Ποιο είναι το καλύτερο Πρόγραμμα Υγείας;

Τα είδη των νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας στην τοπική αγορά.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην χώρα μας διακρίνεται από μια ευρεία ποικιλομορφία. Είμαστε από τις χώρες που στα τμήματα πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών οργανώνονται και δημιουργούνται ασφαλιστικά προγράμματα υγείας με πολλές διαβαθμίσεις τόσο κόστους όσο και παροχών. Τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες στην επιλογή της κατάλληλης ασφάλισης υγείας είναι τα εξής:

  • Πόσα και ποια είδη ασφάλειας υγείας υπάρχουν;
  • Ποιες οι διαφορές αυτών των κατηγοριών νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας;


Τέσσερις επιλογές ασφάλειας υγείας υφίστανται στην τοπική ασφαλιστική αγορά:

  1. Ομαδικά προγράμματα υγείας
  2. Ατομικά ή και οικογενειακά προγράμματα υγείας ευρείας νοσηλείας
  3. Νοσοκομειακά προγράμματα κλειστού τύπου ή περιορισμένων συνεργασιών
  4. Προγράμματα υγείας ανοιχτού τύπου ή πολλαπλών συνεργασιών


1) Ομαδικά προγράμματα υγείας

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια μπορούν να ισχύσουν σε ομάδες εργαζομένων, σωματείων, συλλόγων πέντε ατόμων και άνω μιας επιχείρησης και δημιουργούνται με πρωτοβουλία του εργοδότη ή του σωματείου. Συνήθως επιλέγεται συνδυασμός και άλλων καλύψεων παράλληλα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως εξωνοσοκομειακή κάλυψη, επιδόματα χειρουργικά, νοσοκομειακά ή μητρότητας, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, θάνατος από οποιαδήποτε αιτία κ.α.

Είναι συμβόλαια που έχουν συγκεκριμένη λήξη και επειδή είναι φτιαγμένα για ομάδες ανθρώπων έχουν περιορισμένη δυνατότητα ισχύος κεφαλαίου κάλυψης (συνήθως από 10000 έως 30000 για έξοδα νοσηλείας) και δεν εξαρτάται η συνέχιση ή μη του ομαδικού συμβολαίου υγείας από την ατομική απόφαση ενός πολίτη.


2) Ατομικά ή και οικογενειακά προγράμματα υγείας ευρείας νοσηλείας

Τα προγράμματα οικογενειακής ή ατομικής προστασίας που εμπεριέχουν ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη σταματούν να ισχύουν συνήθως στα 65 έτη. Έχουν και αυτά περιορισμένο εύρος κεφαλαίου νοσοκομειακών εξόδων από 3000 έως 50000 και διαθέτουν και άλλες συμπληρωματικές παροχές, π.χ. μόνιμη ανικανότητα, απώλεια ζωής, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, ιατρικά έξοδα νοσηλείας, αμοιβές γιατρών κ.λπ.

Αυτού του είδους η ασφάλιση υγείας αποζημιώνει με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων στην ασφαλιστική εταιρεία και όχι απευθείας από την ασφαλιστική στο λογιστήριο του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος.

3) Νοσοκομειακά προγράμματα κλειστού τύπου ή περιορισμένων συνεργασιών

Η ασφάλιση υγείας με νοσοκομειακό πρόγραμμα κλειστού τύπου αφορά συνεργασία και συμφωνία της ασφαλιστικής με συγκεκριμένα ή μεμονωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Πρόκειται για προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης που διαθέτουν ικανοποιητικά κεφάλαια προστασίας από 50000 Ευρώ μέχρι 1000000 Ευρώ και με πλήρη υποστήριξη νοσοκομειακής αποζημίωσης. Και εδώ υπάρχει υποχρέωση της ασφαλιστικής να πληρώνει τα έξοδα απευθείας στην κλινική. Ο πολίτης σε αυτό το πρόγραμμα υγείας δεν μπορεί να επιλέξει την τακτοποίηση μιας ενδεχόμενης νοσηλείας παρά μόνο στο ένα ή στα μερικά συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σε αυτή την κατηγορία νοσοκομειακών προγραμμάτων για να διεξαχθεί επιλογή κάλυψης περιστατικού υγείας στο εξωτερικό προϋποθέτει τη συναίνεση και έγκριση του δημόσιου ασφαλιστικού ταμείου υγείας του πολίτη.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα υγείας πολλές φορές αποτελούν μονόδρομο επιλογής για πολίτες με αρκετά βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό υγείας.

4) Προγράμματα υγείας ανοιχτού τύπου ή πολλαπλών συνεργασιών

Η ανοιχτού τύπου ασφάλιση υγείας με οικογενειακό ή ατομικό νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι η επιλογή που διαθέτει ο πολίτης στην φαρέτρα του πληθώρα συμβεβλημένων κλινικών με ελευθερία να διαλέξει αυτό που θέλει. Εδώ υπάρχει αρκετά μεγάλη πληρότητα και σε παράπλευρες υποστηρικτικές αποζημιώσεις παράλληλα με τη νοσοκομειακή κάλυψη, όπως π.χ. έξοδα στο κέντρο αποκατάστασης, απευθείας πληρωμής στο εξωτερικό κ.λπ.

Είναι τα πιο κοστοβόρα ασφαλιστήρια υγείας από όλες τις περασμένες κατηγορίες που εξετάσαμε και διαθέτουν πολλές εκδοχές που μπορεί να προτιμήσει ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να έχει μια πλήρη ασφάλεια υγείας. Τέλος, εδώ μπορούμε να βρούμε και ισόβια προγράμματα υγείας παράλληλα με τα ετησίως ανανεούμενα.


Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ιδεατή, πρέπουσα και μονοδρομική προσέγγιση ώστε να επιλεγεί από κάποιο άτομο ή οικογένεια το ιδανικό νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας είναι η ανάλυση αναγκών σε βάθος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα σε αυτό το τόσο υπέροχο και σπουδαίο προϊόν που προσφέρει απλόχερα το πέπλο της ηρεμίας στη ζωή μας. Γιατί η ασφάλεια υγείας είναι ανάγκη από μόνη της.

Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000