε εμείς εκείνο το ιατρικό κέντρο που θέλουμε, όσο αφορά τη νοσηλεία στο εξωτερικό, αποτελεί σαφέστατα μία σοβαρή επιπλέον εξασφάλιση σε αυτού του είδους τα προγράμματα υγείας.

δ) Τα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας αυτού του τύπου υπόκεινται σε λιγότερες εξαιρέσεις ιατρικών σοβαρών περιπτώσεων υγείας και, συν τοις άλλοις, συμπεριλαμβάνουν στις καλύψεις τους τα άγνωστα συγγενή νοσήματα ή εκ γενετής παθήσεις, οι οποίες κατά την ιατρική βιβλιογραφία ξεπερνούν τις 7.000.

ε) Ένα άλλο σημείο που δυστυχώς δεν θίγεται και δεν εξηγείται όσο πρέπει και αποτελεί ξεκάθαρα ένα από τα σοβαρά, κατά την ασφαλιστική μας άποψη, πλεονεκτήματα των ανοιχτών προγραμμάτων υγείας είναι η κάλυψη της επείγουσας αερομεταφοράς. Δεν πρέπει κανείς να συνδέει την επείγουσα τοπική μεταφορά εντός λεκανοπεδίου Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν μερικά από τα προγράμματα υγείας όπου συνεργάζονται με ένα ή λίγα νοσηλευτικά ιδρύματα, με την επείγουσα διευρυμένη μεταφορά από όλη την επικράτεια και την αερομεταφορά με κάθε πτητικό μέσο, παράλληλα, με το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που αποτελεί το πλήρωμα αυτής.


[Διαβάστε επίσης: "Ποια ασφάλεια υγείας να διαλέξω;"]


Σίγουρα θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα ζητήματα στα οποία υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο είδη προγραμμάτων υγείας (κλειστού τύπου νοσοκομειακά προγράμματα και ανοιχτού τύπου ή πολλών συνεργασιών νοσηλευτικών ιδρυμάτων), αλλά ξεκάθαρα επιλέξαμε τα πιο σημαντικά και σοβαρά θέματα, που -απαραίτητα- επιβάλλεται να γνωρίζει ο πολίτης, δια μέσου του επαγγελματία μεσίτη ασφαλίσεων υγείας. 


Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα ως άνω περιγραφόμενα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προς διάθεση νοσοκομειακών προγραμμάτων από εταιρεία σε εταιρεία. Αυτές έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ωρίμασης ασφαλιστικών περιπτώσεων και με τους τρόπους όπου τακτοποιούνται διαφορετικά οι ιατρικές περιπτώσεις. Ο ρόλος του εξειδικευμένου μεσίτη ασφαλίσεων υγείας, με την ανεξαρτησία που τον διέπει, παίζει ένα πρωτεύοντα και καταλυτικό ρόλο στην επιλογή της καταλληλότερης ασφάλειας υγείας ενός ατόμου ή μιας οικογένειας ή ακόμη και μιας ομάδας στην τελική επιλογή τους.