Εξαιρέσεις Δ' Μέρος: Οπτική γωνία των ασφαλιστικών εταιριών στις εξαιρέσεις των νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας

[ή αλλιώς "Ψιλά γράμματα στις ασφάλειες υγείας"]

Δ' Μέρος: Οπτική γωνία των ασφαλιστικών εταιριών στις εξαιρέσεις των νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας.

 

Α. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οικονομικοί οργανισμοί που επιθυμούν πελάτες:

Τα προγράμματα υγείας δημιουργούνται από τις ασφαλιστικές με σκοπό να προτιμηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Είναι μια επωφελή συμφωνία και για τις δυο μεριές, από τη μία η ασφαλιστική αποκομίζει άμεσο οικονομικό όφελος άρα δεν τη συμφέρει να χάνει πελάτες και από την άλλη οι πολίτες αγοράζουν καλύψεις υγείας χιλιάδων ευρώ σε πολύ συμφέρουσα τιμή για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε μια πιθανή νοσηλεία.

Όμως για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές σε ένα ασφαλιστήριο υγείας πρέπει να τοποθετήσουν κάποιες εξαιρέσεις. Με αυτόν τον τρόπο τα οικονομικά προγράμματα υγείας μπορούν να επιβιώσουν και να προτιμηθούν.

 

Β. Οι εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας δεν είναι προσωπικές:

Το τμήμα των ασφαλιστικών που εξετάζει περιπτώσεις αιτήσεων πολιτών για ασφάλιση υγείας και προτείνει εξαιρέσεις δεν προσαρμόζει αυτές με ύφος προσωπικό. Οι ασφαλιστικές στα προγράμματα υγείας κινούνται και διατυπώνουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις παθήσεων βασιζόμενες σε ένα προσυμφωνημένο κείμενο όπου εκεί βρίσκονται καταγεγραμμένες και κατηγοριοποιημένες ασθένειες με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις ανά περίπτωση. Σε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να μετριαστεί ή να αλλάξει η εξαίρεση σε σοβαρές προϋπάρχουσες παθήσεις.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην αίτηση για ένταξη ενός πολίτη σε ατομική ή οικογενειακή ασφάλιση υγείας παίζει σπουδαίο ρόλο ο ασφαλιστικός σύμβουλος υγείας ο οποίος με την ικανότητα και γνώση του, θα διαχειριστεί (και θα διαπραγματευτεί) αντίστοιχες περιπτώσεις.

 

Γ. Οι αντασφαλιστές και ο ρόλος τους στις εξαιρέσεις:

Η ασφάλεια υγείας είναι ένα πολύ ειδικό προϊόν. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν από πίσω τους αντασφαλιστές.

Ο ρόλος των αντασφαλιστών είναι να αναλαμβάνουν την υποχρέωση έναντι συγκεκριμένου οικονομικού τιμήματος (ασφαλίστρου), να καλύπτουν το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό σε μια πιθανή νοσηλεία πολιτών που έχουν αγοράσει ένα πρόγραμμα υγείας.

Για παράδειγμα, η "Έψιλον Ασφαλιστική" έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα υγείας Οδυσσέας που καλύπτει έως 500.000€ συνολικά για έξοδα νοσηλείας. Η ασφαλιστική ασφαλίζεται στην αντασφαλιστική για έξοδα νοσηλείας του κάθε πολίτη από τις 20.000€ έως τι 500.000€. Άρα η "Έψιλον Ασφαλιστική" στο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας θα πληρώσει μόνο τα πρώτα 20.000€ ενός περιστατικού νοσηλείας.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πότε και σε ποιες περιπτώσεις σε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας τοποθετούνται εξαιρέσεις και πόσο αυστηρές είναι εν πολλοίς εξαρτώνται από τον αντασφαλιστή διότι αυτός θα πληρώσει και το μεγαλύτερο μέρος σε μια μεγάλη αποζημίωση.

 

Δ. Εξαιρέσεις ως αναγκαίο κακό:

Στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας ένας καθοριστικός παράγοντας στην αύξηση των ασφαλίστρων είναι η συνετή διαχείριση της ασφαλιστικής σε προϋπάρχουσες παθήσεις. Αν για παράδειγμα αναλαμβάνει με ευκολία περιπτώσεις πολιτών με προϋπάρχουσες ασθένειες, τότε το σίγουρο είναι ότι στο εγγύς μέλλον το πρόγραμμα υγείας θα 'χει να αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις αποζημιώσεων, που θα 'χει σαν αποτέλεσμα υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα του συνόλου των πελατών. Άλλωστε δεν είναι δίκαιο επειδή κάποιοι θέλουν να καλύψουν στα εξήντα τους στην ασφάλεια υγείας που αιτούνται προϋπάρχοντα προβλήματα, να επιβαρύνουν αυτούς που προνόησαν να αποκτήσουν νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας πιο νέοι.


Ε. Οι εξαιρέσεις δύο ταχυτήτων από τις ασφαλιστικές:

Πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχουν ασφαλιστικές που διαθέτουν νοσοκομειακή ασφάλιση υγείας με ελάχιστες εξαιρέσεις και που είναι πιο θετικές στην ανάληψη περιπτώσεων πολιτών με προϋπάρχουσες ασθένειες. Από την άλλη μεριά, η ασφάλεια υγείας τίθεται σε ισχύ με πιο αυστηρούς όρους και εξαιρέσεις από κάποιες άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.

Για να αγοράσει όμως κάποιος ασφάλεια υγείας από την πρώτη κατηγορία, πρέπει να δεχτεί να πληρώσει ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο ή περιορισμό στις παροχές υγείας. Παραδείγματος χάριν, συνεργασία της ασφαλιστικής με περιορισμένο αριθμό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή μη κάλυψη για περιστατικά υγείας στο εξωτερικό.

Για το Α' Μέρος στις Εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:


A΄ Μέρος: Κοινές εξαιρέσεις σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας.


Για το B' Μέρος στις Εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:


Β΄ Μέρος: Καλύψεις που δεν αποτελούν εξαιρέσεις σε κάποια ασφαλιστήρια υγείας.


Για το Γ' Μέρος στις Εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια υγείας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:


Γ' Μέρος: Εκπαίδευση των ασφαλισμένων στις εξαιρέσεις της ασφάλισης υγείας.Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000