Ποιες είναι οι απαραίτητες καλύψεις σε ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας;

Υπάρχουν  πάρα πολλές καλύψεις που μπορεί να επιλέξει ένας πολίτης  όταν θέλει να συνάψει ένα συμβόλαιο υγείας αλλά είναι κάποιες, που κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να λείπουν από αυτό. Πολλές φορές επιβάλλεται να υπάρχουν συνδυαστικές ασφαλιστικές λύσεις.

Νοσοκομειακή περίθαλψη. Είναι η πιο βασική κάλυψη και περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων σας σε περίπτωση νοσηλείας. Τα έξοδα μπορεί να είναι α) Δωμάτιο και τροφή β) Αμοιβή χειρούργου και αναισθησιόλογου(εάν πρόκειται για χειρουργική επέμβαση) γ) Διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα κ.τ.λ. (εντός νοσοκομείου) δ) Ιατρικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα καλό θα είναι  η επιλογή προγράμματος με πληθώρα νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία. Καλύπτονται τα έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία σας (ειδικότερα αν πρόκειται να διενεργηθεί χειρουργική επέμβαση). Οι δαπάνες στην ασφάλιση υγείας που θα επιλέξετε μπορεί να είναι διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, ιατρικές επισκέψεις κ.α. εκτός νοσοκομείου.  

Έκτακτο περιστατικό. Αφορά δαπάνες για έκτακτο περιστατικό από ασθένεια ή ατύχημα στο ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας. Σημαντικό είναι τι ποσό καλύπτει ανά περίπτωση που θα τύχει και αν δικαιολογεί εκτός από επισκέψεις σε γιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις παράλληλα και ιατρικές πράξεις.  


[Διαβάστε επίσης: "Ισόβια ή ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας; Μύθοι και πραγματικότητα!"]


Check-up. Ετήσιος προγραμματισμένος έλεγχος σε κάθε πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ώστε να προλαμβάνεται σε πρώιμο στάδιο η έλευση ασθένειας και η αντιμετώπιση αυτής. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: To check-up να περιλαμβάνει για τις γυναίκες πλήρη γυναικολογικό έλεγχο και για τους άντρες έλεγχο προστάτη και  της καρδιάς.  

Επείγουσα μεταφορά και αερομεταφορά. Η πιθανότητα περιστατικού υγείας που χρήζει άμεσης  μεταφοράς είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σε ένα ατομικό ή οικογενειακό νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να υπάρχει κάλυψη αερομεταφοράς.  

Νοσηλεία στο εξωτερικό. Η επιλογή μας  να αντιμετωπιστεί μία κατάσταση υγείας σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είναι μερικές φορές μονόδρομος. Γι αυτό στο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας είναι απαραίτητο η ύπαρξη αυτής της τόσο σημαντικής κάλυψης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Nα υπάρχει όρος στο συμβόλαιο υγείας όπου είναι κατοχυρωμένη  η δυνατότητα  άμεσης καταβολής εξόδων απευθείας από την ασφαλιστική στο νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.    

Συγγενείς Παθήσεις. Η κάλυψη για  εκ γενετείς παθήσεις ή ανωμαλίες που μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι σημαντικό να είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε επίπεδο καλύψεων στο συμβόλαιο υγείας μας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να προσέξουμε πώς και πότε καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις.  

Χρόνιες Παθήσεις. Υπάρχουν παθήσεις που δεν θεραπεύονται αλλά ρυθμίζονται. Π.χ. Νεφρική ανεπάρκεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτης κ.α. Για αυτό, λοιπόν, η δυνατότητα παροχής στην ασφάλιση υγείας μας, συντήρησης ή και θεραπείας εξάρσεων χρόνιων παθήσεων είναι ουσιαστική.  

Δαπάνες αποκατάστασης. Τα έξοδα που προκύπτουν μετά την έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα για την αποκατάσταση της υγείας μας ,συνεπεία  σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας, είναι μεγάλα. Συνεπώς  πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής τους. Π.χ. τροχαίο ατύχημα που χρήζει πολύμηνων θεραπειών σε κέντρο αποκατάστασης.  

Εγκυμοσύνη – Τοκετός. Η κάλυψη για ιατρικά κόστη εγκυμοσύνης και τοκετού είναι απαραίτητη για νεαρές γυναίκες. Ενδεικτικές δαπάνες που μπορεί να καλυφθούν είναι ο προγεννητικός έλεγχος, η αμοιβή γιατρού, τα έξοδα τοκετού μέχρι και οι δαπάνες για θερμοκοιτίδα ή τα έξοδα αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας του νεογνού. Αρθρογράφος: Δημήτριος Αποστολίδης - Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

www.infomax.gr

Τ: 23 11 11 8000