Πώς αλλάζω την ασφάλεια υγείας μου;

Προϋποθέσεις και Διαδικασία για την Αλλαγή Ασφάλισης Υγείας.

Η προνόηση κατοχής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα που διακρίνει αρκετούς ανθρώπους που θέλουν να έχουν την μέγιστη δυνατότητα άμεσων λύσεων ώστε να ιαθούν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας.

Πολλές φορές οι πολίτες προβαίνουν σε απόπειρα αλλαγής του ατομικού ή οικογενειακού προγράμματος υγείας και το αντικαθιστούν με κάποιο άλλο πρόγραμμα υγείας. Οι λόγοι που τους ωθούν να αλλάξουν την ασφάλεια υγείας τους, από την εμπειρία μας, είναι συνήθως τρεις:

  1. Η αύξηση ασφαλίστρων είναι ένας παράγοντας που δυσκολεύει αρκετούς πολίτες να υποστηρίξουν οικονομικά τα ασφαλιστήρια υγείας τους.
  2. Η άρνηση κάλυψης σε περιστατικό υγείας από μέρους της ασφαλιστικής σε περίπτωση αίτησης αποζημίωσης (οι περισσότερες παρεξηγήσεις δημιουργούνται εδώ από την ελλιπή ενημέρωση και τον εσφαλμένο προτεινόμενο τρόπο αρχικής ανάληψης κατά τη διάρκεια της αίτησης).
  3. Η μη ανταπόκριση από μέρους του διαμεσολαβητή ασφαλιστικού συμβούλου ή και της ασφαλιστικής εταιρείας στις υπηρεσίες υποστήριξης με τρόπο ξεκάθαρο και βοηθητικό.


[Διαβάστε επίσης: "Ομαδικά Προγράμματα Υγείας και Ατομική Ασφάλιση"]

Οι προϋποθέσεις για την αλλαγή της ασφάλισης υγείας

Ξεκινάμε από τη πιο βασική προϋπόθεση αλλαγής προγράμματος υγείας που δεν είναι άλλη παρά η ιατρική κατοχύρωση στο νέο πρόγραμμα που σκεπτόμαστε να μεταβούμε.

Εξηγώντας το απλά να πούμε ότι όταν κάποιος κατά τη διάρκεια του παλαιού συμβολαίου ασφάλειας υγείας του απέκτησε μια σοβαρή ασθένεια θα πρέπει να γίνουν προσεκτικές ενέργειες μετάβασης. Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να πρέπει να διατηρήσουμε την υπάρχουσα ασφάλιση υγείας στην εταιρεία που είμαστε ασφαλισμένοι ήδη. Εδώ να σημειώσουμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν λύσεις τροποποιήσεων που μπορούν να εξεταστούν από έμπειρους και εξειδικευμένους ασφαλιστές υγείας (και στο κομμάτι το υποστηρικτικό αλλά και με πιθανές τροποποιήσεις καλύψεων, απαλλαγών, συνδυαστικών προτάσεων, κ.α.).

Κατά δεύτερο λόγο, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν αυτό το νέο πρόγραμμα υγείας που προτείνεται ως "σωτήριο" ανήκει στην ίδια κατηγορία καλύψεων με το παλιό νοσοκομειακό μας πρόγραμμα, π.χ. όταν το πρόγραμμά μας καλύπτει νοσηλείες σε όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα και προτείνεται η αλλαγή από κάποιο που έχει μία ή τρεις συνεργασίες για ιατρικά περιστατικά, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτό είναι κάτι το πολύ διαφορετικό.

Εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ προσεκτική μελέτη από τον ασφαλιστή υγείας και να απαντηθούν με ακρίβεια τα εξής ερωτήματα:

  • τι ασφάλεια υγείας διαθέτει ο πολίτης;
  • για ποιο λόγο θέλει να την αλλάξει;
  • υπάρχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό υγείας;
  • ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες;
  • τι χάνει και τι κερδίζει από τα προτεινόμενα;

ώστε να παρθεί μια απόφαση ουσίας που θα έχει χαρακτηριστικά που πραγματικά έχει ανάγκη στο νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας. Επίσης σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν πολλές παράμετροι ώστε να καταστεί βιώσιμη και επωφελής αυτή η αλλαγή.

Μη λησμονούμε ότι η ασφάλεια υγείας και τα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας ειδικότερα, επιφυλάσσουν δυσάρεστες οικονομικές και όχι μόνο συνέπειες όταν δεν εξηγηθούν και δεν εξεταστούν όλα τα παραπάνω βασικά ερωτήματα.


Η διαδικασία για την αλλαγή της ασφάλισης υγείας

Όταν λοιπόν το πλαίσιο και οι συνθήκες αλλαγής της ασφάλειας υγείας είναι προς συμφέρον του πολίτη, τότε ζητούνται τα εξής για την κατοχύρωση της ασφαλισιμότητας:

Α) Το παλαιό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας. Β) Η τελευταία απόδειξη πληρωμής που αποδεικνύει ότι η ασφάλεια υγείας είναι εν ισχύ.

Εδώ λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι στο νέο πρόγραμμα δεν πρέπει να υπάρχουν χρονικές αναμονές* όσον αφορά κάποια περιστατικά υγείας.

Επομένως, πρέπει να αναφέρεται στο νέο συμβόλαιο υγείας, με ειδικό όρο, ότι δίδεται άρση αναμονών, που σημαίνει ότι η νέα ατομική ή οικογενειακή ασφάλιση υγείας θα λειτουργεί από την πρώτη στιγμή σε όλα τα περιστατικά υγείας που ενδεχομένως να υπάρξουν.

Αξίζει να τονίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν και δεν δίνεται άρση αναμονής σε ασθένειες οι οποίες δεν ήταν καλυπτόμενες στο παλαιό πρόγραμμα υγείας.

Να πούμε προσθετικά ότι σε μερικές κατηγορίες προγραμμάτων δεν υποστηρίζεται η διαδικασία αυτή.

Φυσικά και εδώ υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να προσεχθούν γιατί π.χ. κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να δώσουν άρση αναμονών για ορισμένες κατηγορίες παθήσεων.

Προσπαθώντας να φωτίσουμε μια διαδικασία που συμβαίνει κατά κόρον στην ασφαλιστική βιομηχανία, αξίζει να τονίσουμε ότι το πρακτικό επίπεδο είναι αυτό που υπερισχύει πάντα για να υπάρξει ένα εντελώς προσεγμένο και ενδεδειγμένο πλαίσιο ασφαλούς μετάβασης μιας ασφάλισης υγείας. Η θεωρία όμως είναι αυτή που καθοδηγεί ένα έμπειρο και εξειδικευμένο ασφαλιστή υγείας ώστε να κάνει τις απαιτούμενες και απαραίτητες ενέργειες.

* Οι χρονικές αναμονές, στην ασφάλεια υγείας, αφορούν μόνο ασθένειες και εννοούνται όταν μια ασφαλιστική εταιρεία θέτει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να καλύψει μια νοσηλεία σε επιλεγμένες καταστάσεις υγείας, π.χ. η εγχείρηση αμυγδαλών καλύπτεται μετά το πρώτο έτος ισχύος ενός νοσοκομειακού προγράμματος.Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000