Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Σύνταξης - B’ μέρος

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι διαμόρφωσης εταιρικών παροχών ουσίας, αποτελώντας πολύτιμη παροχή για τους εργαζόμενους. Ειδικά στο σημερινό ραγδαίως εξελισσόμενο περιβάλλον με τις πολύ δυσοίωνες δημογραφικές εξελίξεις που καθιστούν το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης ανίσχυρο να ανταποκριθεί με ικανοποιητικές παροχές συντάξεων, η δυνατότητα παροχών ιδιωτικής σύνταξης αποτελεί επιτακτική ανάγκη και μέλημα για τον κάθε εργαζόμενο. Για την επιχείρηση αποτελεί ένα σίγουρο επιλεγόμενο επιχειρηματικό εργαλείο διαμόρφωσης εταιρικών παροχών ουσίας που δεν χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την εταιρεία αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

[Διαβάστε επίσης: Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδότησης - A’ μέρος ]


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας και τα στελέχη όπως ορίζονται στα ειδικά έντυπα των υπαλληλικών καταστάσεων και πάντα σύμφωνα με το είδος του ομαδικού προγράμματος σύνταξης. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών στις ομάδες των εργαζομένων που μπορεί να υπάρξει σε ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι κατά ελάχιστο συνήθως 5.


ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Οι εισφορές λογίζονται για τις εταιρείες ως παραγωγική δαπάνη και δεν αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο, οπότε δεν υπόκεινται σε καμία φορολόγηση

• Οι εισφορές των εργαζομένων που συμμετέχουν, εξαιρούνται από το φορολογητέο τους εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και δεν καταβάλλουν φόρο μέχρι την έναρξη της συντάξιμης παροχής

• Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διέπονται ειδικής αυτοτελούς φορολογικής μεταχείρισης, κατά την στιγμή κατά την οποία θα λάβουν την καθορισμένη συντάξιμη παροχή


Τα είδη ομαδικών προγραμμάτων σύνταξης

Δύο είναι οι κατηγορίες ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που μπορεί να επιλέξει κάποιος.

1) Τα προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου απόδοσης.

Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο ενώ αποδίδεται στους ασφαλισμένους εργαζόμενους η όποια υπεραπόδοση προκύψει. Επιλέγοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει κανένα επενδυτικό κίνδυνο αλλά είναι σίγουρο ότι οι αποδόσεις ελαχιστοποιούνται.


2) Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα επιλογής επενδύσεων.

Αν η επιλογή είναι να αποκτήσουμε πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις αναλαμβάνοντας όμως τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο, τότε μπορούμε να επιλέξουμε επενδυτικές επιλογές συντηρητικού, <>ισορροπημένου ή επιθετικού χαρτοφυλακίου.

Εδώ υπάρχουν πολλά είδη και συνδυασμοί ομαδικών προγραμμάτων ασφάλειας σύνταξης τα οποία μπορούν να προταθούν από τον πιστοποιημένο μεσίτη ασφαλίσεων ανάλογα με τις επενδυτικές επιλογές του εκάστοτε ενδιαφερομένου.Πώς θα κάνω τη σωστή επιλογή ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος;

Η απαραίτητη προϋπόθεση που θα συνεισφέρει στην σωστή επιλογή ενός συνταξιοδοτικού ομαδικού προγράμματος από μεριάς του εργοδότη συνδυάζεται απαραίτητα με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επενδυτικού προφίλ.

Εκεί γίνονται οι απαραίτητες ερωτήσεις ώστε να προσδιοριστούν και να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα για τη δημιουργία και την απόκτηση του κατάλληλου ομαδικού προγράμματος σύνταξης.Μερικές χρήσιμες απαντήσεις που πρέπει αποδοθούν με ακρίβεια είναι οι εξής:

• Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας του προγράμματος ομαδικής σύνταξης;

• Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ που θα ακολουθηθεί ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που προτίθεστε να αναλάβετε;

• Ποια είναι η γνώση, η πρότερη εμπειρία και εξοικείωση με τέτοιου είδους επενδυτικές επιλογές του προσώπου που έχει αναλάβει την ευθύνη της σύγκρισης του καταλληλότερου προϊόντος της ομάδας;

• Ποιες είναι οι επιμέρους επιλογές των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και πώς διαφέρουν;


Οι επιλογές δημιουργίας ενός συνταξιοδοτικού κεφαλαίου με καθορισμένες εισφορές του εργοδότη ή του εργαζόμενου είναι οι εξής:

• Ποσοστό εισφορών επί του μηνιαίου μισθού

• Αναλογική προσέγγιση εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου που σημαίνει ότι η δημιουργία του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται από τις εισφορές μόνο του εργοδότη ή μόνο του εργαζόμενου ή και με την συνεισφορά και των δύο.

• Επίσης μπορεί να επιτευχθεί με την συσσώρευση μικτών ετήσιων αποδοχών σύμφωνα με τη διάρκεια του προγράμματος όπως και με την πιθανή ετησιοποιημένη αύξηση του μισθού του εργαζόμενου.


Μερικές διαφοροποιήσεις και επιπλέον χαρακτηριστικά των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι οι εξής:

• Δυνατότητα εκτάκτων εισφορών από την εταιρεία και τα μέλη του προγράμματος (συνήθως μία φορά το έτος με παρακράτηση).

• Δυνατότητα μερικής εξαγοράς, όπως και της παροχής οικογενειακής προστασίας σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία, υπό τη μορφή εγγυημένης σύνταξης εφάπαξ πόσου.

• Η παροχή ανικανότητας υπό τη μορφή εφάπαξ μέσω μιας προκαθορισμένης μηνιαίας σύνταξης.

• Δυνατότητα αλλαγής επιλογών με κάποιες προϋποθέσεις αναλόγως με την εταιρεία και το πρόγραμμα της ομαδικής σύνταξης.

• Επιλογή μερικής εξαγοράς από τον ατομικό λογαριασμό που αφορά έκτακτες εθελοντικές καταβολές και δυνατότητα εκταμίευσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών π.χ. σοβαρή ασθένεια.


Τέλος σε αρκετές εταιρείες δίνεται η επιλογή, όταν υπάρξει αναγκαστική αποχώρηση από την εταιρεία για λόγους απάτης ή άλλων εγκληματικών ή αξιόποινων πράξεων, του αποκλεισμού του εργαζόμενου. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται για τον ίδιο η δυνατότητα λήψης οποιουδήποτε ποσού που έχει συσσωρευτεί κατά τα περασμένα έτη της εργασίας του και αυτονόητα παύει η συμμετοχή του και συνολικά στο πρόγραμμα σύνταξης. Επίσης μπορεί να καθοριστεί διαβάθμιση κεφαλαίων με διαφορετικά ποσά ανά ομάδα στελεχών και εργαζομένων. Άξιο προσοχής χρήζει το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα να καθοριστούν εκ των προτέρων τα ελάχιστα έτη τα οποία έχει λαμβάνειν ένας εργαζόμενος το συσσωρευμένο κεφάλαιο από το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.


Στο δυναμικό όσο και μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η παροχή του μελλοντικού επιπλέον εισοδήματος, θα πρέπει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράγοντα της απόλυτης ενεργοποίησης του ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού μιας επιχείρησης με σκοπό να παράξει τα μάλα. Ο δρόμος της εξέλιξης πάντα έρχεται από τον άνθρωπο μιας επιχείρησης και αυτό είναι που θα πρέπει να προσεχθεί πρωτίστως και ιδιαιτέρως.


Η καθοδήγηση, η γνώση και η ανεξαρτησία του εξειδικευμένου μεσίτη ασφαλίσεων πάνω στις επιλογές ομαδικών προγραμμάτων αποταμίευσης, αποτελεί τη συνταγή επιτυχούς επιλογής για την επιχείρηση και εχέγγυο συνεχούς υποστηρικτικής δυναμικής.