Εξαιρέσεις Α' Μέρος: Κοινές εξαιρέσεις σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας

[ή αλλιώς "Ψιλά γράμματα στις ασφάλειες υγείας"]

Αξίζει να σταθούμε σε κάτι που όπως και να το πεις, είναι το σημείο προστριβής, διαφωνιών και παρεξηγήσεων ανάμεσα σε πολίτες, ασφαλιστές και ασφαλιστικές εταιρίες.

Αναφερόμαστε φυσικά στις εξαιρέσεις ή στην καθομιλουμένη «ψιλά γράμματα» τα οποία σε ένα ασφαλιστήριο υγείας ατομικό ή οικογενειακό είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζονται.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ακόμα και στις εξαιρέσεις στην ασφάλιση υγείας υπάρχει διαφοροποιημένη τοποθέτηση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Εμείς θα ασχοληθούμε με τέσσερις (4) επιμέρους ενότητες που πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να γίνει ο διαχωρισμός στο μυαλό του καταναλωτή.

Α. Κοινές εξαιρέσεις σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας.

Β. Καλύψεις που δεν αποτελούν εξαιρέσεις σε κάποια ασφαλιστήρια υγείας.

Γ. Εκπαίδευση των ασφαλισμένων στις εξαιρέσεις της ασφάλισης υγείας.

Δ. Οπτική γωνία των ασφαλιστικών εταιριών στις εξαιρέσεις των νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας. 

Α' Μέρος: Κοινές εξαιρέσεις σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας.

Οι εξαιρέσεις σε ένα πρόγραμμα υγείας είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διότι καμία ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο δεν δύναται να υποστηρίξει όλα τα ιατρικά περιστατικά με κάλυψη. Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν παρέχεται κάλυψη για περιπτώσεις νοσηλείας ή οποιαδήποτε έξοδα καθώς και κάθε άλλης μορφής παροχή που οφείλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις οι οποίες είναι κοινές για όλα τα προγράμματα υγείας.

 1. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.
 2. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες.
 3. Συμμετοχή σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με μηχανοκίνητα μέσα.
 4. Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών.
 5. Νοσηλεία για χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου.
 6. Θεραπεία ή νοσηλεία για ατύχημα συνεπεία μέθης οδηγού όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ισχύοντες νόμους.
 7. Θεραπεία ή νοσηλεία από ατύχημα του ασφαλισμένου σε στρατιωτικά γυμνάσια ενόπλων δυνάμεων οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.
 8. Επεμβάσεις κοσμητικής ή πλαστικής χειρουργικής αισθητικού τύπου.
 9. Συμμετοχή σε πόλεμο, επαναστάσεις, στάσεις ή σε ταραχές.
 10. Επιδράσεις ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας και χημικής μόλυνσης ή ιονίζουσας ακτινοβολίας.
 11. Σωματικές βλάβες ή ασθένειες που προυπήρχαν της έναρξης στο ασφαλιστήριο υγείας και δεν είχαν δηλωθεί.
 12. Πειραματικές και μη αναγνωρισμένες ή αναπόδεικτες για την αποτελεσματικότητά τους θεραπείες υγείας.


Για το Β' Μέρος στις Εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:


Β΄ Μέρος: Καλύψεις που δεν αποτελούν εξαιρέσεις σε κάποια ασφαλιστήρια υγείας.