Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Σύνταξης - A’ μέρος

Στο πρώτο μέρος του άρθρου μας θα ασχοληθούμε με το γενικό πλαίσιο και τα είδη της ομαδικής ασφάλισης καθώς και στην ανάλυση των παροχών ενός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Υγείας και Προστασίας. 

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με την ομαδική ασφάλιση Σύνταξης και τις παραμέτρους που μπορεί να υπάρχουν τόσο στον τύπο όσο και στην διαμόρφωση ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.


Τα είδη ασφάλισης που υφίστανται σε μία οργανωμένη κοινωνία είναι τρία. Με ένα ξεχωριστό όσο και διαφανή ρόλο:

Α) Η Kοινωνική ασφάλιση, η οποία αντιπροσωπεύει την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών μας που ο δημόσιος φορέας είναι επιφορτισμένος να εξασφαλίζει στο σύνολο των πολιτών μιας χώρας. 

Β) Η Ομαδική ασφάλιση, η οποία ρυθμίζει με τον καλύτερο τρόπο τις βασικές μας ανάγκες και αποτελεί ένα συνεργατικό πυλώνα με την δημόσια ασφάλιση, επιτρέποντας στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης να απολαμβάνουν ένα πιο αναβαθμισμένο επίπεδο παροχών για την υγεία τους, την προστασία και την σύνταξή τους.

Γ) Η Ατομική/Ιδιωτική ασφάλιση που έρχεται να υπερκαλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες υγείας, ζωής ή αποταμίευσης των πολιτών.


Στην τοπική αλλά και τη διεθνή ασφαλιστική αγορά εξετάζονται χωρίς ερωτηματολόγια υγείας ακόμη και εταιρείες με ανθρώπινο δυναμικό μέχρι και 5 εργαζομένων. Η δυνατότητα κάλυψης των προστατευόμενων μελών στην ασφάλιση Ζωής και Υγείας ισχύει ως τα 28 έτη αλλά και παραπάνω, αναλόγως με την πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας. 


Οι παροχές, το κόστος και το ύψος των κεφαλαίων αποτελούν υπόθεση συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματία ή του οργανισμού που ασφαλίζεται και του μεσίτη ασφαλίσεων, μιας που υπάρχει πολύ μεγάλη ευελιξία. Τι είναι η Ομαδική Ασφάλιση Ζωής Υγείας και Σύνταξης; Και γιατί είναι σημαντική;

Η Ομαδική ασφάλιση Ζωής Υγείας και Σύνταξης είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος ανά τον κόσμο για να ενισχύσει μία εταιρεία μικρού ή μεγάλου βεληνεκούς με παροχές ουσίας το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο και αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιό της. Η αποστολή αυτού του προϊόντος είναι να κάνει τη ζωή των ανθρώπων της επιχείρησης ασφαλέστερη και καλύτερη ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα και να παράγουν περισσότερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα για τον οργανισμό που εργάζονται.Οφέλη για την επιχείρηση:

Η Ομαδική ασφάλιση υγείας, ζωής και αποταμίευσης αποτελεί σίγουρη επένδυση για τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν για τους παρακάτω λόγους:

α) Ενισχύει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και αποτελεί σίγουρο τρόπο προσέλκυσης και συγκράτηση ικανών στελεχών που θα εργαστούν για την επιτυχία της εταιρείας. 

β) Δημιουργεί και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρεία, αφού προστατεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους.  Το θετικό κλίμα που αποκτάται με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί και στιβαρά ηθικά ερείσματα, αφού απαλλάσσει τους εργαζομένους από σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν και πέραν της εργασίας τους. 

γ) Αποτελεί ένα ισχυρό φορολογικό όφελος για την εταιρεία, το σύλλογο ή τον οργανισμό αφού με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τα ασφάλιστρα αποτελούν αναγνωρισμένες παραγωγικές δαπάνες και φοροαπαλλάσσονται πλήρως. Το όριο των € 1.500 ανά εργαζόμενο καθώς και το υπό-όριο των €300 του κόστους των προστατευόμενων μελών, εφόσον το πληρώνει ο εργοδότης, αποτελούν παροχή ουσίας και εγγύηση εκπιπτόμενων μεγάλων εξόδων. 

δ) Η Ομαδική Ασφάλιση δημιουργεί σύγχρονα πακέτα αμοιβών και καταφέρνει να επιτύχει οικονομία κλίμακος, διότι αιτιολογείται το προσωπικό ανά ομάδα ή τμήμα. Έτσι μπορεί να υπάρχει και μία διαφορετική διαβάθμιση παροχών αναλόγως με τη στελέχωση και την παραγωγικότητα. 

ε) Αποτελεί, η Ομαδική Ασφάλιση, και επιλογή για τον ίδιο τον επιχειρηματία, ώστε να εξασφαλίσει τον εαυτό του και τα μέλη της οικογένειάς του, αν το επιθυμεί, με νοσοκομειακές παροχές και άλλου είδους ωφελήματα προστασίας για τους ανθρώπους του. 

ζ) Η Ομαδική Ασφάλιση υγείας και προστασίας ειδικότερα στις πιο πολλές εταιρείες δεν δημιουργεί την υποχρέωση να αποκαλυφθούν ευαίσθητα ιατρικά προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να μην έρχονται σε δύσκολη θέση. Στην αίτηση ενσωμάτωσης ζητούνται μόνο δημογραφικά στοιχεία. Οφέλη για τους Εργαζομένους:

Η Ομαδική Ασφάλιση Υγείας, Προστασίας και Αποταμίευσης  αποτελούν και για τους εργαζομένους παροχές ουσίας που πρέπει να αποτιμηθούν πολύ περισσότερο από το πραγματικό οικονομικό κόστος που αποτυπώνεται στη συμφωνία της επιχείρησής τους με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους:

α) Είναι σίγουρο ότι δημιουργεί εξασφάλιση και σημαντική οικονομική προστασία σε δύσκολες στιγμές ιατρικών περιστατικών για τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και για την οικογένειά του. 

β) Λειτουργεί ως έμμεση βελτίωση των αποδοχών του, αλλά όχι με τη στενή έννοια της οικονομικής ενίσχυσης, αλλά με την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τους ανθρώπους που αγαπά και για τον ίδιο. 

γ) Δημιουργεί αίσθημα ευφορίας, ασφάλειας και σιγουριάς, λειτουργώντας καταλυτικά και στον ψυχισμό του. Το να γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει λύση σε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας λειτουργεί ως ψυχολογικό αγχολυτικό.Τα είδη της Ομαδικής Ασφάλισης:

Τρία είναι τα είδη που αποτελούν την προτίμηση των επιχειρήσεων, συλλόγων ή οργανισμών για τους ανθρώπους τους:

Α) Ομαδικά Προγράμματα Υγείας

Β) Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής και Εισοδήματος

Γ) Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα


[Διαβάστε επίσης: "Ομαδικά Προγράμματα Υγείας και Ατομική Ασφάλιση" ]


Τα πρώτα δύο είδη μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε ένα συνδυασμένο ομαδικό πρόγραμμα Ζωής και Υγείας. Οι επιμέρους παροχές μπορούν να είναι οι εξής:

-Νοσοκομειακή Περίθαλψη, η οποία εμπεριέχει όλα τα έξοδα που θα συναντήσει ένας εργαζόμενος ως εσωτερικός ασθενής ή νοσηλευόμενος για περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να γίνει εισαγωγή σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

-Εξωνοσοκομειακές παροχές ( ιατρικές επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις όπως και φυσιοθεραπείες καθώς και άλλου είδους θεραπείες λοιπών ιατρικών πράξεων)

-Επιδόματα (όπως χειρουργικό, νοσοκομειακό, τοκετού, κλπ.)


Ακολούθως, οι παροχές ασφάλισης Ζωής και Εισοδήματος, μπορούν να είναι οι εξής:

-Απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία, η οποία είναι μία σημαντική βοήθεια για τα εξαρτώμενα μέλη του εργαζομένου.

-Ασφάλιση Ανικανότητας όπου η ανικανότητα μπορεί να είναι μόνιμη και στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν μπορεί να βιοποριστεί και για τον λόγο αυτό λαμβάνει ένα προκαθορισμένο ποσό εφάπαξ. Η Ανικανότητα μπορεί όμως να είναι και πρόσκαιρη που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να μείνει για ένα διάστημα εκτός εργασίας π.χ. δύο μηνών, κατά την διάρκεια του οποίου θα λάβει την προκαθορισμένη οικονομική ενίσχυση που είχε προνοήσει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται.


Επίσης, μπορεί να υπάρχει παροχή μερικής ανικανότητας, που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται αλλά θα λάβει χρηματικό βοήθημα διότι πιθανόν να υπάρχει κάποιο μόνιμο κινητικό πρόβλημα σε κάποιο μέλος, ή ακόμη και απώλεια μέλους. 

Κάτι επιπλέον που μπορεί να υπάρχει ως επιλογή στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας είναι το λεγόμενο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών. Το οποίο αποτελεί ένα προκαθορισμένο εφάπαξ ποσό εάν κάποιος εργαζόμενος νοσήσει από μία σοβαρή πάθηση (π.χ. κακοήθεια, εγκεφαλικό, σκλήρυνση κατά πλάκας).

Τέλος, τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις, έξοδα φαρμάκων, φυσιοθεραπείες από ατύχημα κλπ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό προσάρτημα στην ομαδική ασφάλιση υγείας των εργαζομένων. 

Όπως είπαμε, ο σχεδιασμός της ομαδική ασφάλισης υγείας και ζωής μπορεί να γίνει ελεύθερα με κάποια από τις παραπάνω περιγραφόμενες καλύψεις ή με το σύνολό τους. Επίσης, το ύψος των παροχών και το κόστος που είναι διατεθειμένος να επενδύσει για τους εργαζομένους ο επιχειρηματίας αποτελεί κριτήριο και επιλογή δική του.