Εξαιρέσεις Γ' Μέρος: Εκπαίδευση των ασφαλισμένων στις εξαιρέσεις της ασφάλισης υγείας

[ή αλλιώς "Ψιλά γράμματα στις ασφάλειες υγείας"]

Γ' Μέρος: Εκπαίδευση των ασφαλισμένων στις εξαιρέσεις της ασφάλισης υγείας.

 Α. Εξαιρέσεις κοινές για όλους:

Εξαιρέσεις υπάρχουν κοινές για όλους τους πολίτες σε όλα τα προγράμματα υγείας που διαθέτει μια ασφαλιστική εταιρεία.

Έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με τη βοήθεια ενημερωμένων και αντικειμενικών ασφαλιστικών συμβούλων υγείας να επιλέξει, αφού δει τις εξαιρέσεις αυτές, το κατάλληλο ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Εδώ θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και κατανοητό από τον υποψήφιο προς ασφάλιση υγείας πολίτη, ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να καλύπτει όλα τα περιστατικά υγείας και είναι φτιαγμένο για χιλιάδες πολίτες.

Επομένως δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε να προστεθεί από τις εξαιρέσεις των συμβολαίων υγείας κάτι για κάποιον προσωπικά. Το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε.


Β. Εξαιρέσεις εξατομικευμένες και ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή:

Ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου είναι να φέρει εις πέρας μια ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ του πολίτη και της ασφαλιστικής εταιρείας και να αντικαταστήσει επωφελή για τις δύο πλευρές.

Η ύπαρξη συμβολαίου υγείας είναι καλύτερη πάντα από τη μη ύπαρξή του.

Οι προσωπικές δεξιότητες, η γνώση, η εξειδίκευση, η εμπειρία, η αντικειμενικότητα και η ικανότητα υποστήριξης στις αποζημιώσεις είναι εφόδια που πρέπει να διακρίνει ο υποψήφιος για ασφάλιση υγείας ότι διαθέτει ο ασφαλιστής που έχει επιλέξει.

Το καλύτερο και αυτό που θα θέλαμε όλοι είναι να προστατευτούμε μέσα από την ασφάλιση υγείας για όλα τα θέματα που μας απασχολούν ή μας απασχόλησαν στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πάντα εφικτό, ανάλογα με την περίπτωση.

Αξίζει όμως κανείς να απορρίψει την ασφάλεια υγείας γι'αυτόν το λόγο;

Είναι λόγος για κάποια ιατρικά ζητήματα που εξαιρούνται, να μην επιλέξει την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ενώ μπορεί να έχει προστασία αυτός και η οικογένειά του για χιλιάδες άλλα περιστατικά υγείας;

 

Γ. Η γνώμη των πολλών και ειδικών:

Η ασφάλεια υγείας είναι προσωπικό θέμα που βασίζεται στη λογική και μας δίνει λύσεις τη στιγμή που έχουμε ανάγκη.

Κανείς γνωστός μας δικηγόρος, που διαφωνεί πιθανόν με μια εξαίρεση ή έναν ειδικό όρο του συμβολαίου υγείας που σκεπτόμαστε να επιλέξουμε, δεν θα πληρώσει τα νοσήλια σε μια πιθανή εισαγωγή λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Σχεδόν κανείς φίλος ο οποίος έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για τις ασφαλιστικές που προσφέρουν προγράμματα υγείας, δεν θα μας ενισχύσει οικονομικά σε μια παρόμοια κατάσταση ατυχήματος ή ασθένειας.

Όλοι τοποθετούνται και έχουν άποψη και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και αρκετά προσεκτικοί στην πληροφόρηση που δεχόμαστε.

Στο κάτω κάτω σε ποιους επαγγελματικούς χώρους δεν υπάρχουν αρνητικά σχόλια;

Η ασφάλιση υγείας είναι ανάγκη για εμάς και την οικογένειά μας και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε.


Δ. Οι εξαιρέσεις, το μέσο για αγοραστικό ασφάλιστρο.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι ένα προϊόν πολύ ειδικό και για να κρατηθεί ως επιλέξιμο αγοραστικά είδος επιβάλλεται να διατηρηθεί προσιτό το επίπεδο του κόστους.

Φυσικά, εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν επιλογές ασφάλειας υγείας που οι εξαιρέσεις ελαχιστοποιούνται.

Έτσι λοιπόν έχουμε προγράμματα υγείας που επειδή εξαιρούν κάποιες περιπτώσεις για ορισμένα διαστήματα, έχουν μια πιο προσιτή τιμή στο ασφάλιστρό τους ή επειδή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου εξαιρέσεις έχουν πολύ ακριβό κόστος.


Ε. Διαπραγμάτευση στην υπερβολή μιας εξαίρεσης.

Ο ρόλος μας στην αποδοχή όρων εξαίρεσης στην ασφάλιση υγείας δεν πρέπει να είναι παθητικός, εάν η ασφαλιστική εταιρεία υπάρξει υπερβολική.

Το δικαίωμα επανεξέτασης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που είναι εν ισχύ το συμβόλαιο υγείας μας, μπορεί να αποδειχθεί το μέσο για να κερδίσουμε στο μέλλον μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση στο ιατρικό θέμα που έχουμε πάρει εξαίρεση.

Ουσιαστικά κρατάμε το δικαίωμα να αποδείξουμε ότι έχει βελτιωθεί η υγεία μας και να κερδίσουμε την αποδοχή της ασφαλιστικής να μας δώσει την κάλυψη στο πρόβλημα υγείας το οποίο αρχικά μας εξαίρεσε.ΣΤ. Η εξαίρεση δεν είναι προσωπική.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δέχονται πολυάριθμες αιτήσεις για προγράμματα υγείας σε εβδομαδιαία βάση και είναι προετοιμασμένες να απαντούν σε προβλήματα υγείας που προϋπάρχουν και είναι γραμμένα στην αίτηση υγείας που υποβάλλει ο πολίτης με τον ίδιο σχεδόν τρόπο.

Αυτό γίνεται διότι ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα υγείας, η ασφαλιστική εταιρεία έχει ορισμένες δυνατότητες κάλυψης.

Όταν λοιπόν, δεν προβλέπεται να καλύψει συγκεκριμένες παθήσεις, τοποθετείται με εξαίρεση ή με χρονική αναμονή κάλυψης. Επομένως, δεν εξετάζει ούτε προσβάλει ανθρώπους επί προσωπικού, ούτε στοχοποιεί πολίτες. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.


Ζ. Δηλώνουμε τα πάντα στην αίτηση.

Το ιστορικό υγείας εφόσον υπάρχει, πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και ακριβή όταν αιτούμαστε ασφάλιση υγείας. Η απόκρυψη πληροφοριών εγκυμονεί άρνηση της ασφαλιστικής εταιρείας στη κάλυψη νοσηλείας.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι ασφαλιστικές καλύπτουν στην ασφάλεια υγείας ότι ιατρικό περιστατικό δεν προϋπάρχει και διαχειρίζονται με εξαίρεση, παραπάνω ασφάλιστρο, ή κάλυψη με χρονική αναμονή για όποια πάθηση είναι προϋπάρχουσα.

Άρα συμβουλές στην ασφάλιση υγείας τύπου "Μη το αναφέρεις αφού δε φαίνεται στο βιβλιάριο" από άσχετους αλλά και σχετικούς δε πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, διότι μπορούν να μας βάλουν σε περιπέτειες.

Π.χ. άρνηση κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία ή ακύρωση συμβολαίου υγείας από μέρους της ασφαλιστικής για ψευδή δήλωση.

 

Για το Α' Μέρος στις Εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

A΄ Μέρος: Κοινές εξαιρέσεις σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας.


Για το B' Μέρος στις Εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:


Β΄ Μέρος: Καλύψεις που δεν αποτελούν εξαιρέσεις σε κάποια ασφαλιστήρια υγείας.Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000