Ισόβια ή ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας; Μύθοι και πραγματικότητα!

Το πιο συχνό ερώτημα που πλανάται στους πολίτες οι οποίοι ερευνούν τις επιλογές που υπάρχουν για να καλυφθούν με ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας, είναι: τι να επιλέξω, ισόβιο πρόγραμμα υγείας ή ετησίως ανανεούμενο;

Εδώ πρέπει να πούμε ότι επικρατεί μια μεγάλη σύγχυση στους πολίτες αφενός μεν από την έλλειψη γνώσης, από μια μεγάλη μερίδα εμπλεκομένων επαγγελματιών ή τη μονοδιάστατη συνεργασία τους, αφετέρου δε ο δογματισμός που αντιμετωπίζονται η μία ή η άλλη επιλογή.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε ένα άτομο ή μια οικογένεια που κρίνει απαραίτητο να εξασφαλιστεί με ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας, να δημιουργείται δυσκολία στην απόφασή τους για το πως πρέπει τελικά να επιλέξουν τη κατάλληλη γι' αυτούς ασφάλεια υγείας.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα προγράμματα υγείας που ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες με τρόπο απλό και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δύο σημειολογικές λέξεις που είναι: μύθος ή πραγματικότητα;


1) Τα ισόβια προγράμματα υγείας ισχύουν με τους ίδιους όρους χωρίς να μπορεί να αλλάξει κάποιες παροχές ή όρους η ασφαλιστική εταιρεία.

Είναι... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όντως αδιαμφισβήτητα αυτό ισχύει και είναι ίσως το πιο ισχυρό επιχείρημα για να επιλέξει ή να μην αλλάξει κάποιος την ασφάλιση υγείας του. Όμως πρέπει να προσμετρήσει - όπως θα δούμε και παρακάτω - κι άλλους παράγοντες που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην τελική απόφασή του.

2) Τα ισόβια προγράμματα υγείας έχουν πιο πλήρεις επιλογές νοσοκομειακής ασφάλισης διότι καλύπτουν όλα τα περιστατικά υγείας.

Είναι... ΜΥΘΟΣ

Η αλήθεια είναι ότι στα ισόβια προγράμματα δεν καλύπτονται κάποιες σοβαρές περιπτώσεις υγείας. Μία από αυτές και ίσως η πιο σημαντική (διότι κρύβονται σε δύο λέξεις πάνω από 6.000 ιατρικά περιστατικά υγείας κατά την κατάταξη της ιατρικής βιβλιογραφίας) είναι ότι εξαιρούν συγγενείς (ή εκ γενετής) παθήσεις. Και φυσικά μιλάμε για άγνωστες παθήσεις οι οποίες είναι συνυφασμένες με το DNA του ατόμου και δεν έχει γνώση ένας ασφαλισμένος πότε και πως μπορεί να εμφανιστούν. Αυτές οι παθήσεις αφορούν όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και έχουν την τάση από την ιατρική κοινότητα να αυξάνονται καταγραφικά. Επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι όπως ένα ισόβιο πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις καλύψεις η ασφαλιστική εταιρεία, έτσι και ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα το ασφαλιστήριο υγείας του να παρακολουθεί και να είναι σύγχρονο με την ιατρική εξέλιξη και την μελλοντική μεθοδολογία. Άρα μιλάμε για ένα στατικό συμβόλαιο ως προς το θέμα αυτό. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ελλείψεις.

3) Τα ισόβια προγράμματα υγείας ακριβαίνουν 10% και άνω κάθε χρόνο.

Είναι... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στα ισόβια προγράμματα υγείας έχει την τάση να μεγαλώνει με ένα ποσοστό από 10% και άνω διότι στα ισόβια συμβόλαια, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει αποθεματικά κεφάλαια σαφώς πιο υψηλά. Αυτός είναι ο λόγος που τα ισόβια που είναι πιο ακριβά και όχι λόγοι ποιοτικής κάλυψης.

4) Τα ισόβια προγράμματα υγείας τα διαθέτουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες ανα τον κόσμο.

Είναι... ΜΥΘΟΣ

Καμία χώρα εκτός από την Ιταλία και την Ελλάδα δεν διαθέτουν ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που έχουν εκατομμύρια ασφαλισμένους σε πάνω από 200 χώρες, όπως ALC, Aetna, Buba, Allianz, IMG, Cigna, Medicare, Now, April, AXA PPP διαθέτουν όλες ετησίως ανανεούμενα προγράμματα όπου επενδύουν στη ποιότητα παροχών και στην εξέλιξη των καλύψεων που πρέπει απαραίτητα να συμβαδίζει με την ιατρική τεχνολογία. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή διαθέτουν ισόβια προγράμματα μόνο τρεις ασφαλιστικές εταιρείες, η Εθνική Ασφαλιστική, η Ευρωπαϊκή Πίστη και η Groupama. Τα επόμενα χρόνια το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει καμία ασφαλιστική εταιρεία που να διαθέτει ισόβια προγράμματα υγείας.

5) Τα ισόβια προγράμματα υγείας είναι πιο ακριβά διότι παρέχουν πιο ισχυρή κάλυψη.

Είναι... ΜΥΘΟΣ

Τα ισόβια προγράμματα υγείας είναι πιο ακριβά διότι όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως ο λόγος είναι τεχνικός και έχει να κάνει με την αποθεματοποίηση διαθέσιμων κεφαλαίων που μοιραία συμπαρασύρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ασφαλίστρου γι' αυτή την ενέργεια. Άρα οι καλύψεις δεν είναι πιο ισχυρές από ένα αντίστοιχο ετησίως ανανεούμενο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας.

6) Τα ισόβια προγράμματα υγείας παρέχουν απευθείας πληρωμή και χωρίς όριο στις αμοιβές γιατρών για νοσηλείες στο εξωτερικό.

Είναι... ΜΥΘΟΣ

Όλα τα διαθέσιμα ισόβια προγράμματα υγείας πληρώνουν απολλογιστικά σε μια πιθανή νοσηλεία στο εξωτερικό και έχουν και καθορισμένο πίνακα αμοιβών γιατρών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώσει το νοσηλευτικό ίδρυμα και με τις αποδείξεις μετεφρασμένες στην ελληνική προξενική αρχή της χώρας που νοσηλεύτηκε, να πληρωθεί σε δεύτερο χρόνο από την ασφαλιστική του εταιρεία. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι μπορεί να πληρώσει προκαταβολικά μέρος ή το σύνολο της νοσηλείας η ασφαλιστική εταιρεία (αν και δεν προβλέπεται με όρο στο συμβόλαιό του ασφαλισμένου), για να βοηθήσει μια κατάσταση. Αυτό όμως δεν μπορεί να το υποσχεθεί ο ασφαλιστής σε καμία περίπτωση και εδράζεται στη καλή προαίρεση της ασφαλιστικής εταιρείας.

7) Τα ισόβια προγράμματα υγείας δεν έχουν συνήθως εναλλακτικά σενάρια απαλλαγών ή εναλλακτικά σχέδια κάλυψης.

Είναι... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτό που ισχύει στα ισόβια προγράμματα υγείας είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις συνήθως που μπορεί να θελήσει ένας πολίτης για να μειώσει το κόστος της ασφάλισης υγείας του.

8) Τα ισόβια προγράμματα υγείας όσο ακριβά και να είναι δεν πρέπει να αντικατασταθούν από ανθρώπους που τα κατέχουν γιατί θα χάσουν τα χρόνια της ασφαλισιμότητας τους ή θα έχουν δυσμενέστερους όρους στα νέα συμβόλαιά τους.

Είναι... ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είτε πρόκειται για ισόβιο είτε πρόκειται για ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα υγείας, το οποίο κάποιος πολίτης έχει στη διάθεση του και θέλει να το αλλάξει, ακολουθείται μια διαδικασία για να μεταφερθεί η ασφαλισιμότητά του και να μην έχει τις αναμονές που έχει ένας πρωτοασφαλιζόμενος πολίτης σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα το θέμα αυτό, όλοι εμείς που ανήκουμε στην ασφαλιστική βιομηχανία γιατί κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες και σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα υγείας δε δίνουν τη δυνατότητα σε ένα πολίτη να το κάνει αυτό. Συνήθως οι αλλαγές γίνονται για λόγους οικονομικούς ή απλά να το πούμε γιατί ένας άνθρωπος ή μια οικογένεια δε μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά το ασφαλιστήριο υγείας. Μια άλλη αιτία που υπάρχει, είναι το γεγονός ότι δεν είναι κάποιος ευχαριστημένος με τη στάση της ασφαλιστικής του εταιρείας ή τον ασφαλιστή που εκπροσωπεί τη διαμεσολάβησή του. Όπως και να έχει αυτό που θα πρέπει να δει ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος υγείας είναι πρώτα απ' όλα το ιατρικό ιστορικό του υποψηφίου προς μεταφορά της ασφάλισης. Αν λοιπόν υπάρχει ένα βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό που το απέκτησε καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν ασφαλισμένος στο υπάρχον συμβόλαιό του, υπάρχει ενδεχομένως σοβαρή πιθανότητα να μην πρέπει να πειραχτεί το συγκεκριμένο συμβόλαιο υγείας. Γενικά σ' αυτό το κομμάτι και στην αντιμετώπιση του υπάρχοντος ιατρικού ιστορικού, οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι πολύ συγκεκριμένες και μετράει το πόσο γνώστης και ανεξάρτητος είναι κάποιος επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος υγείας που θα αναλάβει την ασφαλιστική περίπτωση. Από την άλλη μεριά όμως αν κάτι δε μπορεί να υποστηριχθεί οικονομικά και η μεταφορα του συμβολαίου μας σ' άλλη εταιρεία σημαίνει μείωση του κόστους κατά πολύ, αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος που κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ακόμη και αν δεν καλύπτονται ορισμένα ιατρικά περιστατικά, που υπήρχαν τακτοποιημένα στο υπάρχον συμβόλαιό του. Με πολύ απλά λόγια, κάτι που δεν μπορώ να το πληρώσω δεν έχει καμία σημασία αν είναι το πιο καλό συμβόλαιο υγείας. Άρα μπορεί να το εκλάβει κάποιος και από τη μία και από την άλλη εφόσον έχει τη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση για να μεταβεί στην αλλαγή ή όχι.

Για να έχεις μια αντικειμενική προσέγγιση, πρέπει να διαθέτεις ολοκληρωμένη και σε βάθος πληροφόρηση επι του θέματος και να έχεις τη δυνατότητα να λειτουργείς στην πληροφόρηση και στη καθοδήγηση πραγματικά σαν ανεξάρτητος επαγγελματίας.

Η δουλειά του επαγγελματία ασφαλιστικού συμβούλου υγείας γίνεται ακόμα πιο σημαντική όταν υπάρχει η θέληση, η γνώση και η βούληση να κατευθύνει ένα πολίτη εντελώς αντικειμενικά!

Ελπίζουμε να βοηθήσουμε με αυτό το άρθρο μας μερικούς πολίτες για να δουν το θέμα της επιλογής ισόβιας ασφάλισης υγείας και από μία άλλη οπτική γωνία.


Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000